Szeben megye településeinek felekezeti adatai

 

1850-1992

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1850  214994    103264   36060    6341    3136   65812      37     344       -       .      .      .

1857  219894    107126   35624    7168    3582   64978      63     375     978       .      .      .

1869  233612    108469   38158    9602    4441   71056     322     908     656       .      .      .

1880  225553    107897   35132    7639    4651   68315     268    1260     391       .      .      .

1890  233533    104115   38367    9328    5559   74083     416    1342     323       .      .      .

1900  256374    112613   41343   12160    7835   79727     715    1952      29       .      .      .

1910  270640(a) 117813   44587   13113    8820   83024     797    2445      41       .      .      .

1930  306984    136836   46379   13331    8933   97003     778    2498    1226     539      .    237

1992  452873    395906    9781    8436   10770 13342+1343* 1098     87   12110(b) 2691   3153   1377

 

(a) A népszámlálás idején Zsinna (Jina, com. Jina) részét alkotó és ma Fehér megyéhez tartozó Dobratelep (Dobra, com. Şugag) adatai nélkül.

(b) Az egyéb felekezetűek közül 2697 evangéliumi keresztény, 63 óhitű ortodox, 51 óhitű keresztény, 36 muzulmán és 18 örmény.