Szatmár megye településeinek felekezeti adatai

 

1850/1869-1992

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1869  206431      73  104144   35067   54209     907      17   12008       6       .       .

1880  194326      96   93999   33904   50775     915       2   14564      71       .       .

1890  216158      69  104474   38722   55650     962      13   16263       5       .       .

1900  245855     244  117668   45970   62061    1063      16   18818      15       .       .

1910  267310     146  127168   51121   66426    1213      28   21127      81       .       .

1930  301105    6439  149820   52624   65591    1057      32   24516    1026     511       .

1941  315641    2327  150944   62816   71765    1181      72   25261    1274    1123       .

1992  400789  199695   35429   74862   76614   102+63*   152     157   13715(a) 1299    6062

 

(a) Az egyéb felekezetűek közül 513 adventista, 158 evangéliumi keresztény és 86 óhitű ortodox.