Beszterce-Naszód megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1850-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1850: A *-gal jelzett szám a magyarok rovatában a székely, a németek rovatában a szász nemzetiségűek számát jelöli.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után a beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra utaló adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés során nincsenek számításba véve.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

Megye összesen

 

1850n 136205    90428    12092 457+24052*  9176    2865    5743       .       .       .

1880a 158493   105511    15475    26880  5402+5225    .       .     132       5     258

1880b 158493   109239    16010    27664    5580       .       .     134       5     268

1890a 176972   121319    19610    29561    6482       .       .      71       3     386

1900a 199173   139488    25556    30903    3226       .       .     161       4     440

1910a 212614   147529    29169    30078    5838       .       .     265       6      48

1920n 201218   144514    19140    23356   14208   10137       .       .       .       .

1930a 223527   166894    20523    22522   13588    8517    4565      38      12      30

1930n 223527   162096    20923    22217   18291    9091    8471      57      20      55

1941n 240648   169875    36730    21521   12522       .       .       .       .       .

1956n 255789   217469    24427     6690    7203    1327    5677      31       8       6

1966a 269954   239891    21799     6016    2248      51    2001      93       3      10

1966n 269954   237917    22583     6102    3352     102    3023     102       7      12

1977n 286628   259752    21487     2860    2529      42    2280      95       5       5

1992a 326820   302894    19667      661    3598      14    3361      83       4       4

1992n 326820   295549    21098      954    9219      30    9004     104       9      10