Máramaros megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1850/1880-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1850: A *-gal jelzett szám a németek rovatában a szász nemzetiségűek számát jelöli.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után az életkoruknál fogva beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra utaló adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés során nincsenek számításba véve.

Szintén ( ) között vannak feltüntetve 1930-ban a városi közigazgatás alá rendelt Kabolapatak (Iapa, mun. Sighetu Marmaţiei) peremközség adatai. Ezeket Máramarossziget számadatai foglalják magukban.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

Megye összesen

 

1880a 216498    145751    35247    15696 13280+6524    .       .   11766      2     196

1880b 216498    149919    36578    16280   13721       .       .   12170      2     201

1890a 242922    160777    43760    23075   15310       .       .   13358      4     212

1900a 269676    176055    51398    26245   15978       .       .   14894     14     159

1910a 299814    189888    62305    29111   18510       .       .   16877      5     114

1920n 296915    200021    31173     4936   60785   44023       .       .      .       .

1930a 317304    220513    34814     3703   58274   39397     586   17800     19     110

1930n 317304    220095    30106     3655   63448   41289    2233   19249     20     160

1941a 347791(a) 224817    67767     3211   51996   29792    1627   20302      7      73

1941n 347791(a) 215878    81107     2819   47987   25828    2429   19451     14      83

1956n 367114    285341    47393     2680   31700    4263    1623   25435     15      26

1966a 427645    339361    55609     2866   29809     196     682   28694     18      18

1966n 427645    339984    53583     2993   31085     763     899   29060     30      28

1977n 492860    394350    58568     3495   36447     465    2942   32723     26      50

1992a 540099    443866    54297     2502   39434      37    3251   35979     66      17

1992n 540099    437997    54902     3416   43784     150    6701   36685     78      34

 

(a) Tiszalonka (Lunca la Tisa, com. Bocicoiu Mare) és Kistécső (Teceu Mic, com. Remeţi) 1930. évi adataival.