Kolozs megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1850-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1850: A *-gal jelzett szám a magyarok rovatában a székely, a németek rovatában a szász nemzetiségűek számát jelöli.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után a beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra utaló adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés során nincsenek számításba véve.

Szintén ( ) között vannak feltüntetve 1930-ban és 1941-ben  városi közigazgatás alá rendelt peremközségek adatai. Ezeket az illető város számadatai foglalják magukban.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

Megye összesen

 

1850n  235694(a) 150856 68141+18* 1421+769*  14489    2680    8189       .       .       .

1880a  278196    162851    92726     3091  10248+9280    .       .     225      36     214

1880b  278196    168430    95995     3181    10590       .       .     231      37     218

1890a  319262    191750   114217     3951     9344       .       .      89      61     233

1900a  356892    210007   137953     4503     4429       .       .     155      27     379

1910a  397420    230662   156340     4189     6229       .       .     109      51     331

1920n  416757    261876   127847     2467    24657   20398       .       .       .       .

1930a  475533    298964   149564     3866    23139   15257    5183     329      60     496

1930n  475533    295684   139467     3660    36722   23328    9957     381      93     704

1941n  521451    295343   208193     2732    15183       .       .       .       .       .

1956n  580344    400772   163836     1354    14382    6265    6981      45      59     122

1966a  629746    458406   165905     1681     3754     138    2851      66      53      73

1966n  629746    456041   164543     1738     7424    2011    4322      70      73     101

1977n  715507    532543   171431     1818     9715    1165    7714      69      42      84

1992a  736301    582831   144625     1145     7700      53    7243      99      19      40

1992n  736301    571275   146186     1394    17433     398   16334     129      27      54

 

(a) A mai Csucsa (Ciucea) község részét képező egykori Bihar megyei települések - Királyhágó (Bucea) és Körösfeketetó (Negreni) - adatai nélkül.