Szatmár megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1850/1880-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után az életkoruknál fogva beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra utaló adata.

1992: A *-gal jelzett szám a németek rovatában a sváb nemzetiségűek számát jelöli.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés során nincsenek számításba véve.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

Megye összesen

 

1880a 194326    76668    95681    13449  2901+5627    .       .     576     169     396

1880b 194326    78743    98653    13953    2977       .       .     589     175     407

1890a 216158    85663   114836    14030    1629       .       .     258       2     307

1900a 245855    93591   138086    12165    2013       .       .     643       9     455

1910a 267310    92264   166369     6709    1968       .       .     580      23     460

1920n 262937   124476    81242    34982   22237   19852       .       .       .       .

1930a 301105   140024   126931    15610   18540   15096    1194     404      58     490

1930n 301105   147135    95104    24893   33973   23164    4787    3439      81     695

1941a 315641   113924   186910     7289    7518    4630    1229     974      11     544

1941n 315641   101992   199643     5910    8096    4529    2157     997       8     291

1956n 337531   180930   145880     3588    7133    3433    2283     483       7     547

1966a 359393   198433   155192     3859    1909      51     698     856      13     123

1966n 359393   203780   147594     4427    3592     573    1750     905      15     142

1977n 393840   227630   152738     6395    7077     320    5256    1146      22     189

1992a 400789   235913   156668     5535    2673      11    1458     994      68      99

1992n 400789   234541   140392 8679+5672* 11505      79    9823    1362      21     147