Temes megye településeinek felekezeti adatai

 

1869-1992

 

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1869  481529    241832   16154  199114    5456    9279     203    9309    182       .      .      .

1880  454205    214357   17394  199562    5559    7857      67    9283    126       .      .      .

1890  502582    226985   18316  230694    7894    8154     112   10303    124       .      .      .

1900  541849    237598   18717  250367   13959    9558     123   11296    231       .      .      .

1910  560258(a) 243289   19023  255860   18592   11370     216   11605    303       .      .      .

1930  559591    247444   19331  246010   18811   12210      99   12280   3406    2332      .     86

1992  700033    545771    7495   93033   16346  983+477*   350     621  34957(b) 8502  19042   1350

 

(a) A Krassógombástól (Zgribeşti, com Ştiuca) 1914-ben különvált és ma Krassó-Szörény megyéhez tartozó Zoltánfalva (Zorile, com. Copăcele) adatai nélkül.

(b) Az egyéb felekezetűek közül 617 evangéliumi keresztény, 147 óhitű keresztény, 40 örmény-georgiánus, 151 muzulmán és 1571 óhitű ortodox.