statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: t* Találatszám: 332 « | 151-180 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Tireu (Ibăneşti, MS) Tireu.
# Név: 1913 Tireu házcsoport. # Közigazg. 1910 Maros-Torda vm. Régeni alsó j. } Libánfalva; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin, = Ibăneşti-Pădure; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ibăneşti-Pădure.

Tirici (or. Petrila, HD, loc.).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Petroşeni, or. Petrila, = Petrila; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Petroşeni, or. Petrila.

Tirimia (Gheorghe Doja, MS) Nagyteremi.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Nagy-Teremi; 1850 Nagy Teremi; 1857 N. Teremi; 1873, 1880 Teremi (Nagy-); 1920 Tirimia mare. # Névvált. 1839 Tirinyia-máre; 1863 Tirinyia-máré; 1873 Tirinia mare; (1956) mn. Nagytereme. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Teremii j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Buzásbesenyői alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Radnóthi j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Radnóti j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Iernut; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1941 Maros-Torda vm. Marosi alsó j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Tîrnăveni, com. Tirimia.

Tirimioara (Crăciuneşti, MS) Kisteremi.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Kis-Teremi; 1850 Kis Teremi; 1857 K. Teremi; 1873, 1880 Teremi (Kis-); 1920 Tirimia mică. # Névvált. 1839, 1863 Tirinyia-mika; 1873 Tirinia mika; (1956) mn. Kistereme. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Teremii j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Buzásbesenyői alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1873 Küküllő vm. Radnóthi j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Radnóti j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Iernut; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1941 Maros-Torda vm. Marosi alsó j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Corneşti.

Tirol (Doclin, CS) Királykegye.
# Név: 1839 Königsgnade; 1863-1880 Königsgnad; 1920 Chirol. # Névvált. 1863 Tyrol. # Nyelv: 1839, 1873 német; 1863 magyar [!]. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863, 1873 Krassó vm. Bogsáni j.; 1880-1900 Krassó-Szörény vm. Bogsáni j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Boksánbányai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Bocşa montană; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Bocşa-Montană; 1956 R. Timişoara, r. Gătaia; 1966 R. Banat, r. Deta, com. Tirol.

Tiroş >> ? (Bicazu Ardelean, NT).
# Közigazg. 1956 R. Bacău, r. Piatra-Neamţ, < = Bicazu-Ardelean>.

Tisa (Bocicoiu Mare, MM) Tiszaveresmart.
# Név: 1857 Veresmarth; 1863-1890 Veresmart; 1920, 1930, 1956 Virişmort. # Nyelv: 1839 orosz; 1863 magyar [!], ruthén; 1873 ruthén. # Közigazg. 1839, 1863, 1873, 1900, 1910 Máramaros vm. Szigeti j.; 1880, 1890 Máramaros vm. Tiszavölgyi j.; 1920, 1930 jud. Maramureş, p. Sighet; 1941 Máramaros vm. Máramarosszigeti j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Sighet; 1966 R. Maramureş, ua. com. Bocicoiu Mare.

Tisa (Burjuc, HD) Tisza.
# Névvált. 1839 Tyisza. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Laposnyaki j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Dobrai alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Dévai j.; (O.T.) Déva tvh. Ilyei ker.; 1873 Hunyad vm. Lapusnyaki j.; 1880 Hunyad vm. Déva-Lapusnyaki j.; 1890-1910 Hunyad vm. Marosillyei j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Ilia; 1956 R. Hunedoara, r. Ilia; 1966 ua. com. Burjuc.

Tisa (Hălmagiu, AR) Tiszafalva.
# Név: 1850, 1873-1900 Tisza. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Nagyhalmágyi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Nagyhalmágyi j.; 1863 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi felső j.; 1873 Zaránd vm. Halmágyi j.; 1880-1910 Arad vm. Nagyhalmágyi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Hălmagiu; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Hălmagiu.

Tisa Nouă (Fântânele, AR) Réthát.
# Név: 1920 Vizenhaid; 1930, 1941 Wiesenheid. # Névvált. 1863 Wiesenhaid; 1873 Wiesenheid. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 német. # Közigazg. 1839 Temes vm. Szent-Andrási j.; 1863-1910 Temes vm. Temes vm. Újaradi j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Aradul nou; 1930, 1941 jud. Arad, p. Aradul-Nou; 1956 R. Timişoara, r. Arad; 1966 R. Banat, or. reg. Arad, com. Fîntinele.

Tisieu (Ibăneşti, MS) Tiszeuházcsoport.
# Név: 1913 Tisneuházcsoport; 1944 Tiszieutelep. # Névvált. (1956) mn. Tiszijó. # Közigazg. 1913 Maros-Torda vm. Régeni alsó j. } Libánfalva; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin, = Ibăneşti-Pădure; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ibăneşti-Pădure.

Tisoviţa >> Eibenthal (Dubova, MH) Tiszóca.
# Név: 1840 Tisovicza; 1873 Tiszovica; 1880 Tissovicza; 1890, 1900 Tiszovicza; 1910 Tiszócza. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Orsovai j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Orsovai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Orşova; 1930, 1941 jud. Severin, p. Orşova; 1956 R. Timişoara, r. Orşova; 1966 R. Banat, ua. com. Plavişeviţa.

Tiszaradványpuszta >> Ateaş (Cefa, BH).
# Közigazg. 1910 Bihar vm. Cséffai j. } Geszt.

Titiana (Sărmaşu, MS) Titiána.
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Sărmaş, = Sărmaşu; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Luduş, com. Sărmaşu.

Tiuleşti (Tomeşti, HD) Tyiulesd.
# Név: 1839 Tyiulésd; 1850 Tyiujesty; 1857, 1873 Tyulesd; 1863 Tiulesci; 1880 Tiulesd. # Névvált. 1839 Tyiulést. # Nemzetiség: 1839 oláh. # Nyelv: 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Zaránd vm. Kőrösbányai j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Kőrösbányai alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Nagyhalmágyi j.; 1863 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi felső j.; 1880-1910 Hunyad vm. Körösbányai j.; 1920 jud. Hunedoara, p. Baia de Criş; 1930, 1941 jud. Hunedoara, p. Avram-Iancu; 1956 R. Hunedoara, r. Brad; 1966 ua. com. Tomeşti;

Tiur (or. Blaj, AB, loc.) Tűr.
# Név: 1850, 1857, 1873, 1880 Tür. # Névvált. 1839 Tuur; 1873 Tiur. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Balázsfalvai j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Obrazsai alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Balázsfalvi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Balázsfalvi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Balázsfalvi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Blaj; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Blaj; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Braşov, r. Mediaş, or. Blaj.

Toaca (Hodac, MS) Toka.
# Névvált. (1956) mn. Tóka. # Közigazg. 1910 Maros-Torda vm. Régeni alsó j. } Görgényhodák; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin, = Hodac; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Toaca.

Toager (Giera, TM) Tógyér.
# Név: 1863 Tógér; 1873 Tógyer; 1890, 1900 Togyér; 1920 Togier. # Névvált. 1863 Togyér; 1920 Toader. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torontál vm. Újpécsi j.; 1873-1910 Torontál vm. Módosi j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Modoş; 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Ciacova; 1941 jud. Timiş, p. Ciacova; 1956 R. Timişoara, r. Ciacova; 1966 R. Banat, r. Deta, com. Giera.

Toancheş >> Măgura (Moieciu, BV) Toanchespuszta.
# Közigazg. 1910 Fogaras vm. Törcsvári j. } Zernest; 1941 jud. Braşov, p. Bran, = Zărneşti.

Toarcla (Cincu, BV) Kisprázsmár.
# Név: 1839, 1863, 1873 Prásmár; 1850 Tarteln; 1857 Tartlen; (O.T.) Prásmár (Tartlen); 1880-1900 Prázsmár. # Névvált. 1839 Prasmaria, Tartlau, Tartlen, Prázsmár, Toarkla; 1863, 1873 Toarkla, Tartlen. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Nagysink szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagysinki krz. Szentágotai alkrz.; 1857 Szebeni ker. Nagysinki j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szentagothai ker.; 1880, 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Nagysinki j.; 1890 Nagy-Küküllő vm. Szentágotai j.; 1920 jud. Târnava mare, p. Cincul mare; 1930 jud. Făgăraş, p. Arpaşul-de-Jos; 1941 jud. Făgăraş, p. Cincul; 1956 R. Stalin, r. Agnita; 1966 R. Braşov, ua. com. Cincu.

Toboliu (Girişu de Criş, BH) Vizesgyán.
# Név: 1839, 1863, 1880, 1890 Vizes-Gyán. # Névvált. 1851, 1863 Topoly. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Szalontai j.; 1873, 1880 Bihar vm. Ugrai j.; 1890-1910 Bihar vm. Cséffai j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Centrală; 1941 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1956 R. Oradea, r. Oradea; 1966 R. Crişana, ua. com. Toboliu.

Toc (Săvârşin, AR) Tok.
# Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Aradi j.; 1873 Arad vm. Soborsini j.; 1880-1900 Arad vm. Radnai j.; 1910 Arad vm. Máriaradnai j.; 1920, 1940 jud. Arad, p. Radna; 1941 jud. Arad, p. Săvârşin; 1956 R. Timişoara, r. Lipova; 1966 R. Banat, ua. com. Ilteu.

Toderiţa (Mândra, BV) Todorica.
# Név: 1839, 1857 Todoritza; 1850, (O.T.), 1863, 1880-1910 Todoricza. # Névvált. 1873 Todoritza. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Fogarasvidék, Mundrai j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Fogarasi krz. Fogarasi alkrz.; 1857 Brassói ker. Fogarasi j.; (O.T.) Fogaras tvh. Fogarasi ker.; 1873 Fogaras vidék, Venitzei j.; 1880-1910 Fogaras vm. Sárkányi j.; 1920-1941 jud. Făgăraş, p. Şercaia; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş; 1966 R. Braşov, ua. com. Mîndra.

Tofalău (Sângeorgiu de Mureş, MS) Tófalva.
# Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Kaáli j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Káli alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Kááli j.; 1880 Maros-Torda vm. Marosmenti j.; 1890 Maros-Torda vm. Marosi felső j. >> Csejd-Tófalva; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş, < = Cotuş>; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, or. reg. Tîrgu Mureş, com. urb. Sîngeorgiu de Mureş.

Tohanu Nou (or. Zărneşti, BV, loc.) Újtohán.
# Név: 1839 Tőrtsfalva; 1850 Neu Tohan; 1857 Neu Tohán; (O.T.) Neu-Johanu; 1863 Törcsfalva; 1873, 1880 Tohán (Uj-); 1890 Uj-Tohán; 1920 Tohanul nou; 1930-1956 Tohanul-Nou. # Névvált. 1839 Uj-Tohán, Villa Tőrts, Neu-Tohan, Törtsdorf, Tohánu-nou; 1863 Uj-Tohán, Törzdorf; 1873 Neu-Tohán, Tohanu nou. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Brassai-Vidék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Brassói krz. Rozsnyói alkrz.; 1857 Brassói ker. Törcsvári j.; (O.T.) Fogaras tvh. Törcsvári ker.; 1863 Brassó-vidék [(O.T.) Fogaras vidék, Törcsvári j.]; 1873 Fogaras vidék, Törcsvári j.; 1880-1910 Fogaras vm. Törcsvári j.; 1920 jud. Făgăraş, p. Bran; 1930, 1941 jud. Braşov, p. Bran; 1956 R. Stalin, r. Codlea, com. urb. Tohanul-Vechi; 1966 R. Braşov, or. reg. Braşov, or. Zărneşti.

Tohanul Vechi >> Zărneşti (Zărneşti, BV) Ótohán.
# Név: 1839, 1863, 1890 Ó-Tohán; 1850 Ó Tohan; 1857 Alt Tohán; (O.T.) Alt-Johanu; 1873, 1880 Tohán (Ó-); 1920 Tohanul vechiu; 1941 Tohanul-Vechiu; 1966 Tohanu Vechi. # Névvált. 1839 Tohán, Toha, Alt-Tohán, Tohány-Vekiu; 1863 Alt-Tohán; 1873 Alt-Tohán, Tohánu vekiu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Brassai-Vidék; 1850 I. Román Ezred (Fogarasi) 12. Szakasz: Szunyogszék; 1857 Brassói ker. Törcsvári j.; (O.T.) Fogaras tvh. Törcsvári ker.; 1863 Brassó-vidék [(O.T.) Fogaras vidék, Törcsvári j.]; 1873 Fogaras vidék, Törcsvári j.; 1880-1910 Fogaras vm. Törcsvári j.; 1920 jud. Făgăraş, p. Bran; 1930, 1941 jud. Braşov, p. Bran; 1956 R. Stalin, r. Codlea, com. urb. Tohanul-Vechi; 1966 R. Braşov, or. reg. Braşov, or. Zărneşti.

Tohat (Ulmeni, MM) Szamostóhát.
# Név: 1839, 1850-1900 Tóhát. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Szilágy-Tséhi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Szilágycsehi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágycsehi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Szilágycsehi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágycsehi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Cehul-Silvaniei; 1956 R. Baia-Mare, r. Cehu-Silvaniei; 1966 R. Maramureş, ua. com. Ulmeni.

Tolăceşti (Bistra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Bistra; 1966 ua. com. Bistra.

Toldal (Voivodeni, MS) Toldalag.
# Névvált. 1839 Toldag, Toldale; 1863 Toldale; 1873 Toldalu. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Szász-Régeni j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Körtvélykapui alkrz.; 1857 Besztercei ker. Szászrégeni j.; (O.T.) Régen tvh. Vajda Szentiványi ker.; 1873 Torda vm. Vajda-Szentiványi j.; 1880 Maros-Torda vm. Vajda-Szent-Iványi j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Voivodeni.

Toleşeni (Gălăuţaş, HR) Tolésén.
# Közigazg. 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Topliţa, = Gălăuţaş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. urb. Gălăuţaş.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék