statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: i* Találatszám: 159 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Iclod (Sâncel, AB) Küküllőiklod.
# Név: 1839, 1850, (O.T.), 1863 Iklód; 1857 Iklód (Kis); 1873, 1880 Iklod (Kis-); 1890 Kis-Iklód; 1900 Kisiklód. # Névvált. 1839 Kis-Iklód, Mikluden, Iklóde; 1863 Kis-Iklód, Mikluden; 1873 Mikluden. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Bényei j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Küküllővári alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Balázsfalvi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Balázsfalvi ker.; 1873 Küküllő vm. Bényei j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Hosszúaszói j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Hususău; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Blaj; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Braşov, r. Mediaş, com. Sîncel.

Icloda (Sacoşu Turcesc, TM) Iklód.
# Név: 1839, 1863-1900 Ikloda. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Temes vm. Temesi j.; 1863 Temes vm. Csákovai j.; 1873-1900 Temes vm. Buziási j.; 1910 Temes vm. Buziásfürdői j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Buziaş; 1941 jud. Timiş, p. Buziaş; 1956 R. Timişoara, r. Timişoara; 1966 R. Banat, ua. com. Sacoşu Turcesc.

Iclozel (Iclod, CJ) Kisiklód.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Kis-Iklód; 1850, 1857 Kis Iklód; 1873 Iklod (Kis-); 1880 Iklód (Kis-); 1890 Kis-Iklod. # Névvált. 1839 Iklódu-mik; 1863 Mikluden, Iklodu-mik; 1873 Mikluden, Iklodu mik. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Doboka vm. Felső ker. Iklódi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Szamosujvárnémeti alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Válaszuti j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1863 Doboka vm. Felső ker. Nagy-Iklódi j.; 1873 Doboka vm. Dobokai j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Szamosújvári j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Gherla; 1930 jud. Someş, p. Gherla; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Iclod.

Ictar >> Ictar-Budinţi (Topolovăţu Mare, TM) Iktár.
# Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Temes vm. Lippai j.; 1873-1900 Temes vm. Rékási j.; 1910 Temes vm. Temesrékasi j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Recaş; 1941 jud. Timiş, p. Recaş; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj; 1966 R. Banat, ua. com. Ictar.

Ictar-Budinţi (Topolovăţu Mare, TM).
# Közigazg. = Budinţ + Ictar

Ideciu de Jos (Ideciu de Jos, MS, com.) Alsóidecs.
# Név: 1839 Alsó-Idets; 1850, 1857 Unter Eidisch; (O.T.) Also Idéts (Unter-Eidisch); 1863 Alsó-Idécs; 1873, 1880 Idecs (Alsó-); 1890 Alsó-Idecs; 1920 Ideciul de jos; 1930 Ideciul-de-Jos. # Névvált. 1839 Unter-Eydisch, Unter-Eidisch, Nieder-Eidesch, Idetsinum-inferius, Igyis-gyin-zsosz, Idetsu-gyin-zsosz; 1863 Igyis din zsosz, Unter-Eidisch; 1873 Nieder Eidisch, Igyis din zsosz. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Vécsi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Szászrégeni krz. Felfalui alkrz.; 1857 Besztercei ker. Görgényszentimrei j.; (O.T.) Régen tvh. Görgény-Szentimrei ker.; 1873 Torda vm. Vajda-Szentiványi j.; 1880 Maros-Torda vm. Vajda-Szent-Iványi j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de sus; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ideciu de Jos.

Ideciu de Sus (Ideciu de Jos, MS) Felsőidecs.
# Név: 1839 Felső-Idets; 1850, 1857 Ober Eidisch; (O.T.) Felső-Idéts (Ober-Eidisch); 1863 Felső-Idécs; 1873, 1880 Idecs (Felső-); 1890 Felső-Idecs; 1920 Ideciul de sus; 1930 Ideciul-de-Sus. # Névvált. 1839 Ober-Eidisch, Ober-Eydisch, Ober-Eidesch, Idetsinum, Igyis-gyin-szusz, Idetsu-gyin-szusz; 1863 Igyis-gyin-szusz, Ober-Eidisch 1873 Eidisch Ober, Igyis din szusz. # Nemz. 1839 szász. # Nyelv: 1873 német. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Vécsi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Szászrégeni krz. Felfalui alkrz.; 1857 Besztercei ker. Görgényszentimrei j.; (O.T.) Régen tvh. Görgény-Szentimrei ker.; 1873 Torda vm. Vajda-Szentiványi j.; 1880 Maros-Torda vm. Vajda-Szent-Iványi j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de sus; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ideciu de Jos.

Idicel (Brâncoveneşti, MS) Idecspatak.
# Név: 1839 Idetspataka; 1857 Idécs Pataka; (O.T.) Idetspatak (Eidischbach); 1873 Idecspataka. # Névvált. 1839 Idets-Pataka, Eydischbach, Idetsel, Iditsel; 1863 Eidischdorf; 1873 Eidisdorf. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Vécsi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Sóaknai alkrz.; 1857 Besztercei ker. Görgényszentimrei j.; (O.T.) Régen tvh. Görgény-Szentimrei ker.; 1873 Torda vm. Magyarói j.; 1880 Maros-Torda vm. Magyarói j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de sus; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Idicel.

Idicel-Pădure (Brâncoveneşti, MS) Erdőidecs.
# Név: 1944 Idecspatakerdő. # Közigazg. 1944 Maros-Torda vm. Régeni felső j. } Idecspatak; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin, = Idicel; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Idicel.

Idiciu (Bahnea, MS) Jövedics.
# Név: 1839 Jovedits; 1850 Beleschdorf; 1857 Belleschdorf; (O.T.) Jővedics; 1873 Jovedics. # Névvált. 1839 Bellessdorf, Bolleschdorf, Belisdorf, Idits, Idith; 1863 Idics, Belisdorf; 1873 Belleschdorf, Idics. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Kundi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Medgyesi krz. Darlaci alkrz.; 1857 Szebeni ker. Medgyesi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Dumbrăveni; 1956 R. Stalin, r. Mediaş; 1966 R. Braşov, ua. com. Idiciu.

Idrifaia (Suplac, MS) Héderfája.
# Név: 1839, 1873 Hederfája; (O.T.) Héderfaja; 1920 Hidrifaia. # Névvált. 1839 Hidrigscholln, Ederhultz, Hederfáje, Iderfáje; 1863 Ederholz; 1873 Ederholz, Hidnifaleu; 1920 Idrifaia. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Kundi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Désfalvai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Dicsőszentmártoni j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mică, p. Diciosânmartin; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Bachnea; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Suplac.

Iecea Mare (Cărpiniş, TM) Nagyjécsa.
# Név: 1839, 1890 Nagy-Jécsa; 1863 Nagy-Jecsa; 1873, 1880 Jécsa (Nagy-); 1920 Iecia mare; 1930, 1941 Iecia-Mare. # Névvált. 1863 Grosz-Jesscha. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 német. # Közigazg. 1839, 1863 Torontál vm. Nagy-Szentmiklósi j.; 1873 Torontál vm. Billéti j.; 1880-1910 Torontál vm. Csenei j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Grădişte (Periamoş); 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Jimbolia; 1941 jud. Timiş, p. Jimbolia; 1956 R. Timişoara, r. Jimbolia; 1966 R. Banat, r. Sînnicolaul Mare, com. Iecea.

Iecea Mică (Cărpiniş, TM) Kisjécsa.
# Név: 1839, 1890 Kis-Jécsa; 1863 Kis-Jecsa; 1873, 1880 Jécsa (Kis-); 1920 Iecia mică; 1930, 1941 Iecia-Mică. # Névvált. 1863 Klein-Jetscha. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 német. # Közigazg. 1839 Torontál vm. Uj-Pécsi j.; 1863 Torontál vm. Nagy-Szentmiklósi j.; 1873 Torontál vm. Billéti j.; 1880-1910 Torontál vm. Csenei j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Grădişte (Periamoş); 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Jimbolia; 1941 jud. Timiş, p. Jimbolia; 1956 R. Timişoara, r. Jimbolia; 1966 R. Banat, r. Sînnicolaul Mare, com. Iecea.

Ieducapu >> Ghindari (Ghindari, MS) Jeddükapu.
# Név: 1944 Gyepükapu. # Közigazg. 1944 Maros-Torda vm. Erdőszentgyörgyi j. } Makfalva; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sîngeorgiu-de-Pădure, < = Ghindari>.

Iegherişte (Crucişor, SM) Alsóhuta.
# Név: 1839, 1863, 1890 Ó-Huta; 1851 O-Huta; 1873, 1880 Huta (Ó-); 1900 Óhuta; 1920 Iegărişte. # Névvált. 1851 Jegeriste bátrinu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Krasznaközi j.; 1873 Szatmár vm. Krassói második j.; 1880-1910, 1941 Szatmár vm. Szinérváraljai j.; 1920 jud. Sătmar, p. Seini; 1930 jud. Satu-Mare, p. Seini; 1956 R. Baia-Mare, r. Şomcuta-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Crucişor.

Iercoşeni (Şilindia, AR) Újárkos.
# Név: 1839, 1863-1900 Járkos; 1920 Iarcoş. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Világosi j.; 1873 Arad vm. Agrisi j.; 1880-1900 Arad vm. Ternovai j.; 1910 Arad vm. Tornovai j.; 1920, 1941 jud. Arad, p. Târnova; 1930 jud. Arad, p. Şebiş; 1956 R. Oradea, r. Ineu; 1966 R. Crişana, ua. com. Şilindia.

Iermata (Seleuş, AR) Csigérgyarmat.
# Név: 1839, 1863-1900 Gyarmata; 1851 Gyarmatha. # Névvált. 1920 Iarmata. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863-1910 Arad vm. Borosjenői j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Ineu; 1956 R. Oradea, r. Ineu; 1966 R. Crişana, ua. com. Moroda.

Iermata Neagră (Zerind, AR) Feketegyarmat.
# Név: 1839, 1873, 1890 Fekete-Gyarmat; 1880 Gyarmat (Fekete-). # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Zarándi j.; 1873-1910 Arad vm. Kisjenői j.; 1920 jud. Arad, p. Chişineu; 1930, 1941 jud. Arad, p. Chişineu-Criş; 1956 R. Oradea, r. Criş; 1966 R. Crişana, ua. com. Zerind.

Iernut (Iernut, MS, oraş) Radnót.
# Név: 1857, (O.T.) Radnoth; 1863 Radnóth; 1873 Radnot. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Jernut. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Radnóthi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Buzásbesenyői alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Radnóti j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Marosujvári ker.; 1873 Küküllő vm. Radnóthi j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Radnóti j.; 1920 [jud. Târnava mică, p. Iernut] (adatai hiányoznak a Dicţionarul-ból); 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Iernut; 1956 R. Cluj, r. Luduş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Iernut.

Iernuţeni (or. Reghin, MS, loc.) Radnótfája.
# Név: 1850 Etschdorf; (O.T.) Radnothfája; 1873 Radnotfája. # Névvált. 1839 Fetschdorf, Etsdorf, Jernotfáje, Jernutfája; 1863 Jernotfaje, Etschdorf; 1873 Etschdorf, Jernofáje; 1920 Ernutfaia. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Szász-Régeni j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Szászrégeni krz. Radnótfáji alkrz.; 1857 Besztercei ker. Szászrégeni j.; (O.T.) Régen tvh. Vajda Szentiványi ker.; 1873 Torda vm. Vajda-Szentiványi j.; 1880 Maros-Torda vm. Görgényi j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 [jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos] (adatai tévesen Iernut-nál közölve); 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin, or. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua.

Iertof (Vrani, CS) Hévér.
# Név: 1839 Hajerdorf; 1863, 1890, 1900 Heuerdorf; 1873 Haierdorf; 1880 Heiersdorf. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Oraviczai j.; 1873 Krassó vm. Szászkai j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Jámi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Răcăşdia; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Oraviţa; 1956 R. Timişoara, r. Oraviţa; 1966 R. Banat, ua. com. Vrăniuţ.

Ierşnic (Ohaba Lungă, TM) Jerce.
# Név: 1839, 1880-1900 Jersnik; 1863 Jersznik; 1873 Jerzsník; 1910 Jercze; 1920 Iersnic. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863, 1873 Krassó vm. Bégai j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Bégai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Begheiu; 1930 jud. Severin, p. Lugoj; 1941 jud. Severin, p. Balinţ; 1956 R. Timişoara, r. Făget; 1966 R. Banat, ua. com. Ohaba Lungă.

Ieud (Ieud, MM, com.) Jód.
# Név: 1839 Jóod; 1863, 1880 Joód. # Névvált. 1863 Eudu; 1873 Jodu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Máramaros vm. Felső j.; 1873-1910 Máramaros vm. Izavölgyi j.; 1920 jud. Maramurăş, p. Iza (Dragomireşti); 1930 jud. Maramureş, p. Iza; 1941 Máramaros vm. Dragomérfalvi j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Vişeu; 1966 R. Maramureş, ua. com. Ieud.

Ieşelniţa (Ieşelniţa, MH, com.) Dunaorbágy.
# Név: 1840 Jeshenicza; 1873 Jeselnica; 1880-1900 Jeselnicza; 1920 Eselniţa; 1930, 1956 Eşelniţa. # Névvált. 1920, 1930 Ieşelniţa. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Orsovai j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Orsovai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Orşova; 1930, 1941 jud. Severin, p. Orşova; 1956 R. Timişoara, r. Orşova, or. Orşova; 1966 R. Banat, ua.

Ighiel (Ighiu, AB) Igenpataka.
# Név: 1839 Igen-pataka; (O.T.) Igen Pataka. # Névvált. 1839 Igenpataka, Igjel; 1863 Igjel; 1873 Igjél. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Alsó-Igeni j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Tövisi alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Tövisi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Károly fejérvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Alsó-Igeni j.; 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Magyarigeni j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Ighiu; 1930 jud. Alba, p. Ighiu; 1941 jud. Alba, p. Alba-Iulia; 1956 R. Hunedoara, r. Alba; 1966 ua. com. Ighiu.

Ighiu (Ighiu, AB, com.) Magyarigen.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1880, 1890 Magyar-Igen; 1850 Magyar Igen; 1857 M. Igen; 1873 Igen (Magyar-). # Névvált. 1839 Igenopolis, Kuppendorf, Chraubundorf, Grabendorf, Igii; 1863 Igyij, Grabendorf; 1873 Krapundorf, Igyij. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Felső-Igeni j. mezőv.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Tövisi alkrz. mezőv.; 1857 Gyulafehérvári ker. Tövisi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Károly fejérvári ker. mezőv.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Felső-Igeni j. mezőv.; 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Magyarigeni j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Ighiu; 1930 jud. Alba, p. Ighiu; 1941 jud. Alba, p. Alba-Iulia; 1956 R. Hunedoara, r. Alba; 1966 ua. com. Ighiu.

Ighiu (Ulieş, HR) Ége.
# Név: 1839, (O.T.), 1863-1890 Ege; 1850 Egek; 1920 Egiu. # Névvált. 1839 Egeh, Egek; 1920 Ighiu. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Udvarhely szék, Homoródi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Homoródalmási alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Székelyudvarhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely Udvarhelyi ker.; 1880-1910 Udvarhely vm. Homoródi j.; 1920, 1930 jud. Odorhei, p. Ocland; 1941 Udvarhely vm. Oklándi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ulieş.

Ighişu Nou (mun. Mediaş, SB, sat) Szászivánfalva.
# Név: 1839, 1863, 1890 Szász-Ivánfalva; 1850, 1857 Eibesdorf; (O.T.) Szász-Ivánfalva (Eibesdorf); 1873, 1880 Ivánfalva (Szász-); 1920 Ighişdorful săsesc; 1930, 1941 Ighişul-Nou; 1966 Ighişul Nou. # Névvált. 1839 Ibiszter, Ibistar, Abesdorf, Aibesdorfium, Eibesdorf, Eybesdorf, Igjisdorf, Ibisdorf; 1863 Eibesdorf, Igjisdorf; 1873 Eibesdorf, Igyisdorf; 1920 Ibişdorful săsesc. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Medgyes szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Medgyesi krz. Mártontelki alkrz.; 1857 Szebeni ker. Medgyesi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Medgyesi ker.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Bólya-Nagy-Selyki j.; 1890 Nagy-Küküllő vm. Bolyaberethalmi j.; 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Medgyesi j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mare, p. Mediaş; 1956 R. Stalin, r. Mediaş; 1966 R. Braşov, ua. com. urb. Ighişul Nou.

Ighişu Vechi (Bârghiş, SB) Oláhivánfalva.
# Név: 1839, 1863, 1890 Oláh-Ivánfalva; 1850, 1857 Eibesdorf; (O.T.) Oláh-Ivánfalva (Eibesdorf); 1873, 1880 Ivánfalva (Oláh-); 1920 Ighişdorful român; 1930, 1941 Ighişul-Vechiu; 1966 Ighişul Vechi. # Névvált. 1839 Oláh-Ivánfalu, Libesdorf, Eybesdorf, Igyistorf, Jigisdorf; 1863 Wal.-Eibesdorf, Jigisdorf; 1873 Walachisel-Eibesdorf, Igisdorf; 1920 Ibişdorful român. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Felső-Fehér vm. Bürkösi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Ujegyházi krz. Alcinai alkrz.; 1857 Szebeni ker. Ujegyházi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szentagothai ker.; 1863 Felső-Fejér vm. Külső ker. Bürkösi j.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Bürkös-Szt.-Ágothai j.; 1890-1910 Nagy-Küküllő vm. Szentágotai j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mare, p. Agnita; 1956 R. Stalin, r. Agnita; 1966 R. Braşov, ua. com. Ighişul Vechi.

Ignăteşti (Roşia Montană, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Roşia-Montană; 1966 ua. com. Cărpiniş.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék