Szilágy megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1850-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1850: A *-gal jelzett szám a németek rovatában a szász nemzetisgűek számát jelöli.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után az életkoruknál fogva beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra utaló adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés során nincsenek számításba véve.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

Megye összesen

 

1850n 156686   113588    37021     181+7*  5889    2687    2154       .       .       .

1880a 167629   113885    45033      585  3939+4187    .       .      33       2    1419

1880b 167629   116686    46286      601    4056       .       .      33       2    1487

1890a 187862   129527    52552     1504    4279       .       .      66      13    1548

1900a 201712   138367    59018     1290    3037       .       .      39       2    1857

1910a 223096   150202    66691     1024    5179       .       .       9       7    2625

1920n 218802   150521    55061      189   13031    8460       .       .       .       .

1930a 240778   169897    57623      224   13034    6440    1960      10       8    4498

1930n 240778   167936    55611      204   17027    7797    4446      24      10    4539

1941a 259136   174696    73534      150   10756    1526    3567      62       7    5523

1941n 259136   171714    75994      131   11297    2117    3662      72       8    5371

1956n 271989   199900    66935       40    5114     772    2092       9       4    2154

1966a 263103   195134    63981       54    3934      21    1438      13       8    2341

1966n 263103   194790    63850       72    4391      88    1779      16      12    2357

1977n 264569   194420    64017      122    6010      40    3920      22       9    1929

1992a 266797   197609    63237       94    5857       4    4255      20       9    1543

1992n 266797   192552    63151      146   10948      24    9224      39      12    1608