Kovászna megye településeinek etnikai

(anyanyelvi/nemzetiségi) adatai

 

1850-1992

 

Jelmagyarázat

 

. Nincs adat. (Az illető nemzetiséget az adott népszámlálás nem kérdezte, vagy rá vonatkozóan adatot nem közölt.)

Az évszámok után: a = anyanyelv, n = nemzetiség.

1850: A *-gal jelzett szám a magyarok rovatában a székely, a németek rovatában a szász nemzetiségűek számát jelöli.

1880a = Eredeti közlés. (Az egyéb rovatban + jel után az életkoruknál fogva beszélni nem tudók száma szerepel.)

1880b = Az eredeti közlés kiigazítva. (A beszélni nem tudók az egyes anyanyelvek között számarányuknak megfelelően szétosztva.)

1890-ben a cigány rovatban [ ] között szereplő szám az 1893. évi cigány-összeírás nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó adata.

Az időközben önállósult településrészek 1910-ben kimutatott adatai tájékoztatásul ( ) között szerepelnek, de a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzésben nincsenek számításba véve.

1956-ban egyes frissen önállósult helységek adatait a népszámlálási kötet nem különítette el, csupán lábjegyzetként közölte annál a településnél, amelyhez az adatokat hozzászámította. E helységek 1956. évi lélekszáma szintén ( ) közé került. Esetenként lélekszámuk nem annál a településnél szerepel, amelyből kiváltak; erre külön megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ahol az szükséges volt, a mai közigazgatási beosztás szerinti községi összegzés többletüket vagy hiányukat számításba veszi.

 

 

Megye összesen(a)

 

1850n 114390    16139 36972+57725* 64+88*  3402     69     3038       .       .       .

1880a 127264    11541   110446      464   353+4460    .       .       -       6      21

1880b 127264    12048   114378      474     364       .       .       -       6      21

1890a 132049    12953   117323      517    1256       .       .      59       -     251

1900a 139316    15037   123227      351     701       .       .      98       1     209

1910a 148933(a) 17091   130244      616     982       .       .     144      14     202

1920n 146971(b) 24795   120420      425    1331     836       .       .       .       .

1930a 152563    25156   126125      650     632     171      29      39      20      64

1930n 152563    30405   116961      813    4384     709    3080      79      34     119

1941n 168761    21799   143398      513    3051       .       .       .       .       .

1956n 172509    31416   136388      444    4261     116    3450       7       8      13

1966a 176858    33761   142327      254     516       1      17       4       5       1

1966n 176858    34099   140472      277    2010      37    1465       4       5       2

1977n 199017    38948   156120      276    3673      34    3522      10       6       1

1992a 233256    55242   177687      191     136       2      47      17      12       -

1992n 233256    54586   175502      252    2916      21    2641      28      12       -

 

(a) A ma Brassó megyéhez tartozó településrészek nélkül; közülük Bodzavám (Vama Buzăului) hiányzó adatai helyébe 1485 románajkú lakos lett beállítva.

(b) A községi kimutatásból hiányzó Karatnavolál (Crocna şi Volal) adataival, de Bodzavám (Vama Buzăului) előző módon számított adatai nélkül.