Kolozs megye településeinek felekezeti adatai

 

1850-1992

 

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1850  235694(a) 32613  121677   18234   52072    1160    7258    2680       -       .      .      .

1857  250439(a) 36930  125812   17892   54970    1369    7802    3176    2488       .      .      .

1869  285760    43639  138130   23122   62544    1680    8717    5871    2057       .      .      .

1880  278196    40292  131529   23286   63417    1656    8965    7306    1745       .      .      .

1890  319262    45750  150705   26369   73135    1880    9903   10096    1424       .      .      .

1900  356892    50027  166721   31796   80942    2268   10751   14289      98       .      .      .

1910  397420    56717  182852   37032   89324    2648   10981   17536     330       .      .      .

1930  475533    79773  219509   36904   97899    2990   11522   23858    3078    1323      .    428

1992  736301   514959   37594   32729  103837  578+223*  9754     393   36234(b) 5967  16064   3168

 

(a) A mai Csucsa (Ciucea) község részét képező egykori Bihar megyei települések - Királyhágó (Bucea) és Körösfeketetó (Negreni) - adatai nélkül.

(b) Az egyéb felekezetűek közül 464 evangéliumi keresztény, 151 óhitű keresztény, 149 örmény, 110 óhitű ortodox és 87 muzulmán.