statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: z* Találatszám: 71 1-30 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Zăbala (Zăbala, CV, com.) Zabola.
# Névvált. 1839 Gebissdorf, Zabala; 1930 Zabala. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Háromszék, Orbai-Szék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyborosnyói alkrz.; 1857 Brassói ker. Barátosi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Kovásznai ker.; 1863 Háromszék, Orbai fiókszék, Felső j.; 1873 Három szék, Orbai j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Orbai j.; 1920, 1930 jud. Trei-Scaune, p. Covasna; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Secuiesc; 1966 R. Braşov, ua. com. Zăbala.

Zăbalţ (Dorgoş, AR) Szabálcs.
# Név: 1839 Zabaltz; 1851, 1890, 1900 Zabalcz; 1863 Zabálcz; 1873 Zabaltz; 1880 Zábálc; 1920, 1930 Zăbalţi. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Facseti j.; 1873 Krassó vm. Marosi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Marosi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Birchiş; 1930, 1941 jud. Severin, p. Birchiş; 1956 R. Timişoara, r. Lipova; 1966 R. Banat, ua. com. Zăbalţ.

Zăbrani (Zăbrani, AR) Temeshidegkút.
# Név: 1839 Guttenbrunn; 1863 Hidegkut; 1873 Guttenbrun; 1880 Hidegkút (Guttenbrunn); 1890, 1900 Hidegkút; 1920 Gutenbrun; 1930, 1941 Guttenbrunn. # Névvált. 1851 Hidegkút, Hajdekut; 1863 Gutenbrunn, Hajdekut; 1873 Hidegkut; 1920 Hidegcut. # Nyelv: 1839, 1873 német; 1863 német, román. # Közigazg. 1839, 1863 Temes vm. Lippai j. mezőv.; 1873-1910 Temes vm. Lippai j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Lipova; 1930, 1941 jud. Arad, p. Aradul-Nou.; 1941 jud. Arad, p. Aradul-Nou; 1956 R. Timişoara, r. Lipova; 1966 R. Banat, ua. com. Zăbrani. Időközben beleolvadt Zăbrani, és az így létrejött település ma ez utóbbi nevét viseli.

Zăbrani >> Zăbrani (Zăbrani, AR, com.) Zábrány.
# Név: 1839 Zabrány. # Névvált. 1851 Pernyava. # Nyelv: 1839 német, oláh; 1851, 1873 német; 1863 német, román. # Közigazg. 1839, 1863-1910 Temes vm. Lippai j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Lipova.

Zăbrătău (Sita Buzăului, CV) Zabratópatak.
# Közigazg. 1941 jud. Braşov, p. Buzăul-Ardelean, = Barcani; 1956 R. Stalin, r. Codlea; 1966 R. Braşov, r. Tîrgu Secuiesc, com. Sita Buzăului.

Zădăreni (Felnac, AR) Zádorlak.
# Név: 1839 Szaderlak; 1863 Zaderlak; 1873 Zadorlak; 1920-1941 Zădărlac. # Névvált. 1863 Szaderlak; 1873 Szadorlak. # Nyelv: 1839, 1873 német; 1863 német, román. # Közigazg. 1839 Temes vm. Szent-Andrási j.; 1863-1910 Temes vm. Újaradi j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Aradul nou; 1930, 1941 jud. Arad, p. Aradul-Nou; 1956 R. Timişoara, r. Arad; 1966 R. Banat, ua. com. Zădăreni.

Zagăr (Zagăr, MS, com.) Zágor.
# Név: 1850 Roth; 1857 Roode. # Névvált. 1839 Roth, Rhoden, Záger; 1863 Rodt, Záger; 1873 Rode, Záger. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Zágori j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Segesvári krz. Zágori alkrz.; 1857 Szebeni ker. Erzsébetvárosi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1873 Küküllő vm. Balavásári j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Dumbrăveni; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Zagăr.

Zagon (Zagon, CV, com.) Zágon.
# Névvált. 1839 Zágun. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Háromszék, Orbai-Szék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyborosnyói alkrz.; 1857 Brassói ker. Barátosi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Kovásznai ker.; 1863 Háromszék, Orbai fiókszék, Alsó j.; 1873 Három szék, Orbai j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Orbai j.; 1920, 1930 jud. Trei-Scaune, p. Covasna; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe; 1966 R. Braşov, r. Tîrgu Secuiesc, com. Zagon.

Zagra (Zagra, BN, com.) Zágra.
# Név: 1839, 1850 Zagra. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Besztertze-Vidéke; 1850 I. Román Ezred (Naszódi) 11. Szakasz; 1857 Besztercei ker. Naszódi j.; (O.T.) Naszod tvh. Naszodi ker.; 1863 Besztercze-vidék [(O.T.) Naszod vidék, Zágrai j.]; 1873 Naszód vidék, Zágrai j.; 1880-1910, 1941 Beszterce-Naszód vm. Naszódi j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Năsăud; 1930 jud. Năsăud, p. Năsăud; 1956 R. Cluj, r. Năsăud; 1966 ua. com. Zagra.

Zăgriş (Galda de Jos, AB).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Alba, < = Galda-de-Sus>; 1966 ua. Alba, com. Benic.

Zăgujeni (Constantin Daicoviciu, CS) Zaguzsén.
# Név: 1839 Zaguszén; 1863, 1880-1900 Zaguzsen; 1873 Zaguzseny. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Lugosi j.; 1873 Krassó vm. Temesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Temesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Timiş; 1930 jud. Severin, p. Caransebeş; 1941 jud. Severin, p. Sacul; 1956 R. Timişoara, r. Caransebeş; 1966 R. Banat, ua. com. Zăgujeni.

Zălan (Bodoc, CV) Zalán.
# Név: 1839, 1850, (O.T.), 1863 Zalány. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Háromszék, Sepsi-Szék, Oltmelyéki j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Uzoni alkrz.; 1857 Brassói ker. Sepsiszentgyörgyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Sepsi-Szent-Györgyi ker.; 1863 Háromszék, Sepsi fiókszék, Olt j.; 1873 Három szék, Sepsi alsó j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Sepsi j.; 1920, 1930 jud. Trei-Scaune, p. Sfântul-Gheorghe; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe; 1966 R. Braşov, ua. com. Bodoc.

Zalău (Zalău, SJ, mun.) Zilah.
# Név: 1920 Zălau. # Névvált. 1839, 1863 Zilaj, Waltenberg, Zillenmarkt; 1873 Waltenberg, Zillenmarkt. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Zilahi j. priv. kincstári mezőv.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Zilahi alkrz. v.; 1857 Szilágysomlyói ker. Zilahi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. szkv.; 1880-1910 Szilágy vm. rtv.; 1920, 1930 jud. Sălaj, oraş; 1941 Szilágy vm. mv.; 1956, 1956 R. Cluj, r. Zalău, oraş.

Zalha (Zalha, SJ, com.) Zálha.
# Név: 1857 Zalha. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Szurduki j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Szurduki alkrz.; 1857 Dési ker. Semesnyei j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Szurduki j.; 1880-1910 Szolnok-Doboka vm. Csákigorbói j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Ciachi-Gârbou; 1930 jud. Someş, p. Gârbou; 1941 Szolnok-Doboka vm. Nagyilondai j.; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Zalha.

Zalnoc (Bobota, SJ) Zálnok.
# Név: 1920 Zalnâc. # Névvált. 1839 Zálnuka. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Külső ker. Pééri j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Érmelléki alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Tasnádi j.; 1863 Közép-Szolnok vm. Péri j.; 1873 Közép-Szolnok vm. Érmelléki j.; 1880, 1890 Szilágy vm. Tasnádi j.; 1900, 1910 Szilágy vm. Szilágysomlyói j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Şimleul-Silvaniei; 1941 Szilágy vm. Alsószopori j.; 1956 R. Oradea, r. Şimleu; 1966 R. Crişana, ua. com. Zalnoc.

Zam (Zam, HD, com.) Zám.
# Név: 1839 Nagy-Zám; 1857 Zam (Nagy és Kis); (O.T.) Nagy- und Kis-Zam; 1863 Zám, Kis- és Nagy-. # Névvált. 1839 Zám-máre; 1873 Zám mik. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Guraszádi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Marosillyei alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Marosillyei j.; (O.T.) Déva tvh. Ilyei ker.; 1873 Hunyad vm. Guraszádi j.; 1880 Hunyad vm. Illye-Guraszádai j.; 1890-1910 Hunyad vm. Marosillyei j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Ilia; 1956 R. Hunedoara, r. Ilia; 1966 ua. com. Zam.

Zam >> Sâncraiu (Sâncraiu, CJ) Zentelke.
# Névvált. 1839 Zengidegen-Telke, Záám, Zám; 1863, 1873 Zám. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Felső ker. Bánffyhunyadi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bánffyhunyadi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bánffyhunyadi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Bánffy-Hunyadi ker. önálló puszta; 1880-1910, 1941 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Huedin; 1930 jud. Cluj, p. Huedin; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Sîncraiu.

Zamu Mic >> Zam (Zam, HD) Kiszám.
# Név: 1839 Kis-Zám. # Névvált. 1839 Zám-mika. # Nemz. 1839 oláh # Közigazg. 1839 Hunyad vm. Alsó ker. Guraszádai j.

Zănogi (Cornereva, CS).
# Közigazg. 1956 R. Timişoara, r. Orşova, = Cornereva; 1966 R. Banat, ua. com. Cornereva.

Zănou (Sicheviţa, CS).
# Közigazg. 1956 R. Timişoara, r. Moldova-Nouă, = Sicheviţa; 1966 R. Banat, ua. com. Sicheviţa.

Zânzeşti (Horea, AB).
# Név: 1956 Zanzeşti. # Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Giurgiuţ; 1966 ua. com. Arada.

Zăpode >> Guga (Căşeiu, CJ).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Dej, = Guga; 1966 ua. com. Rugăşeşti.

Zăpodea (Gălăuţaş, HR) Zápodéa.
# Név: (1956) mn. Zapodéa. # Közigazg. 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Topliţa, = Gălăuţaş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. urb. Gălăuţaş.

Zăpodea (Sânger, MS).
# Név: 1956 Zapodia. # Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Luduş, = Sînger; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Sînger.

Zăpodea >> Cozma (Cozma, MS) Zapódia.
# Név: 1944 Zapodiatanya; 1956 Zăpodia. # Névvált. 1956 Zăgodia. # Közigazg. 1944 Maros-Torda vm. Tekei j. } Kozmatelke; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin, < = Cozma>; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Cozma.

Zăpodie >> Budeşti-Fânaţe (Budeşti, BN).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Sărmaş, = Budeşti; 1966 R. Cluj, r. Bistriţa, com. Budeşti.

Zărand (Zărand, AR, com.) Zaránd.
# Név: 1920 Zarand. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Arad vm. mezőv.; 1863 Arad vm. Zarándi j. mezőv.; 1873-1910 Arad vm. Kisjenői j.; 1920 jud. Arad, p. Chişineu; 1930, 1941 jud. Arad, p. Sfânta-Ana; 1956 R. Oradea, r. Criş; 1966 R. Crişana, ua. com. Zărand.

Zărieş (Mihalţ, AB) Zerjes.
# Név: 1839 Zervas; 1941 Zărieşul. # Névvált. 1839 Zeries, Bekenszeg. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Alsó-Igeni j. pr.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Tövisi alkrz. >> 1850 Alsó Gáld és Zeres; 1913 Alsó-Fehér vm. Tövisi j. } Alsógáld; 1941 jud. Alba, p. Teiuş, } Căpud; 1956 R. Hunedoara, r. Alba, = Căpud; 1966 ua. com. Mihalţ.

Zărneşti (Zărneşti, BV, oraş) Zernest.
# Név: (O.T.) Zernesti; 1920 Zerneşti. # Névvált. 1839 Zsernest, Zirma, Zerna, Zernesten, Zernesde; 1863 Zerna; 1873 Zernesti; 1920 Zârneşti. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Brassai-Vidék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Brassói krz. Rozsnyói alkrz.; 1857 Brassói ker. Törcsvári j.; (O.T.) Fogaras tvh. Törcsvári ker.; 1863 Brassó-vidék [(O.T.) Fogaras vidék, Törcsvári j.]; 1873 Fogaras vidék, Törcsvári j.; 1880-1910 Fogaras vm. Törcsvári j.; 1920 jud. Făgăraş, p. Bran; 1930, 1941 jud. Braşov, p. Bran; 1956 R. Stalin, r. Codlea, oraş; 1966 R. Braşov, or. reg. Braşov, oraş.

Zăsloane (Sicheviţa, CS).
# Közigazg. 1956 R. Timişoara, r. Moldova-Nouă, = Sicheviţa; 1966 R. Banat, ua. com. Sicheviţa.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék