Szilágy megye településeinek felekezeti adatai

 

1850-1992

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1850  156686    12077  102794    4922   34140      34      32    2687       -       .      .     .

1857  164219(a) 14504  104427    6336   35337     106      81    3175     253       .      .     .

1869  189790    15845  119213    7810   40871     304      74    5612      61       .      .     .

1880  167629    13760  104226    6887   36436     218      62    5992      48       .      .     .

1890  187862    15515  115582    8099   40893     120      78    7509      66       .      .     .

1900  201712    15742  124241    9735   43791     128      90    7985       -       .      .     .

1910  223096    18205  136272   11293   47641     182      95    9100     308       .      .     .

1930  240778    20996  148966   11555   48674     175      50    7934    2428    2124      .    48

1941  259136    20498  158025   15367   53839     323     111    7326    3647    3518      .     .

1992  266797   178681    9198    7786   54175    26+13*    60      15   16843(b) 7136   5464   858

 

(a) A szilágyzoványi járás adataival. A járási összegből a mai Bihar megye területére eső két község (Kozmaalmás és hármaspatak) adatai nem választhatók külön.

(b) Az egyéb felekezetűek közül 520 evangéliumi keresztény.