Krassó-Szörény megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1880-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után a beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra utaló adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés során nincsenek számításba véve.

Szintén ( ) között vannak feltüntetve 1930-ban és 1941-ben  városi közigazgatás alá rendelt peremközségek adatai. Ezeket az illető város számadatai foglalják magukban.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

Megye összesen

 

1880a 290162    219169   3526   29958 28826+8683   .      .    315  15195      .      .   5615      .

1880b 290162    225534   3639   31099   29890      .      .    327  15667      .      .   5844      .

1890a 310217    235068   4901   37418   32830      .      .    158   9889   5023      .   5198      .

1900a 329749    247203   8318   41787   32441      .      .    781  11021    162      .   3280      .

1910a 341952(a) 250971  13509   42951   34521      .      .   2073  12168    250      .   2378      .

1920n 309748    233761   5631   40169   30187   1471      .      .      .      .      .      .      .

1930a 319286    242381   6888   40359   29658     64   3418   2510  10464      .      .   6266    192

1930n 319286    237476   6665   36793   38352   1014   8381   2480  10038      .      .   8747    231

1941n 319381    241974   5830   37108   34469      .      .      .      .      .      .      .      .

1956n 327787(b) 263535   8260   23503   32489    439   3220   3192  16237      .   6347   2052     73

1966a 358726    297564   8787   26657   25718     12   2105   3569  15354      .   3817    496     63

1966n 358726    295879   9175   23882   29790    190   2132   3647  15826      .   5858   1292    108

1977n 385577    323095   9238   21676   31568    162   5927   3944   8623   6722   4548    781     95

1992a 376347    331530   7074   11106   26637     10   5200   3729  13820      .   3371    338     49

1992n 376347    325758   7876   11936   30777(c)  65   7776   4118   7885   3682   3658    555     83

 

(a) A mai Temes megyéhez tartozó Krassógombástól (Zgribeşti, com Ştiuca) 1914-ben Zoltánfalva néven (Zorile, com. Copăcele) különvált Ruténtelep adataival.

(b) A népszámlálási kötetben a mai Hunyad megyéhez tartozó Kékesfalvánál (Meria, com. Lunca Cernii de Jos) számontartott Preveciori (com. Băuţar) adataival.

(c) Az egyéb nemzetiségűek közül 2721 krassován.