statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: a* Találatszám: 211 1-30 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Abram (Abram, BH, com.) Érábrány.
# Név: 1839, 1863, 1890 Felső-Ábrány; 1873, 1880 Ábrány (Felső-); 1900 Felsőábrány; 1920 Abramul de sus. # Névvált. 1851 Abrámu de Szusz. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1863, 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Érmelléki j.; 1873-1910, 1941 Bihar vm. Margittai j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Marghita; 1956 R. Oradea, r. Marghita; 1966 R. Crişana, ua. com. Margine.

Abrămuţ (Abrămuţ, BH, com.) Vedresábrány.
# Név: 1839, 1890 Vedres-Ábrány; 1863 Alsó-Ábrány; 1873 Ábrány (Vedres-); 1880 Abrány (Vedres-); 1920 Abramul de jos. # Névvált. 1920 Abrămuţ. # Nyelv: 1839 oláh, magyar; 1863, 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Érmelléki j.; 1873-1910, 1941 Bihar vm. Margittai j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Marghita; 1956 R. Oradea, r. Marghita; 1966 R. Crişana, ua. com. Abrămuţ.

Abrud (Abrud, AB, oraş) Abrudbánya.
# Névvált. 1839 Abrud-Bánya, Auraria major, Auraria Daciae, Altenburg, Gross-Schlatten, Abrud, Avrud; 1863 Ábrudu, Altenburg, Groschlatten, Auralia major, Auralia; 1873 Abrudu, Gross-Schlatten-Korna. # Nemz. 1839 magyar, német, oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Zalathnai j. mezőv.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Zalatnai alkrz. v.; 1857 Gyulafehérvári ker. Abrudbányai j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Abrudbányai ker. v.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Alsó-Zalathnai j. mezőv.; 1873 Alsó-Fehér vm. kir. mezőv.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. rtv.; 1920 jud. Alba de Jos, oraş, 1930, 1941 jud. Alba, oraş; 1956, 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, oraş.

Abrud-Sat (or. Abrud, AB, loc.) Abrudfalva.
# Név: 1920 Abrudsat. # Névvált. 1839, 1863 Abruzel; 1873 Abrucel. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Zalathnai j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Zalatnai alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Abrudbányai j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Abrudbányai ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Alsó-Zalathnai j.; 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Verespataki j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Abrud, 1930, 1941 jud. Alba, p. Abrud; 1956, 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, or. Abrud.

Abucea (Dobra, HD) Abucsa.
# Név: 1839, (O.T.) Abutsa; 1863 Abocsa. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Laposnyaki j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Dobrai alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Dévai j.; (O.T.) Déva tvh. Ilyei ker.; 1873 Hunyad vm. Lapusnyaki j.; 1880 Hunyad vm. Déva-Lapusnyaki j.; 1890-1910 Hunyad vm. Marosillyei j.; 1920, 1930 jud. Hunedoara, p. Ilia; 1941 jud. Hunedoara, p. Dobra; 1956 R. Hunedoara, r. Ilia; 1966 ua. com. Dobra.

Abud (Ghindari, MS) Székelyabod.
# Név: 1839-1863, 1880 Abód; 1873, 1890, 1900 Abod. # Névvált. 1839 Abodu; 1863 Abedu. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Maros-Szék, Abódi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Kibédi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Makfalvi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Abódi j.; 1873 Maros szék, Nyárád-Gálfalvi j.; 1880 Maros-Torda vm. Küküllőmenti j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Sereda (Mercurea Niraj); 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1941 Maros-Torda vm. Erdőszentgyörgyi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sîngeorgiu-de-Pădure; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Tîrgu Mureş, com. Ghindari.

Abuş (Mica, MS) Abosfalva.
# Név: 1839 Abasfalva. # Névvált. 1839 Abosfalva, Abus; 1863 Ábus; 1873 Abus. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Gálfalvi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Désfalvai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Dicsőszentmártoni j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mică, p. Diciosânmartin; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Bachnea; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Deaj.

Acâş (Acâş, SM, com.) Ákos.
# Névvált. 1839 Ákis; 1863 Akisu; 1873 Akosiu. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1863, 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Külső ker. Érmellyéki j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Érmelléki alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Tasnádi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Érmelléki j.; 1880-1910 Szilágy vm. Tasnádi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Tăşnad; 1941 Szilágy vm. Alsószopori j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Tăşnad; 1966 R. Maramureş, r. Carei, com. Acîş.

Acăţari (Acăţari, MS, com.) Ákosfalva.
#Név: 1839 Akosfalva. #Névvált. 1839 Akasfalva, Akasfaleou; 1863 Akasfaleu. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Maros-Szék, Gálfalvi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Vajai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Gálfalvi j.; 1873 Maros szék, Nyárád-Gálfalvi j.; 1880 Maros-Torda vm. Nyárádmenti j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Marosi alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de jos; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Acăţari.

Achimiteşti (Avram Iancu, AB).
# Közigazg. 1956, R. Cluj, r. Cîmpeni, = Tîrsa; 1966 ua. com. Avram Iancu.

Aciliu (Sălişte, SB) Ecsellő.
# Név: 1839, 1873 Etsellő; 1857 Asziliu; (O.T.) Escellő (Atiliu); 1880 Ecselő. # Névvált. 1839 Tetscheln, Tetschlen, Astilleou; 1863 Astileou, Tetscheln; 1873 Acsileu, Tetscheln. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Alsó-Fehér vm. Kis-Enyedi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Szerdahelyi krz. Nagyapoldi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szerdahelyi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szászsebesi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Kis-Enyedi j.; 1880-1910 Szeben vm. Szelistyei j.; 1920-1941 jud. Sibiu, p. Sălişte; 1956 R. Stalin, r. Sibiu; 1966 R. Braşov, ua. com. Amnaş.

Aciua (Pomi, SM) Balotafalu.
# Név: 1880 Balatafalu. # Névvált. 1863, 1873 Acsuva. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Krasznaközi j.; 1873 Szatmár vm. Krassói második j.; 1880-1910, 1941 Szatmár vm. Nagybányai j.; 1920 jud. Sătmar, p. Baia mare; 1930 jud. Satu-Mare, p. Baia-Mare; 1956 R. Baia-Mare, r. Şomcuta-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Pomi.

Aciuţa (Pleşcuţa, AR) Ácsfalva.
# Név: 1839 Acsucza cum Gyogyest; 1850-1863, 1890, 1900 Acsucza; 1873, 1880 Acsuca. # Névvált. 1863 Aciutia. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Nagyhalmágyi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Nagyhalmágyi j.; 1863 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi alsó j.; 1873 Zaránd vm. Halmágyi j.; 1880-1910 Arad vm. Nagyhalmágyi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Hălmagiu; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Pleşcuţa.

Acmariu (Blandiana, AB) Akmár.
# Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Alvinczi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Alvinci alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Gyulafehérvári j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Károly fejérvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Alvinczi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Vinţul de jos; 1930, 1941 jud. Alba, p. Vinţul-de-jos; 1956, R. Hunedoara, r. Orăştie; 1966 ua. com. Blandiana.

Acriş (Vama Buzăului, BV) Egrestelep.
# Név: 1839 Egrestő; (1900) Egres. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Felső-Fejér vm. Peselneki j. pr.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Brassói krz. Hosszufalui alkrz. >> Bodza; (1900) Háromszék vm. Sepsi j. } Bodzavám; 1910 Háromszék vm. Sepsi j. } Keresztvár; 1941 jud. Braşov, p. Buzăul-Ardelean, = Vama-Buzăului; 1956 R. Stalin, r. Codlea; 1966 R. Braşov, r. Tîrgu Secuiesc, com. Vama Buzăului.

Adalin (Dragu, SJ) Adalin.
# Név: 1930 Adalinu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Felső ker. Válaszúti j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Válaszuti alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Válaszuti j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Hidalmási ker.; 1873 Doboka vm. Páncélcsehi j.; 1880-1900 Kolozs vm. Almási j.; 1910, 1941 Kolozs vm. Hidalmási j.; 1920 jud. Cojocna, p. Hida; 1930 jud. Cluj, p. Hida; 1956 R. Cluj, r. Jibou; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Dragu.

Adămeşti >> Ploscoş (Ploscoş, CJ) Ádámvölgy.
# Közigazg. 1913 Torda-Aranyos vm. } Torda rtv.; 1956 R. Cluj, r. Turda, = Ploscoş; 1966 ua. com. Ploscoş.

Adămuş (Adămuş, MS, com.) Ádámos.
# Név: 1839, (O.T.) Adámos; 1850 Adamos. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Ademus. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Gálfalvi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Küküllővári alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Dicsőszentmártoni j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mică, p. Diciosânmartin; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Târnăveni; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Adămuş.

Adea (Sintea Mare, AR) Ágya.
# Név: 1839, 1863-1890 Agya. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Zarándi j.; 1873-1910 Arad vm. Kisjenői j.; 1920 jud. Arad, p. Chişineu; 1930, 1941 jud. Arad, p. Chişineu-Criş; 1956 R. Oradea, r. Criş; 1966 R. Crişana, ua. com. Adea.

Adoni (Tarcea, BH) Éradony.
# Név: 1839, 1863-1890 Ér-Adony. # Névvált. 1920 Eriu-Adon. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1851, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Érmelléki j.; 1873 Bihar vm. Mihályfalvai j.; 1880-1910, 1941 Bihar vm. Érmihályfalvi j.; 1920 jud. Bihor, p. Mihaifalău; 1930 jud. Sălaj, p. Valea-lui-Mihai; 1956 R. Oradea, r. Săcueni; 1966 R. Crişana, r. Marghita, com. Tarcea.

Adrian (Gurghiu, MS) Görgényadorján.
# Név: 1839 Adorián; 1850, (O.T.), 1863-1880 Adorján; 1857 Görgény Adorján; 1890 Görgény-Adorján. # Névvált. 1839 Hadrianopolis, Adrean, Adrian; 1863 Hadrianopolis; 1873 Adrean. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Görgényi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Sóaknai alkrz.; 1857 Besztercei ker. Görgényszentimrei j.; (O.T.) Régen tvh. Görgény-Szentimrei ker.; 1873 Torda vm. Görgény-Szentimrei j.; 1880 Maros-Torda vm. Görgényi j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Gurghiu.

Adrian (Livada, SM) Adorján.
# Névvált. 1863 Adrian. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Nagy-Bányai j.; 1873 Szatmár vm. Aranyos-Medgyesi j.; 1880-1900 Szatmár vm. Szatmári j.; 1910, 1941 Szatmár vm. Szatmárnémeti j.; 1920 jud. Sătmar, p. Sătmar; 1930 jud. Satu-Mare, p. Satu-Mare; 1956 R. Baia-Mare, r. Oaş; 1966 R. Maramureş, ua. com. Livada.

Adrianu Mare (Găleşti, MS) Nagyadorján.
# Név: 1839 Nagy-Adorián; 1850, 1857 Nagy Adorján; (O.T.), 1863, 1890 Nagy-Adorján; 1873, 1880 Adorján (Nagy-); 1920 Adrianul mare; 1930 Adrianul-Mare. # Névvált. 1839 Nagy-Adoriány. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Selyei j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Kibédi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Makfalvi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Selyi j.; 1880 Maros-Torda vm. Nyárádmenti j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de sus; 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Găleşti.

Adrianu Mic (Găleşti, MS) Kisadorján.
# Név: 1839, 1863 Kis-Adorián; 1850, 1857, (O.T.) Kis Adorján; 1873, 1880 Adorján (Kis-); 1890 Kis-Adorján; 1920 Adrianul mic; 1930 Adrianul-Mic. # Névvált. 1839 Kis-Adorjány. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 1873 Maros szék, Selyei j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Kibédi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Makfalvi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Selyi j.; 1880 Maros-Torda vm. Nyárádmenti j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de sus; 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Găleşti.

Ady Endre (Căuaş, SM) Érmindszent.
# Név: 1839, 1863, 1890 Ér-Mindszent; 1850, 1857 Ér Mindszent; 1873, 1880 Mindszent (Ér-); 1920 Meţenţi; 1930 Mecenţ; 1956 Mecenţiu. # Névvált. 1839, 1863 Menczonty; 1873 Mincenta. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1863, 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Külső ker. Tasnádi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Tasnádi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Tasnádi j.; 1863 Közép-Szolnok vm. Tasnádi j.; 1873 Közép-Szolnok vm. Érmelléki j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Tasnádi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Tăşnad; 1956 R. Baia-Mare, r. Tăşnad; 1966 R. Maramureş, r. Carei, com. Căuaş.

Agadici (or. Oraviţa, CS, sat) Agadics.
# Név: 1863 Agadits. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863, 1873 Krassó vm. Oravicai j.; 1880-1900 Krassó-Szörény vm. Oraviczai j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Oraviczabányai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Oraviţa montană; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Oraviţa; 1956 R. Timişoara, r. Oraviţa; 1966 R. Banat, ua. com. Brădişorul de Jos.

Agârbiciu (Axente Sever, SB) Szászegerbegy.
# Név: 1839, 1863-1900 Egerbegy; 1850, 1857 Arbegen; (O.T.) Egerbegy (Arbegen). # Névvált. 1839 Egerbegyinum, Arbegyen, Arbegen, Agrigjits, Agregyits; 1863 Agregyits, Arbegen; 1873 Arbegen, Agregits. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Medgyes szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Medgyesi krz. Nagyselyki alkrz.; 1857 Szebeni ker. Nagyselyki j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Medgyesi ker.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Bólya-Nagy-Selyki j.; 1890 Nagy-Küküllő vm. Bolyaberethalmi j.; 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Medgyesi j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mare, p. Mediaş; 1941 jud. Târnava-Mare, p. Şeica-Mare; 1956 R. Stalin, r. Mediaş; 1966 R. Braşov, ua. com. urb. Axente Sever.

Agârbiciu (Căpuşu Mare, CJ) Egerbegy.
# Név: 1920 Agribiciu. # Névvált. 1839 Agirbits, Agribits, Agregyits; 1863, 1873 Agirbits. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Felső ker. Gyalui j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Gyalui alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Gyalui j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Bánffy-Hunyadi ker.; 1880-1910 Kolozs vm. Gyalui j.; 1920 jud. Cojocna, p. Gilău; 1930 jud. Cluj, p. Gilău; 1941 Kolozs vm. Nádasmenti j.; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Căpuş.

Aghireş (Meseşenii de Jos, SJ) Egrespatak.
# Névvált. 1863 Agyires; 1873 Agiresiu. # Nyelv: 1839 oláh, magyar; 1863 román, magyar. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Zilahi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Zilahi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Zilahi j.; 1863 Közép-Szolnok vm. Zilahi j.; 1873 Közép-Szolnok vm. Diósodi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Zilahi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Zălau; 1956 R. Cluj, r. Zalău; 1966 ua. com. Aghireş.

Aghireşu (Aghireşu, CJ, com.) Egeres.
# Név: 1920 Aghireş. # Névvált. 1839, 1863 Agyiresu; 1873 Agyirisu. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Bácsi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bácsi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Kolozsvári j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Nádosi j.; 1880 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1890-1910, 1941 Kolozs vm. Nádasmenti j.; 1920 jud. Cojocna, p. Cluj (Centrală); 1930 jud. Cluj, p. Cluj; 1956, 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. urb. Aghireşu.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék