Bihar megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1880-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után az életkoruknál fogva beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra utaló adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés során nincsenek számításba véve.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

Megye összesen

 

1880a 314607   167034   125996     3665 7549+10363    .       .     396      53    4805

1880b 314607   172656   130345     3772    7834       .       .     412      53    5001

1890a 367786   196906   158450     3026    9404       .       .     154      24    6083

1900a 418816   217025   188601     3341    9849       .       .      82      28    7809

1910a 475847   241992   218157     3389   12309       .       .     243     115    9040

1920n 478025   261585   174285     2041   40114   28882       .       .       .       .

1930a 527216   306261   193809     2420   24726    8680    2969     288      99   11464

1930n 527216   308478   171907     2370   44461   23709    6211     804     133   12365

1941n 559354   288147   247279     1580   22348       .       .       .       .       .

1956n 574488   362345   194883      874   16386    4878    3333      63      51    6726

1966a 586460   375348   198092     1030   11990     143    3133      55      73    7577

1966n 586460   377837   192948     1106   14569    1798    3678      63     114    7813

1977n 633094   409770   199615     1417   22292     910   12014     111      65    8079

1992a 638863   431838   185668     1155   20202      32   12220      79      33    7569

1992n 638863   425097   181703     1593   30470     354   21796     107      47    7793