statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: u* Találatszám: 67 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Unciuc (Râu de Mori, HD) Uncsukfalva.
# Név: 1839 Untsukfalva. # Névvált. 1839 Untsuku, Utsofaleou; 1863, 1873 Uncsuku. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Hátszegi ker. Klopotivai j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Demsusi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Hátszegi j.; (O.T.) Déva tvh. Hátszegi ker.; 1873 Hunyad vm. Macsesdi j.; 1880 Hunyad vm. Borbátviz-Maczesdi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Hátszegi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Haţeg; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Rîu de Mori.

Ungheni (Ungheni, MS, com.) Nyárádtő.
# Név: 1873 Nyárádtö. # Névvált. 1839 Nyárád-Tő, Nyárásteou; 1863 Nirase; 1873 Nyirásteu; 1920 Niraştău. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Maros-Szék, Gálfalvi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Vajai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Gálfalvi j.; 1873 Maros szék, Vajai j.; 1880 Maros-Torda vm. Marosmenti j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Marosi alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de jos; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ungheni.

Ungra (Ungra, BV, com.) Ugra.
# Név: 1839, 1863 Szász-Ugra; 1850, 1857 Galt; (O.T.) Szász-Ugra (Galt); 1873 Ugra (Szász-). # Névvált. 1839 Ugra, Ugrania, Galt, Ungra, Ugrona; 1863 Galt, Ungra; 1873 Gált, Ungra. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kőhalom szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Kőhalmi krz. Ugrai alkrz.; 1857 Brassói ker. Kőhalmi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Köhalomszéki ker.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Kőhalom-Hévizi j.; 1890-1910 Nagy-Küküllő vm. Kőhalmi j.; 1920 jud. Târnava mare, p. Cohalm; 1930, 1941 jud. Târnava-Mare, p. Rupea; 1956 R. Stalin, r. Rupea; 1966 R. Braşov, ua. com. Ungra.

Unguraş (Dumbrăviţa, MM) Magyarkékes.
# Név: 1839, 1863, 1890 Magyar-Kékes; 1873, 1880 Kékes (Magyar-). # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863-1910, 1941 Szatmár vm. Nagybányai j.; 1920 jud. Sătmar, p. Baia mare; 1930 jud. Satu-Mare, p. Baia-Mare; 1956 R. Baia-Mare, r. Şomcuta-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Dumbrăviţa.

Unguraş (Unguraş, CJ, com.) Bálványosváralja.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Bálványos-Várallya; 1850 Bárványos Várallya; 1857 Bálványos Váralya; 1873 Váralja (Bálványos-); 1880, 1890 Bálványos-Váralja. # Névvált. 1839 Unguras; 1863, 1873 Ungurás. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Bálványos-Váralyai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Apanagyfalui alkrz.; 1857 Dési ker. Dési j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Bálványos-Váraljai j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Unguraş.

Ungurei (Roşia de Secaş, AB) Gergelyfája.
# Név: 1857 Gergersdorf. # Névvált. 1839 Gergeschdorf, Gergersdorf, Ungure, Ungurej; 1863 Ungurej, Gergersdorf; 1873 Gergischdorf, Ungurej. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Kisenyedi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Obrazsai alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szászsebesi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Vizaknai ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Kis-Enyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Ocna Sibiului; 1930 jud. Sibiu, p. Mercurea-Sibiului; 1941 jud. Sibiu, p. Mercurea; 1956 R. Hunedoara, r. Sebeş; 1966 ua. com. Ungurei.

Ungureni (Cupşeni, MM) Nemesbudafalva.
# Név: 1839-1863, 1880 Ungurfalva; 1873 Ungurfalu; 1890, 1900 Budafalva. # Névvált. 1839, 1863 Ungurény; 1873 Ungureni. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Láposi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Magyarláposi krz. Magyarláposi alkrz.; 1857 Dési ker. Magyarláposi j.; (O.T.) Déés tvh. Magyarláposi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Magyar-Láposi j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Magyarláposi j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Lăpuşul unguresc; 1930 jud. Someş, p. Lăpuş; 1956 R. Baia-Mare, r. Lăpuş; 1966 R. Maramureş, ua. com. Cupşeni.

Unimăt (Acâş, SM) Újnémet.
# Név: 1839 Új-Némethi; 1850 Uj Németi; 1857 Ujnémeth; 1863 Ujnémeti; 1873-1890 Ujnémet. # Névvált. 1873 Unimetu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Külső ker. Érmellyéki j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Érmelléki alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Tasnádi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Érmelléki j.; 1880-1910 Szilágy vm. Tasnádi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Tăşnad; 1941 Szilágy vm. Alsószopori j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Tăşnad; 1966 R. Maramureş, r. Carei, com. Acîş.

Unip (Sacoşu Turcesc, TM) Temesújnép.
# Név: 1839 Unipp # Névvált. 1851, 1863-1900 Unip. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Temes vm. Temesi j.; 1863 Temes vm. Csákovai j.; 1873-1900 Temes vm. Buziási j.; 1910 Temes vm. Buziásfürdői j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Buziaş; 1941 jud. Timiş, p. Buziaş; 1956 R. Timişoara, r. Timişoara; 1966 R. Banat, ua. com. Uliuc.

Unirea (mun. Bistriţa, BN, loc.) Aldorf.
# Név: 1839 Alldorf; 1850, 1857 Wallendorf; (O.T.) Aldorf (Wallendorf); 1920, 1930 Aldorf. # Névvált. 1839 Aldorf, Villa latina, Wallendorf, Aldorfu; 1863 Wallendorf; 1873 Wallendorf, Aldorfu. # Nemz. 1839 szász. # Nyelv: 1873 német. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Beszterce vidék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Besztercei krz. Nagydemeteri alkrz.; 1857 Besztercei ker. Besztercei j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Beszterczei ker.; 1880-1910 Besztercze-Naszód vm. Jádi j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Iad; 1930 jud. Năsăud, p. Bârgău; 1941 Beszterce-Naszód vm. Besztercei felső j.; 1956, 1966 R. Cluj, r. Bistriţa, or. Bistriţa.

Unirea (Unirea, AB, com.) Felvinc.
# Név: 1839 Felvintz; 1850-1863, 1880-1910 Felvincz; 1920 Vinţul de sus. # Névvált. 1839 Fel-Vintz, Felső-Vintz. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Aranyos szék, Alsó j. mezőv.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Felvinci alkrz. mezőv.; 1857 Kolozsvári ker. Bágyoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Aranyosi ker. mezőv.; 1880, 1890 Torda-Aranyos vm. rtv.; 1900, 1910 Torda-Aranyos vm. Felvinczi j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Vinţul de sus; 1930 jud. Turda, p. Câmpia-Turzii; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Unirea; 1956 R. Cluj, r. Aiud; 1966 ua. com. Unirea.

Unirea (Unirea, HD, com.) Alsófarkadin.
# Név: 1839, (O.T.), 1863,1890 Alsó-Farkadin; 1850, 1857 Alsó Farkadin; 1873, 1880 Farkadin (Alsó-); 1920 Fărcădinul de jos; 1930-1956 Berthelot. # Névvált. 1839 Ferkegyinu-gyin-zsosz; 1863 Farkedinu din zsosz; 1873 Farkadinu din zsosz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Hátszegi ker. Demsusi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Demsusi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Hátszegi j.; (O.T.) Déva tvh. Hátszegi ker.; 1873 Hunyad vm. Demsusi j.; 1880 Hunyad vm. Demsus-Klopotivai j.; 1890-1910 Hunyad vm. Hátszegi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Haţeg; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Unirea.

Urca (Viişoara, CJ) Mezőőrke.
# Név: 1839, 1863 Őrke; 1850, 1857 Mező Örke; (O.T.), 1890 Mező-Őrke; 1873 Őrke (Mező-); 1880 Örke (Mező-). # Névvált. 1839, 1863, 1873 Ourka. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Mezőségi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Felvinci alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőzáhi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Mezőségi j.; 1880 Torda-Aranyos vm. Mezőségi j.; 1890-1910 Torda-Aranyos vm. Tordai j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Turda; 1930 jud. Turda, p. Câmpia-Turzii; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Câmpia-Turzii; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Viişoara.

Urcu (Şopotu Nou, CS) Urku.
# Közigazg. 1910 Krassó-Szörény vm. Bozovicsi j. } Újsopot; 1956 R. Timişoara, r. Bozovici, = Şopotul-Nou; 1966 R. Banat, ua. com. Şopotu Nou.

Urdeş (Vidra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Ponorel; 1966 ua. com. Ponorel.

Uric (Pui, HD) Urik.
# Névvált. 1839 Uriku; 1863 Hobicza-Urik. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Hátszegi ker. Borbátvizi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Puji alkrz. >> Hobicza Urik; 1857 Szászvárosi ker. Puji j. = Hobitza; (O.T.) Déva tvh. Puji ker.; 1873 Hunyad vm. Borbátvizi j.; 1880 Hunyad vm. Borbátviz-Maczesdi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Puji j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Pui; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Rîu Bărbat.

Uricani (Uricani, HD, oraş) Hobicaurikány.
# Név: 1839 Urikány; 1850 Hobiczény és Felső Urikány; 1857 Hobitsény+Urikány; 1863 Felső-Urikány; 1873 Urikány (Hobicsény-); 1880, 1890 Hobicza-Urikány; 1900, 1910 Hobiczaurikány; 1920 Uricani-Hobceni. # Névvált. 1839 Sily-Urikány; 1873 Hobicsa-Urikány. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Hunyad vm. Hátszegi ker. Silyi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Puji alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Puji j.; 1863 Hunyad vm. Hátszegi ker. Silyi j. >> Hobiczény; 1873 Hunyad vm. Silyi j. = Hobicsény; 1880 Hunyad vm. Zsilyi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Petrozsényi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Petroşeni; 1956 R. Hunedoara, r. Petroşeni, com. urb. Uricani; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Petroşeni, oraş.

Uricea (Hodac, MS) Uricse.
# Név: 1944 Uricsa. # Névvált. (1956) mn. Ursicse. # Közigazg. 1913, 1944 Maros-Torda vm. Régeni alsó j. } Görgényhodák; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin, = Hodac; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Toaca.

Urisiu de Jos (Chiheru de Jos, MS) Alsóoroszi.
# Név: 1839, 1863, 1890 Alsó-Oroszi; 1850, 1857 Alsó Oroszi; (O.T.) Also-Oroszi; 1873, 1880 Oroszi (Alsó-); 1920 Urieşul de jos; 1930 Urisiul-de-Jos. # Névvált. 1839 Uriszou-gyin-zsosz, Urusnyin-gyin-zsosz; 1863 Urisnyin din zsosz; 1873 Urisu din zsosz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Görgényi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Magyarbölkényi alkrz.; 1857 Besztercei ker. Görgényszentimrei j.; (O.T.) Régen tvh. Vajda Szentiványi ker.; 1873 Torda vm. Görgény-Szentimrei j.; 1880 Maros-Torda vm. Görgényi j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j. >> Marosoroszi; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin, = Marosoroszi; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Urisiu.

Urisiu de Sus (Chiheru de Jos, MS) Felsőoroszi.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Felső-Oroszi; 1850 Felső Oroszi; 1857 Ober Oroszi; 1873, 1880 Oroszi (Felső-); 1920 Urieşul de sus; 1930 Urisiul-de-Sus. # Névvált. 1839 Uriszou-gyin-szusz, Urusnyin-gyin-szusz; 1863 Uriszou-gyin-szusz; 1873 Urisu din szusz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Görgényi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Magyarbölkényi alkrz.; 1857 Besztercei ker. Görgényszentimrei j.; (O.T.) Régen tvh. Vajda Szentiványi ker.; 1873 Torda vm. Görgény-Szentimrei j.; 1880 Maros-Torda vm. Görgényi j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j. >> Marosoroszi; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin, = Marosoroszi; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Urisiu.

Uriu (Uriu, BN, com.) Felőr.
# Név: 1839, 1863, 1890 Fel-Őr; 1850 Fel Őr; 1873 Őr (Fel-); 1920 Uriul de sus. # Névvált. 1839 Felső-Őr, Uru-gyin-zsusz; 1863 Uru-gyin-zsuzs; 1873 Uriu. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 német [!], román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Rettegi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Rettegi alkrz.; 1857 Dési ker. Rettegi j.; (O.T.) Déés tvh. Rettegi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Rettegi j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Beclean; 1966 R. Cluj, r. Dej, com. Uriu;

Urişor (Căşeiu, CJ) Alőr.
# Név: 1839, 1890 Al-Őr; 1850 Al Őr; (O.T.) Alőr (Alsó-Őr); 1863 Alsó-Őr; 1873 Őr (Al-); 1920 Uriul de jos. # Névvált. 1839 Alsó-Őr, Urisor, Uru-gyin-zsosz; 1863 Urisor; 1873 Urisioru. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Kaczkói j.; 1850 Rettegi katonai ker. Magyarláposi krz. Galgói alkrz.; 1857 Dési ker. Rettegi j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Kackói j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Căşeiu.

Urmeniş (Băiţa de Sub Codru, MM) Bükkörményes.
# Név: 1839, 1850-1900 Örményes; 1930 Urminiş. # Névvált. 1873 Urminisiu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Hadadi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Szilágycsehi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágycsehi j.; 1863 Közép-Szolnok vm. Bükkalyi j.; 1873 Közép-Szolnok vm. Szilágycsehi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágycsehi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Cehul-Silvaniei; 1956 R. Baia-Mare, r. Cehu-Silvaniei; 1966 R. Maramureş, ua. com. Băiţa.

Urmeniş (Urmeniş, BN, com.) Mezőörményes.
# Név: 1839 Őrményes; 1850 Mező Örményes; 1857, (O.T.), 1863 Örményes; 1873, 1880 Örményes (Mező-); 1890 Mező-Örményes; 1920 Ormenişul de Câmpie; 1930 Urmenişu. # Névvált. 1839 Mező-Őrményes, Őrminyis; 1863 Urminyes; 1873 Orminyis. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Örményesi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Mezőnyulasi alkrz.; 1857 Besztercei ker. Tekei j.; (O.T.) Régen tvh. Örményesi ker.; 1880-1910 Kolozs vm. Mezőörményesi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Ormeniş; 1930 jud. Mureş, p. Râciu; 1941 Maros-Torda vm. Mezőbándi j.; 1956 R. Cluj, r. Sărmaş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Luduş, com. Urmeniş.

Uroi (or. Simeria, HD, sat) Arany.
# Név: 1920-1966 Uroiu. # Névvált. 1839 Uroj, Uraj; 1863 Uraly; 1873 Uroy. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Kéméndi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Kéméndi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Marossolymosi j.; (O.T.) Déva tvh. Dévai ker.; 1873 Hunyad vm. Gyógyi j.; 1880 Hunyad vm. Gyógy-Almási j.; 1890-1910 Hunyad vm. Algyógyi j.; 1920 jud. Hunedoara, p. Geoagiul de jos; 1930 jud. Hunedoara, p. Deva; 1941 jud. Hunedoara, p. Geoagiu; 1956 R. Hunedoara, r. Hunedoara, or. Simeria; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Deva, or. Simeria.

Ursad (Şoimi, BH) Urszád.
# Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1890-1910 Bihar vm. Belényesi j.; 1873, 1880 Bihar vm. Robogányi j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Beiuş; 1956 R. Oradea, r. Beiuş; 1966 R. Crişana, ua. com. Ursad.

Urseni (Moşniţa Nouă, TM) Magyarmedves.
# Név: 1839, 1863-1900 Medves; 1920 Medveş. # Névvált. 1863 Medvis. # Nyelv: 1839 oláh; 1851 oláh (... 50 magyar kath., 40 tót evang. ...); 1863 román, magyar; 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863 Temes vm. Temesi j.; 1873-1910 Temes vm. Központi j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Centrală; 1941 jud. Timiş, p. Centrală; 1956 R. Timişoara, r. Timişoara; 1966 R. Banat, or. reg. Timişoara, com. Moşniţa.

Ursici (Boşorod, HD).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg, < = Luncani>; 1966 ua. com. Boşorod.

Ursoaia (Papiu Ilarian, MS) Urszajatelep.
# Közigazg. 1910 Torda-Aranyos vm. Marosludasi j. } Mezőbodon; 1956 R. Cluj, r. Luduş, = Papiu Ilarian; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Papiu Ilarian.

Urvind (Lugaşu de Jos, BH) Örvénd.
# Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j.; 1863 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1873, 1880 Bihar vm. Mező-Telegdi j.; 1890-1910, 1941 Bihar vm. Élesdi j.; 1920 jud. Bihor, p. Aleşd; 1930 jud. Bihor, p. Tileagd; 1956 R. Oradea, r. Aleşd; 1966 R. Crişana, ua. com. Lugaş.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék