Maros megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1850-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1850: A *-gal jelzett szám a magyarok rovatában a székely, a németek rovatában a szász nemzetiségűek számát jelöli.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után az életkoruknál fogva beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a községi összegzésben nincsenek számításba véve.

Szintén ( ) között vannak feltüntetve 1930-ban és 1941-ben a városi közigazgatás alá rendelt peremközségek adatai. Ezeket az illető város számadatai foglalják magukban, a községi összegzésben azonban szükség esetén a mai közigazgatási beosztásnak megfelelően lettek figyelembe véve.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

 

Megye összesen

 

1850n 268085   118088 94581+5252* 393+31270* 18501    1752  16247      .       .       .

1880a 293349   114724   122253      31435  14293+10644   .      .     10       4      80

1880b 293349   119002   127018      32496    14833       .      .     10       4      81

1890a 325246   131287   146435      32849    14675       .      .      5       7      65

1900a 357221   145182   170550      35238     6251       .      .     10       6     113

1910a 388328(a)151327   189618      35366    12017       .      .     91      30     145

1920n 386234   170221   166895      33390    15728   10633      .      .       .       .

1930a 425721   185654   188928      33661    17478    7014   9528     48      48     172

1930n 425721   185367   176990      33379    29985   11449  17444     71      66     196

1941n 467476   189259   223010      33780    21427       .      .      .       .       .

1956n 513261   243720   231875      20074    17592    3241  13804     31      34      28

1966a 561598   279784   252861      20545     8400      87   7967     27      15      21

1966n 561598   278386   249675      20625    12912    1053  11402     30      18      41

1977n 605345   297205   268251      18807    21082     646  20019     53      16      26

1992a 610053   331160   255597       4214    19082      18  18899     22      14       7

1992n 610053   317541   252651       4588    35273     199  34798     41      12      11

 

(a) A Hargita megyei Maroshéviz (Topliţa) várostól idekerült Csobotány (Ciobotani, com. Stânceni) adataival.