Fehér megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1850-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1850: A *-gal jelzett szám a magyarok rovatában a székely, a németek rovatában a szász nemzetiségűek számát jelöli.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után a beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra utaló adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés során nincsenek számításba véve.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

Megye összesen

 

1850n 237969    192969  20177+13* 3545+9982* 11283    1752    8645       .       .       .

1880a 267731    210464    28849    14429    4985+9004    .       .      20      18     115

1880b 267731    217807    29840    14926      5158       .       .      20      18     117

1890a 289096    232740    34313    16078      5965       .       .      23      25     100

1900a 315321    253256    41826    17095      3144       .       .      13      44     139

1910a 330750(a) 262927    45466    16613      5744       .       .      21      43     227

1920n 320638    264126    34963    15584      5965    3802       .       .       .       .

1930a 346582    290583    33964    16939      5096    2012    2152      52      20     185

1930n 346582    285152    33271    16918     11241    3400    6722      84      30     245

1941n 377313    320617    28234    17886     10576       .       .       .       .       .

1956n 370800    322028    27602    12726      8444    1015    6988      16      13      65

1966a 382786    341380    26710    12785      1911      23    1632      32      20      39

1996n 382786    339545    26989    12823      3429     267    2811      35      25      64

1977n 409634    360704    27196    12321      9413     134    8979      29      13      51

1992a 413919    383932    23466     2896      3625       7    3465      32       8      24

1992n 413919    372951    24765     3243     12960      48   12661      39      14      33

 

(a) A népszámlálás idején a ma Szeben megyéhez tartozó Zsinna (Jina, com. Jina) részét alkotó Dobratelep (Dobra, com. Şugag) adataival.