statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: p* Találatszám: 474 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Păiuşeni (Chisindia, AR) Pajzs.
# Név: 1873 Paizsan; 1880-1900 Pajsán; 1920 Paiuşani. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1863 Arad vm. Borosjenői j.; 1873 Arad vm. Buttyini j.; 1880-1910 Arad vm. Borossebesi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Şebiş; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, r. ua. com. Chisindia.

Pajişte >> Hamba (Şura Mare, SB).
# Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Sibiu, = Hamba <Şura-Mare>; 1966 R. Braşov, ua. com. Şura Mare.

Pajişte >> Vurpăr (Vurpăr, SB).
# Név: 1956 Pajiştea. #Névvált. Pajiştea-Vurpărului. # Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Sibiu, < = Vurpăr>; 1966 R. Braşov, ua. com. Vurpăr.

Pajiştea (Palanca, BC) Gyepece.
# Név: 1913 Gyepecze. # Közigazg. 1913 Csík vm. szépvízi j. } Szépviz; 1956 R. Bacău, r. Moineşti; 1966 ua. com. Coşnea.

Pălatca (Pălatca, CJ, com.) Magyarpalatka.
# Név: 1839, 1863 Palatka; 1850, 1857 Magyar Palatka; (O.T.), 1873, 1880 Palatka (Magyar-); 1890 Magyar-Palatka; 1930 Palatca. # Névvált. 1839 Palotka, Magyar-Palotka; 1863 Magyar-Palatka. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Alsó ker. Palatkai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Palatkai alkrz.; 1857 Dési ker. Mócsi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Mócsi ker.; 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Mocsi j.; 1880-1910 Kolozs vm. Mocsi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Mociu; 1930 jud. Cluj, p. Mociu; 1941 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Gherla, com. Vaida-Cămăraş.

Palei >> Bicazu Ardelean (Bicazu Ardelean, NT).
# Közigazg. 1956 R. Bacău, r. Piatra-Neamţ, < = Bicazu-Ardelean>; 1966 ua. com. Bicazu Ardelean.

Paleu (Cetariu, BH) Hegyközpályi.
# Név: 1839 Hegyköz Pályi; 1851, 1863, 1873, 1890 Hegyköz-Pályi; 1880 Páli (Hegyköz-). # Névvált. 1920 Paieu. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j.; 1863, 1841 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1873, 1880 Bihar vm. Bihari j.; 1890-1910 Bihar vm. Központi j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Centrală; 1956 R. Oradea, r. Oradea; 1966 R. Crişana, ua. com. Paleu.

Pălevin >> Martinovăţ (Sicheviţa, CS).
# Közigazg. 1956 R. Timişoara, r. Moldova-Nouă, = Sicheviţa; 1966 R. Banat, ua. com. Sicheviţa.

Palota (Sântandrei, BH) Újpalota.
# Név: 1839, 1890 Uj-Palota; 1851 Palota; 1863 Új-Palota; 1873, 1880 Palota (Uj-). # Névvált. 1851 Uj-Palota. # Nyelv: 1839, 1873 német; 1851 ... 433 kath. sváb lakossal, kik azonban a magyar nyelvet is jól beszélik ...; 1863 német, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Szalontai j.; 1873, 1880 Bihar vm. Ugrai j.; 1890-1910 Bihar vm. Központi j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Centrală; 1941 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1956 R. Oradea, r. Oradea; 1966 R. Crişana, or. reg. Oradea, com. Sîntandrei.

Paloş (Caţa, BV) Pálos.
# Név: (O.T.) Pálos (Königsdorf). # Névvált. 1839 Villa regis, Königsdorf, Páles; 1863, 1873 Pales, Königsdorf. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Felső-Fejér vm. Pálosi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Kőhalmi krz. Kacai alkrz.; 1857 Brassói ker. Kőhalmi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Köhalomszéki ker.; 1863 Felső-Fejér vm. Belső ker. Pálosi j.; 1873 Felső-Fehér vm. Hévizi j.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Kőhalom-Hévizi j.; 1890-1910 Nagy-Küküllő vm. Kőhalmi j.; 1920 jud. Târnava mare, p. Cohalm; 1930, 1941 jud. Târnava-Mare, p. Rupea; 1956 R. Stalin, r. Rupea; 1966 R. Braşov, ua. com. Caţa.

Paltin (or. Tălmaciu, SB, loc.).
# Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Sibiu, < = Boiţa>; 1966 R. Braşov, ua. com. urb. Tălmaciu.

Paltin (Poiana Mărului, BV) Paltin.
# Közigazg. 1913 Fogaras vm. Sárkányi j. } Újsinka; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş, = Şinca-Nouă; 1966 R. Braşov, ua. com. Şinca Nouă.

Păltineasa (Spermezeu, BN) Jávorvölgy.
# Név: 1839, 1863-1900 Pontinásza; 1850 Paltineassa; 1857 Pontinoasa; (O.T.) Pontinésa. # Névvált. 1839 Pontinyásza, Patsinyásza; 1873 Paltieneasa. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Kőfarki j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Betleni alkrz.; 1857 Dési ker. Rettegi j.; (O.T.) Déés tvh. Rettegi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Kőfarki j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Bethleni j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Beclean; 1930 jud. Someş, p. Beclean; 1956 R. Cluj, r. Beclean; 1966 R. Cluj, r. Dej, com. Spermezeu.

Păltiniş (Lupeni, HR) Kecsed.
# Név: 1839 Ketsed; 1956 Păltinişi. # Névvált. (O.T.) Keczed; (1956) mn. Kecset. # Nemz. 1839 székely. # Közigazg. 1839 Udvarhely-Szék, Parajdi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Szombatfalvai alkrz. >> Kecsetkisfalva; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely kereszturi ker. = Kisfalud; 1863 [(O.T.) Udvarhely Szék, Parajdi j.]; 1873 Udvarhely szék, Korondi j. >> Kisfalud (Kecset); 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei, < = Satu-Mic>; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Lupeni.

Păltiniş (mun. Sibiu, SB, loc.).
# Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Sibiu, = Răşinari; 1966 R. Braşov, ua. com. urb. Răşinari.

Păltiniş (Păltiniş, CS, com.) Ökörpatak.
# Név: 1839 Valleboul; 1851, 1863, 1890, 1900 Valeboul; 1873 Váliaboul; 1880 Valiaboul; 1920 Valea Boului; 1930 Valea-Boul; 1941, 1956 Valea-Boului; 1966 Păltinişul. # Névvált. 1930 Valea-Boului. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, ruthén; 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Lugosi j.; 1873 Krassó vm. Temesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Temesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Timiş; 1930 jud. Severin, p. Caransebeş; 1941 jud. Severin, p. Sacul; 1956 R. Timişoara, r. Caransebeş; 1966 R. Banat, ua. com. Păltinişul.

Păltiniş-Ciuc (Lunca de Sus, HR) Nyíresalja.
# Név: 1913 Nyiresalja; 1956, 1966 Păltiniş. # Névvált. (1956) mn. Pöltinis. # Közigazg. 1913 Csík vm. Szépvizi j. } Gyimesfelsőlok; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Ciuc, = Lunca-de-Sus; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Lunca de Sus.

Pănade (Sâncel, AB) Pánád.
# Név: 1839, 1873 Panád; 1850 Pannád. # Névvált. 1839 Panaga, Penádje, Panáde; 1863 Penadje; 1873 Penadie. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Bényei j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Küküllővári alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Balázsfalvi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Balázsfalvi ker.; 1873 Küküllő vm. Bényei j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Hosszúaszói j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Hususău; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Blaj; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Braşov, r. Mediaş, com. Sîncel.

Panc (Dobra, HD) Pánk.
# Név: 1839, 1857 Pank; 1920 Pancu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Laposnyaki j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Dobrai alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Dévai j.; (O.T.) Déva tvh. Ilyei ker.; 1873 Hunyad vm. Lapusnyaki j.; 1880 Hunyad vm. Déva-Lapusnyaki j.; 1890-1910 Hunyad vm. Marosillyei j.; 1920, 1930 jud. Hunedoara, p. Ilia; 1941 jud. Hunedoara, p. Dobra; 1956 R. Hunedoara, r. Ilia; 1966 ua. com. Roşcani.

Panc-Sălişte (Dobra, HD) Pánkszelistye.
# Név: 1839, 1857, 1863-1880 Szelistye; 1850 Szelestye; (O.T.) Szeliste; 1890 Pank-Szelistye; 1920 Sălişte; 1930-1966 Panc-Selişte. # Névvált. 1839, 1863 Pank-Szelistye; 1873 Pánk-Szelistye. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Laposnyaki j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Dobrai alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Dévai j.; (O.T.) Déva tvh. Ilyei ker.; 1873 Hunyad vm. Lapusnyaki j.; 1880 Hunyad vm. Déva-Lapusnyaki j.; 1890-1910 Hunyad vm. Marosillyei j.; 1920, 1930 jud. Hunedoara, p. Ilia; 1941 jud. Hunedoara, p. Dobra; 1956 R. Hunedoara, r. Ilia; 1966 ua. com. Roşcani.

Pânca (Crăciunelu de Jos, AB).
# Név: 1956 Puica. # Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni, = Bucerdea-Grînoasă; 1966 R. Braşov, r. Mediaş, com. Bucerdea Grînoasă.

Pâncota (Pâncota, AR, oraş) Pankota.
# Név: 1839 Ó- és Uj-Pankota; 1920 Păncota. # Nyelv: 1839 oláh, német, magyar; 1851 oláh, magyar, német; 1863 német, magyar, román; 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Arad vm. mezőv.; 1863 Arad vm. Világosi j. mezőv.; 1873-1910 Arad vm. Világosi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Şiria; 1956 R. Timişoara, r. Arad, com. urb. Pâncota; 1966 R. Banat, ua.

Pâncota >> Hărău (Hărău, HD) Pankota.
# Névvált. 1839 Pinkota. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Hunyad vm. Alsó ker. Kéméndi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Kéméndi alkrz. >> Harro; 1956 R. Hunedoara, r. Ilia, = Hărău; 1966 ua. com. Hărău.

Pănet (Pănet, MS, com.) Mezőpanit.
# Név: 1839, 1850, 1857 Panit; (O.T.) Pánith; 1863 Panith, Mező-; 1873, 1880 Panit (Mező-); 1890 Mező-Panit; 1920 Pănetul de câmpie. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Mező-Bándi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Mezőkövesdi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőmadarasi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Mező-Bándi j.; 1880 Maros-Torda vm. Marosmenti j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Marosi alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Bandul de câmpie; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1941 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Pănet.

Panic (Hereclean, SJ) Szilágypanit.
# Név: 1839, 1850, 1857 Panith; 1863, 1873, 1880 Panit; 1890 Szilágy-Panit. # Nyelv: 1839, 1863 magyar; 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Zilahi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Zilahi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Zilahi j.; 1863 Közép-Szolnok vm. Zilahi j.; 1873 Közép-Szolnok vm. Diósodi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Zilahi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Zălau; 1956 R. Cluj, r. Zalău; 1966 ua. com. Hereclean.

Păniceni (Căpuşu Mare, CJ) Gyerőfalva.
# Név: 1839-1900 Pányik; 1920 Panic. # Névvált. 1839 Pányiku; 1863 Panyiku; 1873 Panik. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Gyalui j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Gyalui alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Gyalui j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Bánffy-Hunyadi ker.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Bánffyhunyadi j.; 1880-1910 Kolozs vm. Gyalui j.; 1920 jud. Cojocna, p. Gilău; 1930 jud. Cluj, p. Huedin; 1941 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j.; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Dumbrava.

Pănicer >> Sohodol (Bran, BV).
# Közigazg. 1966 R. Braşov, or. reg. Braşov, or. Rişnov.

Paniova (Ghizela, TM) Panyó.
# Név: 1839, 1873-1900 Panyova; 1863 Pányova. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Temes vm. Lippai j.; 1873-1900 Temes vm. Rékási j.; 1910 Temes vm. Temesrékasi j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Recaş; 1941 jud. Timiş, p. Recaş; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj; 1966 R. Banat, ua. com. Ghizela.

Pankotapuszta >> Gepiu (Cefa, BH).
# Név: 1839 Pankota. # Nyelv: 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Szalontai j. puszta.

Păntăşeşti (Drăgăneşti, BH) Pantasesd.
# Közigazg. 1956 R. Oradea, r. Beiuş, = Ţigăneştii-de-Beiuş; 1966 R. Crişana, ua. com. Drăgăneşti;


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék