Hargita megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1850-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1850: A *-gal jelzett szám a magyarok rovatában a székely, a németek rovatában a szász nemzetiségűek számát jelöli.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után az életkoruknál fogva beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzésben nincsenek számításba véve.

Szintén ( ) között vannak feltüntetve 1930-ban és 1941-ben a városi közigazgatás alá rendelt peremközségek adatai. Ezeket az illető város számadatai foglalják magukban, a községi összegzésben azonban szükség esetén a mai közigazgatási beosztásnak megfelelően lettek figyelembe véve.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

 

Megye összesen

 

1850n  163027    13648 26597+117372* 535+77*   4798      44   2634      .      .       .

1880a  192725    11835    170587       889   2155+7259    .      .      -      1      29

1880b  192725    12291    177277       917     2240       .      .      -      1      29

1890a  199193    13013    183912       708     1560       .      .      2      4      23

1900a  218894    13634    203555      1259      446       .      .     21      4      54

1910a  240085(a) 14582    222609      1955      928       .      .    262      4     107

1920n  232717    25949    202381       607     3781    2863      .      .      .       .

1930a  250194    22490    223102       963     3639    2663    476     33     21      53

1930n  250194    24996    216615      1024     7559    4118   2702     31     20      95

1941n  276381    17016    255458       557     3350       .      .      .      .       .

1956n  273964    25694    245300       368     2602     417   1514      9      7      16

1966a  282392    30484    250679       210     1019       7    568    256      6       4

1966n  282392    31272    248886       237     1997      98   1390    263      9       9

1977n  326310    44794    277587       281     3648      62   3228     33     13       8

1992a  348335    49099    297533       125     1578       3   1505     21      8       6

1992n  348335    48948    295104       199     4084      24   3827     29      8       6

 

(a) A Maroshéviz (Topliţa) várostól Maros megyéhez került Csobotány (Ciobotani, com. Stânceni), valamint Szépviz (Frumoasa) községtől a mai Bacău megyéhez került Kóstelek (Coşnea, com. Agăş) és Magyarcsügés (Cădăreşti, com. Palanca) adatai nélkül.