Brassó megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1850-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1850: A *-gal jelzett szám a magyarok rovatában a székely, a németek rovatában a szász nemzetiségűek számát jelöli.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után a beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra utaló adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés során nincsenek számításba véve.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

 

Megye összesen

 

1850n 196019    113334 25841+360* 2559+42994* 10931     345   10019       .       .       .

1880a 206112    114149    36772      44215   4634+6342    .       .       6      43      93

1880b 206112    117400    38208      45716     4788       .       .       6      44      95

1890a 213959    120428    41353      46196     5982       .       .       7      16     250

1900a 229316    129068    48705      47948     3595       .       .       8      36     270

1910a 239942(a) 131832    54642      47920     5548       .       .      43      59     238

1920n 238595(b) 138255    49000      48477     2863    2264       .       .       .       .

1930a 265414    151576    59773      50941     3124     702     839     101      71     262

1930n 265414    148062    57054      50585     9713    3003    4803     146      89     351

1941n 300369    188568    44613      53845    13343       .       .       .       .       .

1956n 373941    267683    57064      39546     9648    1996    6313      45      39      86

1966a 442692    333337    66545      41136     1674      45     649      55      42      17

1966n 442692    331007    65326      40857     5502     862    3405      59      73      24

1977n 582863    457570    72956      38623    13714     502   12033      70      40      36

1992a 643261    567441    63103       9534     3183      17    2656      71      37      14

1992n 643261    553101    63558      10059    16543     162   15612      89      40      21

 

(a) A valamikori Háromszék megyétől idecsatolt településrészek adataival együtt. Közülük Bodzavám (Vama Buzăului, com. Vama Buzăului) hiányzó adatai helyébe 1485 románajkú lakos lett beállítva.

(b) Bodzavám (Vama Buzăului, com. Vama Buzăului) előző módon számított adataival.