Arad megye településeinek felekezeti adatai

 

1869-1992

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1869  414664  260330   15023   103216   17530   10254      93   8174      44        .      .      .

1880  391614  236600   13646   104057   17706   10333      92   9063     117        .      .      .

1890  437816  254559   16796   122035   21011   13104      63  10061     187        .      .      .

1900  480162  268924   18667   140311   25301   15017      86  11185     671        .      .      .

1910  507665  285740   19750   146579   27156   15360     260  11194    1626        .      .      .

1930  488359  282719   19057   126803   23601   13670     124  10484   11901    10458      .    483

1992  487617  358308    4926    58863   15407  912+4798*  218    308   43877(a) 18360  18501   4173

 

(a) Az egyéb felekezetűek közül 242 evangéliumi keresztény, 33 óhitű keresztény és 134 óhitű ortodox.