statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: j* Találatszám: 61 1-30 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Jabăr (Boldur, TM) Zsábár.
# Név: 1839 Zsabár; 1873 Zsabar. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863, 1873 Krassó vm. Lugosi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Lugosi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Lugoj; 1930, 1941 jud. Severin, p. Lugoj; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj; 1966 R. Banat, ua. com. Boldur.

Jabeniţa (Solovăstru, MS) Görgénysóakna.
# Név: 1839 Gőrgény-Só-Akna; 1850 Görgény Sóakna; 1857, (O.T.), 1863 Görgény-Só-Akna; 1880 Sóakna; 1873 Sóakna (Görgény-); 1890 Görgény-Sóakna. # Névvált. 1839 Salzbrunnen, Salzhau, Sabenyitze-a-Gurgiujuuluj, Zabenyitza-a-Gurgijuuluj; 1863 Szabenyicze-a-Gurgijuuluj; 1873 Sabenica. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1850 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Görgényi j.; Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Sóaknai alkrz.; 1857 Besztercei ker. Görgényszentimrei j.; (O.T.) Régen tvh. Görgény-Szentimrei ker.; 1873 Torda vm. Görgény-Szentimrei j.; 1880 Maros-Torda vm. Görgényi j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Solovăstru.

Jac (Creaca, SJ) Zsákfalva.
# Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Zilahi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Magyaregregyi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Hidalmási j.; 1863 Közép-Szolnok vm. Zilahi j.; 1873 Közép-Szolnok vm. Zsibói j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Zsibói j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Jibou; 1956 R. Cluj, r. Jibou; 1966 R. Cluj, r. Zalău, com. Jac.

Jacodu (Veţca, MS) Magyarzsákod.
# Név: 1839, 1863, 1890 Magyar-Zsákod; 1850, 1857, (O.T.) Magyar Zsákod; 1873, 1880 Zsákod (Magyar-); 1920 Jacul săcuesc; 1930, 1941 Jacodul. # Névvált. 1863 Sacken; 1920 Jacodeni. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Udvarhely-Szék, Bőződi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Bözödi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Makfalvi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely kereszturi ker.; 1863 Udvarhelyszék, Keresztúri fiókszék ker. Bözödi j.; 1873 Udvarhely szék, Székely-Kereszturi j.; 1880-1910 Udvarhely vm. Székelykeresztúri j.; 1920, 1930 jud. Odorhei, p. Cristur; 1941 jud. Târnava-Mare, p. Sighişoara; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Cristuru-Secuiesc; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Tîrgu Mureş, com. Veţca.

Jacu (Albeşti, MS) Oláhzsákod.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Oláh-Zsákod; 1850, 1857 Oláh Zsákod; 1873, 1880 Zsákod (Oláh-); 1920 Jacul român; 1930, 1941, 1966 Jacul. # Névvált. 1839 Walachisch-Zschak, Zsáked; 1863, 1873 Sacken, Zsaked; 1920 Jacodul român. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Küküllő vm. Felső ker. Szász-Nádosi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Bözödi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Makfalvi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1863 Küküllő vm. Felső ker. Nádosi j.; 1873 Küküllő vm. Balavásári j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930, 1941 jud. Târnava-Mare, p. Sighişoara; 1956 R. Stalin, r. Sighişoara; 1966 R. Braşov, ua. com. Boiu.

Jamu Mare (Jamu Mare, TM, com.) Nagyzsám.
# Név: 1839, 1863, 1890 Nagy-Zsám; 1873, 1880 Zsám (Nagy-); 1930, 1941 Jamul-Mare. # Névvált. 1863 Zsám-Mare. # Nyelv: 1839, 1873 német; 1863 német, román. # Közigazg. 1839, 1863-1910 Temes vm. Verseczi j.; 1920 (hiányzik a Dicţionarul-ból); 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Deta; 1941 jud. Timiş, p. Gătaia; 1956 R. Timişoara, r. Gătaia; 1966 R. Banat, r. Deta, com. Jamu Mare.

Jdioara (Criciova, TM) Zsidóvár.
# Név: 1839 Zsidovár. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Lugosi j.; 1873 Krassó vm. Temesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Temesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Timiş; 1930 jud. Severin, p. Lugoj; 1941 jud. Severin, p. Sacul; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj; 1966 R. Banat, ua. com. Criciova.

Jebel (Jebel, TM, com.) Széphely.
# Név: 1839, 1863-1900 Zsebely. # Névvált. 1851 Schebel; 1863 Schebel, Xebel, Sebel. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román, német. # Közigazg. 1839 Temes vm. Temesi j.; 1863-1890 Temes vm. Csákovári j.; 1900 Temes vm. Csákovai j.; 1910 Temes vm. Csáki j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Ciacova; 1941 jud. Timiş, p. Ciacova; 1956 R. Timişoara, r. Ciacova; 1966 R. Banat, r. Deta, com. Jebel.

Jebucu (Almaşu, SJ) Zsobok.
# Név: 1839-1873 Sobok; 1920 Jebuc. # Névvált. 1839 Zsebuk, Soboku; 1863 Zsebuk; 1873 Zsobok, Zsebuk. # Nemz. 1839 magyar. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Nagy-Almási j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Nagyalmási alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bánffyhunyadi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Bánffy-Hunyadi ker.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Bikali j.; 1880-1910, 1941 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Huedin; 1930 jud. Cluj, p. Huedin; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Sfăraş.

Jefleşti (Vidra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Vidra; 1966 ua. com. Vidra.

Jeica (Mărişelu, BN) Zselyk.
# Név: 1850 Sellyk; 1857, 1873 Selyk; (O.T.) Selyk (Schelken). # Névvált. 1839 Selyk, Sellyk, Selkinum, Selk, Schelken, Zseika, Selka; 1863 Selyk, Zseika, Schelken; 1873 Zsejk, Schelk, Seika. # Nemz. 1839 magyar. # Nyelv: 1873 német [!]. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Beszterce vidék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Besztercei krz. Szászbudaki alkrz.; 1857 Besztercei ker. Nagysajói j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Beszterczei ker.; 1880-1910 Besztercze-Naszód vm. Besenyői j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Beşineu; 1930 jud. Năsăud, p. Şieu; 1941 Beszterce-Naszód vm. Besztercei alsó j.; 1956 R. Cluj, r. Bistriţa; 1966 ua. com. Galaţii Bistriţei.

Jeledinţi (Mărtineşti, HD) Lozsád.
# Név: 1839-1863 Losád. # Névvált. 1839 Zseledintze, Dselegyintzu, Selyegyintz; 1863 Zseledíncze; 1873 Zseledince. # Nemz. 1839 oláh, magyar (... von Walachen-Gränzsoldaten, Ungarn und Walachen bewohnt ...). # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Lósádi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Batizi alkrz. + I. Román Ezred (Fogarasi) 4. Szakasz: Kudsir; 1857 Szászvárosi ker. Szászvárosi j.; (O.T.) Déva tvh. Szászvárosi ker.; 1873 Hunyad vm. Losádi j.; 1880 Hunyad vm. Lozsád-Kitidi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Szászvárosi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Orăştie; 1956 R. Hunedoara, r. Orăştie; 1966 ua. com. Mărtineşti.

Jelna (Budacu de Jos, BN) Kiszsolna.
# Név: 1839, 1863-1900 Zsolna; 1850, 1857 Senndorf; (O.T.) Zsolna (Senndorf). # Névvált. 1839 Solna, Solburgum, Senndorf, Zselna, Selna 1863, 1873 Senndorf, Zselna. # Nemz. 1839 szász. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Beszterce vidék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Besztercei krz. Jádi alkrz.; 1857 Besztercei ker. Besztercei j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Beszterczei ker.; 1880-1910 Besztercze-Naszód vm. Jádi j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Iad; 1930 jud. Năsăud, p. Bârgău; 1941 Beszterce-Naszód vm. Besztercei felső j.; 1956 R. Cluj, r. Bistriţa; 1966 ua. com. Budacu de Jos.

Jena (Gavojdia, TM) Zséna.
# Név: 1839, 1863, 1873 Zsena. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Lugosi j.; 1873 Krassó vm. Temesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Temesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Timiş; 1930 jud. Severin, p. Lugoj; 1941 jud. Severin, p. Sacul; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj; 1966 R. Banat, ua. com. Gavojdia.

Jereapăn >> Budeşti (Budeşti, MM) Tótosbánya.
# Név: 1873 Zsarápobánya. # Névvált. 1873 Zsarapov aranybánya. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1873 Máramaros vm. Kaszói j.; 1880 Máramaros vm. M.-Szigeti j. >> Budfalu; 1956 R. Baia-Mare, r. Sighet, < = Budeşti>.

Jibert (Jibert, BV, com.) Zsiberk.
# Név: 1839, 1863, 1873 Siberk; 1850, 1857 Seiburg; (O.T.) Siberk (Seiburg). # Névvált. 1839 Syberg, Siberia, Seyburg, Seybrig, Siberga, Sibert, Zibergu; 1863 Syberg, Seyburg, Siberga; 1873 Seyburg, Siberga. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kőhalom szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Kőhalmi krz. Zsiberki alkrz.; 1857 Brassói ker. Kőhalmi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Köhalomszéki ker.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Zsiberki j.; 1890-1910 Nagy-Küküllő vm. Kőhalmi j.; 1920 jud. Târnava mare, p. Cohalm; 1930, 1941 jud. Târnava-Mare, p. Rupea; 1956 R. Stalin, r. Rupea; 1966 R. Braşov, ua. com. Jibert.

Jibou (Jibou, SJ, oraş) Zsibó.
# Név: 1839, 1850, 1857 Sibó. # Névvált. 1863 Sibó; 1920 Jibău. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Sibai j. mezőv.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Zilahi alkrz. mezőv.; 1857 Szilágysomlyói ker. Zilahi j.; 1863 Közép-Szolnok vm. Zsibói j. mezőv.; 1873 Közép-Szolnok vm. Zsibói j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Zsibói j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Jibou; 1956 R. Cluj, r. Jibou; 1966 R. Cluj, r. Zalău, com. urb. Jibou.

Jichişu de Jos (Jichişu de Jos, CJ, com.) Alsógyékényes.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Alsó-Gyékényes; 1850, 1857 Alsó Gyékényes; 1873, 1880 Gyékényes (Alsó-); 1920 Gichişul de jos; 1930 Jichişul-de-Jos. # Névvált. 1839 Alsó-Gyékénes, Dsikis-gyin-zsosz, Zsikis-gyin-zsosz, Gyekisu-gyin-zsosz, Gyikisu; 1863 Gyikisu; 1873 Gyikis dezsoszu. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Dézsi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Alparéti alkrz.; 1857 Dési ker. Dési j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Deési j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Jichiş.

Jichişu de Sus (Jichişu de Jos, CJ) Felsőgyékényes.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Felső-Gyékényes; 1850, 1857 Felső Gyékényes; 1873, 1880 Gyékényes (Felső-); 1920 Gichişul de sus; 1930 Jichişul-de-Sus. # Névvált. 1839 Felső-Gyékénes, Dsikis-gyin-szusz, Zsikis-gyin-szusz, Gyekisu-gyin-szusz, Gyikisu; 1863 Gyekisu-gyin-szusz; 1873 Gyikis de szuszu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Dézsi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Alparéti alkrz.; 1857 Dési ker. Dési j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Deési j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Jichiş.

Jidoviţa >> Năsăud (or. Năsăud, BN) Entrádám.
# Név: 1850, 1880 Entradam; 1857 Entradám; 1920 Tradam. # Nyelv: 1873 német, magyar. # Közigazg. 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Betleni alkrz.; 1857 Besztercei ker. Naszódi j.; (O.T.) Naszod tvh. Naszodi ker.; 1863 [(O.T.) Belső Szolnok vm. Bethleni j.]; 1873 Belső-Szolnok vm. Bethleni j.; 1880-1910 Besztercze-Naszód vm. Naszódi j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Năsăud; 1930 jud. Năsăud, p. Năsăud; 1941 Beszterce-Naszód vm. Naszódi j. >> Szamospart; 1956 R. Cluj, r. Năsăud, or. Năsăud, = Luşca.

Jidoştina (Şugag, AB) Jidostinatelep.
# Közigazg. 1910 Szeben vm. Szászsebesi j. } Sugág; 1956 R. Hunedoara, r. Sebeş, < = Şugag>; 1966 ua. com. Şugag.

Jidvei (Jidvei, AB, com.) Zsidve.
# Név: 1839, 1863 Sittve; 1850, 1857 Seiden; (O.T.) Zsittve; 1920-1956 Jidveiu. # Névvált. 1839 Zsidve, Sittdavia, Seiden, Seyden, Sidvej, Sitvej; 1863 Seiden, Sidvej; 1873 Seiden, Sitve. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839 Küküllő vm. Alsó ker. Bényei j. (részben Nagy-Szeben-Szék, Siebenrichter-Güter); 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagyszebeni krz. Bolkácsi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Medgyesi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Balázsfalvi ker.; 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Bényei j.; 1873 Küküllő vm. Bényei j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Hosszúaszói j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Hususău; 1930 jud. Târnava-Mică, p. Diciosânmartin; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Blaj; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Jidvei.

Jieţ (or. Petrila, HD, loc.) Zsiec.
# Név: 1839 Zsijetz; 1910 Zsiecztelep és rész; 1956, 1966 Jieţi. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Hunyad vm. Hátszegi ker. Silyi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Puji alkrz. >> Petrilla; 1956 R. Hunedoara, r. Petroşeni, or. Petrila, = Petrila; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Petroşeni, or. Petrila.

Jigodin >> Miercurea-Ciuc (mun. Miercurea-Ciuc, HR) Zsögöd.
# Név: 1839, 1863 Zsőgőd; (O.T.) Zsőgőr; 1873 Zsögöd (Csik); 1880 Zsögöd (Csik-); 1890 Csik-Zsögöd; 1900 Csíkzsögöd. # Névvált. 1839, 1863 Sőgőd; 1873 Sögöd. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Csikszék, Alsó-Csikszék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Csikszeredai krz. Csikbánkfalvai alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Csikkozmási j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Csik Szeredai ker.; 1873 Csik szék, Központi j.; 1880 Csik vm. Csik-Szeredai j.; 1890 Csik vm. Kászonalcsiki j.; 1900, 1910 Csík vm. Felcsíki j.; 1920 jud. Ciuc, p. Mercurea-Ciuc; 1930 jud. Ciuc, or. Mercurea-Ciuc.

Jigodin-Băi (mun. Miercurea-Ciuc, HR, loc.) Zsögödfürdő.
# Közigazg. 1944 Csík vm. Csíkszeredai j. } Csíkszereda mv.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Ciuc, or. Miercurea-Ciuc, = Miercurea-Ciuc; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua.

Jigoreasa >> Băniţa (Băniţa, HD).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Petroşeni, < = Băniţa>; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Petroşeni, com. Băniţa.

Jimbolia (Jimbolia, TM, oraş) Zsombolya.
# Név: 1839 Haczfeld. # Névvált. 1839 Zsomboly; 1863 Haczfeld; 1873 Hatzfeld. # Nyelv: 1839, 1873 német; 1863 német, magyar. # Közigazg. 1839 Torontál vm. Török-Kanisai j. mezőv.; 1863 Torontál vm. Török-Becsei j. mezőv.; 1873-1910 Torontál vm. Zsombolyai j.; 1920 (hiányzik a Dicţionarul-ból); 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Jimbolia; 1941 jud. Timiş, p. Jimbolia; 1956 R. Timişoara, r. Jimbolia, oraş; 1966 R. Banat, r. Timişoara, ua.

Jimbor (Chiochiş, BN) Szászzsombor.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Szász-Sombor; 1850 Szász Sombor; 1857 Szász Zsombor; 1873, 1880 Sombor (Szász-); 1890 Szász-Zsombor; 1920 Jimborul săsesc. # Névvált. 1839 Szász-Zsombor, Szász-Simbor; 1863 Sz.-Simbor; 1873 Simbor szaszeszk. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Alsó ker. Búzai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Palatkai alkrz.; 1857 Dési ker. Szamosújvári j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1873 Doboka vm. Buzai j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Kékesi j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Cheuchiş; 1930 jud. Someş, p. Gherla; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Buza.

Jimbor (Homorod, BV) Székelyzsombor.
# Név: 1839 Sombor; 1850, 1857 Sommerburg; (O.T.) Sombor (Sommerburg); 1863 Sombor, Szász-; 1873 Sombor (Szász-), Zsombor; 1880-1900 Zsombor. # Névvált. 1839 Szász-Zsombor, Sommerburg, Somburgia, Simbor, Sombora; 1863, 1873 Sommerburg, Simbor. # Nemz. 1839 szász [!], oláh. # Nyelv: 1873 német [!], román. # Közigazg. 1839 Kőhalom-Szék (egy része Felső-Fejér vm. Pálosi j.); 1850 Nagyszebeni katonai ker. Kőhalmi krz. Kőhalmi alkrz.; 1857 Brassói ker. Kőhalmi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Köhalomszéki ker.; 1863 Kőhalom-szék (... más része Felső-Fejérm., királyfalvi j. ...); 1873 Kőhalom szék; Felső-Fehér vm. Hévizi j.; 1880-1910 Udvarhely vm. Homoródi j.; 1920, 1930 jud. Odorhei, p. Ocland; 1941 Udvarhely vm. Oklándi j.; 1956 R. Stalin, r. Rupea; 1966 R. Braşov, ua. com. Jimbor.

Jimbor-Fânaţe >> Jimbor (Chiochiş, BN).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Gherla, = Jimbor; 1966 ua. com. Buza.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék