statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: e* Találatszám: 22 1-22
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Eftimie Murgu (Eftimie Murgu, CS, com.) Ógerlistye.
# Név: 1840, 1873-1900 Rudaria; 1920-1966 Rudăria. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Bosovicsi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Bozovicsi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Bozovici; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Bozovici; 1956 R. Timişoara, r. Bozovici; 1966 R. Banat, ua. com. Rudăria.

Eghersec (Ciucsângeorgiu, HR) Egerszék.
# Név: 1944 Egerszékpataka. # Közigazg. 1944 Csík vm. Csíkszentmártoni j. } Csíkszentgyörgy; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Ciuc, = Ciucsîngeorgiu; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ciucsîngeorgiu.

Egrespatak >>?Budila (BV, com. Budila).
# Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Felső-Fejér vm. Peselneki j. pr.

Egyedmajor >>?Diosig (Diosig, BH).
# Név: 1839 Szent-Egyed. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Érmelléki j. puszta.

Eibenthal (Dubova, MH) Tiszafa.
# Név: 1840, 1873-1900 Eibenthal; 1920 Eibental. # Nyelv: 1873 cseh. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Orsovai j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Orsovai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Orşova; 1930, 1941 jud. Severin, p. Orşova; 1956 R. Timişoara, r. Orşova; 1966 R. Banat, r. ua. com. Eibenthal.

Elciu (Recea-Cristur, CJ) Völcs.
# Név: 1839 Vőőlts; 1863 Vőlcs; 1920 Ielciu. # Névvált. 1839 Vőltz, Vőlts, Welz, Felts, Feltsu; 1863 Welz, Felcsu; 1873 Jelcsu; 1920 Elciu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Felső ker. Pánczélcsehi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Válaszuti alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Válaszuti j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1873 Doboka vm. Páncélcsehi j.; 1880-1910 Szolnok-Doboka vm. Csákigorbói j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Ciachi-Gârbou; 1930 jud. Someş, p. Gârbou; 1941 Kolozs vm. Kolozsborsai j.; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Recea-Cristur.

Eliseni (Secuieni, HR) Székelyszenterzsébet.
# Név: 1839 Szent-Ersébet; 1850, 1857 Szent Erzsébet; (O.T.) Szt. Erzsébeth; 1863-1890 Szent-Erzsébet; 1900 Szenterzsébet. # Névvált. 1920 Sânterjebet. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Udvarhely-Szék, Keresztúri j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Bözödi alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Székelykereszturi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely kereszturi ker.; 1863 Udvarhelyszék, Keresztúri fiókszék ker. Bözödi j.; 1873 Udvarhely szék, Székely-Kereszturi j.; 1880-1910 Udvarhely vm. Székelykeresztúri j.; 1920, 1930 jud. Odorhei, p. Cristur; 1941 jud. Târnava-Mare, p. Odorheiu; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Cristuru-Secuiesc; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Odorhei, com. Secuieni.

Enciu (Matei, BN) Szászencs.
# Név: 1839 Ents; 1850-1863 Encs; 1873, 1880 Encs (Szász-); 1890 Szász-Encs; 1920 Ienciu. # Névvált. 1839 Entes, Jenes; 1863 Fenis; 1873 Jencs; 1920 Enciu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Alsó ker. Búzai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Apanagyfalui alkrz.; 1857 Besztercei ker. Lekenczei j.; (O.T.) Déés tvh. Rettegi ker.; 1873 Doboka vm. Kerlési j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Kékesi j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Cheuchiş; 1930 jud. Năsăud, p. Şieu; 1956 R. Cluj, r. Beclean; 1966 R. Cluj, r. Bistriţa, com. Corvineşti.

Episcopia Bihorului >> Oradea (mun. Oradea, BH) Biharpüspöki.
# Név: 1839, 1863-1890 Püspöki; 1920 Piscopia. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j. mezőv.; 1863 Bihar vm. Nagyváradi j. mezőv.; 1873, 1880 Bihar vm. Bihari j.; 1890-1910 Bihar vm. Központi j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Centrală; 1941 Bihar vm. Nagyváradi j.

Ercea (Băla, MS) Nagyercse.
# Név: 1839, (O.T.) Nagy-Ertse; 1850, 1857 Nagy Ercse; 1863, 1890 Nagy-Ercse; 1873, 1880 Ercse (Nagy-). # Névvált. 1839 Jertsa; 1863 Jércsá-máré; 1873 Fercsá mare; (1956) mn. Ercse. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Alsó ker. Nagy-Nyúlasi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Körtvélykapui alkrz.; 1857 Besztercei ker. Tekei j.; (O.T.) Régen tvh. Vajda Szentiványi ker.; 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Örményesi j.; 1880 Maros-Torda vm. Vajda-Szent-Iványi j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Poarta.

Eremieni (Măgherani, MS) Nyárádszentimre.
# Név: 1839, 1863, 1880 Szent-Imre; 1850 Szent Imre; 1857, (O.T.) Szt. Imre; 1873 Szent-Imre (Nyárád-); 1890 Nyárád-Szent-Imre. # Nemz. 1839 székely, oláh [!]. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Selyei j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Kibédi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Makfalvi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Selyi j.; 1880 Maros-Torda vm. Bekecsaljai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Sereda (Mercurea Niraj); 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sîngeorgiu-de-Pădure; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Tîrgu Mureş, com. Bereni.

Eremitu (Eremitu, MS, com.) Nyárádremete.
# Név: 1839, 1863 Remete; 1850, 1857 Köszvényes Remete; (O.T.) Remete (Közvényes); 1873 Remete (Köszvényes-); 1880 Köszvényes (Remete-); 1890 Köszvényes-Remete; 1900 Köszvényesremete; 1920, 1930 Eremitul. # Névvált. 1863 Köszvényes-Remete; 1920 Chişiniş-Remetea. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Jobbágyfalvi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Káli alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Jobbágyfalvi j.; 1880 Maros-Torda vm. Bekecsaljai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Sereda (Mercurea Niraj); 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Eremitu.

Eresteghin >> Moacşa (Moacşa, CV) Eresztevény.
# Név: 1850 Eresztvény; 1920 Eresteghiu. # Névvált. 1839 Eresztevély. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Háromszék, Sepsi-Szék, Feketeügy-mellyeki j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyborosnyói alkrz.; 1857 Brassói ker. Barátosi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Sepsi-Szent-Györgyi ker.; 1863 Háromszék, Sepsi fiókszék, Feketeügyi j.; 1873 Három szék, Sepsi felső j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Sepsi j.; 1920, 1930 jud. Trei-Scaune, p. Sfântul-Gheorghe; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe; 1966 R. Braşov, r. Tîrgu Secuiesc, com. Moacşa.

Eriu-Sâncrai (Craidorolţ, SM) Érszentkirály.
# Név: 1839, 1890 Ér-Szent-Király; 1850, 1857 Ér Szent Király; 1863, 1873 Ér-Szentkirály; 1880 Szent-Király (Ér-); 1920 Sâncraiu; 1956 Eriu-Sîncraiu. # Névvált. 1930 Eriu-Sâncraiu. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1863, 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Külső ker. Érmellyéki j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Érmelléki alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Tasnádi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Érmelléki j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Tasnádi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Tăşnad; 1956 R. Baia-Mare, r. Tăşnad; 1966 R. Maramureş, r. Carei, com. Eriu-Sîncrai.

Ernea (or. Dumbrăveni, SB, loc.) Ernye.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Szász-Ernye; 1850, 1857 Ehrgang; 1873, 1880 Ernye (Szász-); 1900 Szászernye. # Névvált. 1839 Ehrgang, Jernej, Jernyei; 1863, 1873 Ehrgang, Jernej; 1920 Iernea. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Zágori j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Segesvári krz. Holdvilági alkrz.; 1857 Szebeni ker. Erzsébetvárosi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Dumbrăveni; 1956 R. Stalin, r. Sighişoara, or. Dumbrăveni; 1966 R. Braşov, ua.

Ernei (Ernei, MS, com.) Nagyernye.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Nagy-Ernye; 1850 Nagy Ernye; 1857 N. Ernye; 1873, 1880 Ernye (Nagy-); 1920 Erneul-mare. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Kaáli j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Káli alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Kááli j.; 1880 Maros-Torda vm. Marosmenti j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de sus; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ernei.

Ersig (Vermeş, CS) Érszeg.
# Név: 1839 Jerszegh; 1863-1900 Jerszeg; 1920-1941 Iersig. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 német [!], tót; 1873 román, tót. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863, 1873 Krassó vm. Bogsáni j.; 1880-1900 Krassó-Szörény vm. Bogsáni j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Boksánbányai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Bocşa montană; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Bocşa-Montană; 1956 R. Timişoara, r. Gătaia; 1966 R. Banat, r. Lugoj, com. Vermeş.

Escu (Recea-Cristur, CJ) Veck.
# Név: 1839 Vétzk; 1850, 1857, 1890-1910 Veczk; (O.T.), 1863 Véczk. # Névvált. 1839 Fetzku; 1863 Féczku; 1873 Vecku; 1920 Iescu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Alparéti j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Alparéti alkrz.; 1857 Dési ker. Dési j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Szurduki j.; 1880-1910 Szolnok-Doboka vm. Csákigorbói j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Ciachi-Gârbou; 1930 jud. Someş, p. Gârbou; 1941 Szolnok-Doboka vm. Nagyilondai j. >> Gyurkapataka; 1956 R. Cluj, r. Dej, = Jurca; 1966 ua. com. Ciubăncuţa.

Estelnic (Poian, CV) Esztelnek.
# Nemz. 1839 oláh [!], székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Háromszék, Kézdi fiókszék, Felső j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Kézdivásárhelyi alkrz.; 1857 Brassói ker. Kézdivásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Kézdi-Vásárhelyi ker.; 1873 Három szék, Kézdi felső j.; 1880 Háromszék vm. Kézdi felső j.; 1890-1910, 1941 Háromszék vm. Kézdi j.; 1920 jud. Treiscaune, p. Chezdi (Tg. săcuesc); 1930 jud. Trei-Scaune, p. Târgul-Săcuesc; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Secuiesc; 1966 R. Braşov, ua. com. Estelnic.

Eteni (Odoreu, SM) Etény.
# Közigazg. 1913 Szatmár vm. Szinérváraljai j. } Aranyosmeggyes; 1956 R. Baia-Mare, r. Satu-Mare, = Medieşu-Aurit; 1966 R. Maramureş, ua. com. Odoreu.

Etfalău >> Zoltan (Ghidfalău, CV) Étfalva.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Etfalva. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Háromszék, Sepsi-Szék, Oltmelyéki j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Uzoni alkrz.; 1857 Brassói ker. Sepsiszentgyörgyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Sepsi-Szent-Györgyi ker.; 1863 Háromszék, Sepsi fiókszék, Olt j.; 1873 Három szék, Sepsi alsó j.; 1880, 1890 Háromszék vm. Sepsi j.

Ezeriş (Ezeriş, CS, com.) Ezeres.
# Névvált. 1920 Iezeriş. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Bogsáni j.; 1873 Krassó vm. Resicai j.; 1880-1900 Krassó-Szörény vm. Resiczai j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Resiczabányai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Reşiţa; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Bocşa-Montană; 1956 R. Timişoara, r. Reşiţa; 1966 R. Banat, or. reg. Reşiţa, com. Ezeriş.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék