Szeben megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1850-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1850: A *-gal jelzett szám a magyarok rovatában a székely, a németek rovatában a szász nemzetiségűek számát jelöli.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után a beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra utaló adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés során nincsenek számításba véve.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

Megye összesen

 

1850n 214994   124842   6279+41* 1966+65356* 16510     344   14477       .       .       .

1880a 225553   126445     9144      74931   7572+7461    .       .      84      98      19

1880b 225553   130958     9435      77330     7830       .       .      86     101      19

1890a 233533   135594    12070      77838     8031       .       .       9      19     114

1900a 256374   150674    17775      83850     4075       .       .      53      46     158

1910a 270640   155653    20355      86768     7864       .       .     201      72     189

1920n 270524   158401    14481      90890     6752    2242       .       .       .       .

1930a 306984   181394    19232     100974     5384    1169    2533      31      88     275

1930n 306984   174138    18535     100703    13608    2341    9272      43     105     379

1941n 337216   203054    14059     107834    12269       .       .       .       .       .

1956n 372687   252096    18118      89722    12751    1355   10127      63      64      58

1966a 414756   295322    19898      97355     2181      70    1320      89      34      14

1966n 414756   293282    20139      96882     4453     407    3037      90      57      41

1977n 481645   349718    21881      96401    13645     208   12803      32      29      21

1992a 452873   414565    18058      16364     3886       8    3588      40      29      10

1992n 452873   397205    19309      17122    19237      85   18730      55      21      15