Krassó-Szörény megye településeinek felekezeti adatai

 

1869-1992

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1869  283810    218858   15452   46926    732     946      17     850     29        .       .

1880  290162    220222   15454   51075    960    1123      13    1300     15        .       .

1890  310217    228737   17678   59830   1194    1164      14    1596      4        .       .

1900  329749    242540   17157   65102   1833    1135      27    1862     93        .       .

1910  341952(a) 249899   18588   66920   2365    1923      79    2026    152        .       .

1930  319286    235597   17273   57550   1718    1502      35    1196   4415(b)  3974       .

1992  376347    316201    2704   31896   2486   319+85*   103      74  22479(c) 13311    7057

 

(a) A mai Temes megyéhez tartozó Krassógombástól (Zgribeşti, com Ştiuca) 1914-ben Zoltánfalva néven (Zorile, com. Copăcele) különvált Ruténtelep adataival.

(b) Az egyéb felekezetűek közül 56 adventista.

(c) Az egyéb felekezetűek közül 449 adventista és 269 evangéliumi keresztény.