Temes megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1880-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után a beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra utaló adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés során nincsenek számításba véve.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

Megye összesen

 

1880a 454205    194092  32676  164341 45942+17154  .      .     62   30130     .      .   3410      .

1880b 454205    200834  33947  171599   47825      .      .     64   31316     .      .   3549      .

1890a 502582    211748  45998  195588   49248      .      .     49   31467   809      .   2869      .

1900a 541849    221305  70338  201795   48411      .      .     69   30939  1054      .   2911      .

1910a 560258(a) 223816  96364  188440   51638      .      .    296   32430   834      .   3269      .

1920n 512891(b) 217056  74324  168605   52906  11779      .      .       .     .      .      .      .

1930a 559591    238813  91943  182354   46481    670   4813   1386   26786     .      .   3305   7444

1930n 559591    236305  84756  178238   60292   9768   8090   1399   27075     .      .   3919   7527

1941n 578881    263474  74745  176732   63930      .      .      .       .     .      .      .      .

1956n 568881    325834  77530  114194   51323   7378   6089   1405   23781     .   1216   2667   7440

1966a 607596    379987  78758  110339   38512    121   4360   1744   21954     .    422   1787   7308

1966n 607596    378183  76183  109315   43915   2909   4637   1780   22709     .    971   2300   7509

1977n 696884    472912  77525   98296   48151   1799   9828   3773   20891   579    796   2128   7151

1992a 700033    573662  61088   24934   40349     63   9298   5802   16298     .    237   1925   6140

1992n 700033    561200  62866   26722   49245    625  14836   6468   17144   299    389   2229   6466

 

(a) A Krassógombástól (Zgribeşti, com Ştiuca) 1914-ben különvált és ma Krassó-Szörény megyéhez tartozó Zoltánfalva (Zorile, com. Copăcele) adatai nélkül.

(b) A felvétel időpontjában szerb megszállás alatt lévő, és ezért a Dicţionarul-ból hiányzó Zsombolya (Jimbolia), Karátsonyiliget (Soca), Óbéb (Beba Veche), Battyánháza, Pusztakeresztúr (Cherestur), Csene (Cenei), Kőcse (Checia), Kiskomlós (Comloşu Mare), Nagyzsám (Jamu Mare), Lacunás (Lăţunaş), Újvár (Uivar) és Öregfalu (Pustiniş) adatai nélkül.