statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

JELMAGYARÁZAT A HELYSÉGNÉVTÁRHOZ

Jelmagyarázat

>> a címszóban megnevezett helység beolvadt a jel utáni településbe vagy településekbe
>>? a címszóban megnevezett helység megszűnt; feltehetően beolvadt valamely településbe, de hogy melyikbe, az a felhasznált forrásokból nem derül ki
= a címszóban megnevezett helység különvált a jel utáni településtől vagy településektől
>> és utána több település + jellel elválasztva: a jel után felsorolt települések a címszóban megnevezett helység szétválásával jöttek létre
= és utána több település + jellel elválasztva: a címszóban megnevezett helység a jel után felsorolt települések egyesítésével jött létre
} a címszóban megnevezett helység a jel utáni település vagy települések része
< > a zárójelek közt szereplő település lélekszáma magában foglalja a címszóban megnevezett helység lakosságát

Rövidítések, kifejezések


alkrz. = alkörzet
azh. = azonosíthatatlan település
bányav. = bányaváros
com. = comună [község]
com. urb. = 1956: localităti asimilate urbanului [városi jellegű települések]; 1966: comuna inclusă în mediul urban [városi környezetbe tartozó község]
j. = járás
jud. = judet [megye]
ker. = kerület
kir. = királyi
kiv. = kiváltságos
Közigazg. = közigazgatási hovatartozás
krz. = körzet
ld. = lásd
loc. = localitatea componentă orasului (municipiului) [várost (megyei várost) alkotó település]
m. = megye
mezőv. = mezőváros
mn. = magyar névváltozat (az 1956. évi román helységnévtárnak a Magyar Autonóm Tartomány településeit felsoroló függelékéből)
mun. = 1920: oras municipal [megyei város]; 1930, 1941, 1992: municipiu [megyei város]
mv. = megyei város
Nemz. = nemzetiség
Névvált. = névváltozat
or. = oras [város]
or. reg. = 1956: orasul de subordonare regională [tartományi alárendeltségű város]; 1966: orasul regional [tartományi város]
p. = plasă [járás]
pr. = praedium
priv. = privilegialt
R. = regiune [tartomány]
r. = raion [rajon]
rt. = rendezett tanácsú
rtv. = rendezett tanácsú város
sat = sat ce apartin orasului (municipului) [városhoz (megyei városhoz) tartozó falu]
sub. = suburbană [városi alárendeltségű község]
szk. = szabad királyi
szkv. = szabad királyi város
szkv. ker. = szabad királyi városi kerület
tjv. = törvényhatósági jogú város
tvh. = törvényhatóság
ua. = 1966-ban ugyanaz a területi (rajoni és/vagy tartományi) hovatartozás, ill. közigazgatási státus, mint 1956-ban volt
v. = város
vm. = vármegye


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék