Bihar megye településeinek felekezeti adatai

 

1869-1992

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1869  365807  178336   40691   34800   96226    1133      60   14492     69        .      .      .

1880  314607  145013   33875   31701   86231    1111      98   16457    121        .      .      .

1890  367786  166169   40104   39232  100033    1239     128   20608    273        .      .      .

1900  418816  183401   45976   49378  113611    1753     120   23626    951        .      .      .

1910  475847  207966   51422   59282  125712    2560     279   27022   1604        .      .      .

1930  527216  240326   64099   58115  121450    1756     163   29646  11661    10504      .    227

1992  638863  384931   14485   64616  124580   295+331*  420     326  48879(a) 19407  24400   1339

 

(a) Az egyéb felekezetűek közül 374 evangéliumi keresztény, 55 óhitű keresztény és 224 óhitű ortodox.