statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: o* Találatszám: 140 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Ocna Şugatag (Ocna Şugatag, MM, com.) Aknasugatag.
# Név: 1839, 1863, 1890 Akna-Sugatag; 1873, 1880 Sugatag (Akna-); 1920 Ocna-Şugătag. # Névvált. 1873 Ocna-Sugatagu. # Nyelv: 1839 német, oláh, magyar; 1863 magyar; 1873 román [!]. # Közigazg. 1839, 1873 Máramaros vm. Kaszói j.; 1863 Marmaros vm. Kaszói j. sóakna; 1880 Máramaros vm. M.-Szigeti j.; 1890 Máramaros vm. Szigeti j.; 1900, 1910 Máramaros vm. Sugatagi j.; 1920 jud. Maramurăş, p. Şugătag; 1930 jud. Maramureş, p. Sighet; 1941 Máramaros vm. Aknasugatagi j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Sighet, com. urb. Ocna Şugatag; 1966 R. Maramureş, ua.

Ocnişoara (Lopadea Nouă, AB) Kisakna.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Kis-Akna; 1857 Kis Akna; 1873, 1880 Akna (Kis-). # Névvált. 1839 Ognyisora; 1863 Ognisoara; 1873 Ognisora. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873, 1880 Alsó-Fehér vm. Csombordi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Küküllővári alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Csombordi j.; 1890-1910 Alsó-Fehér vm. Nagyenyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Aiud; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Blaj; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Cluj, r. Aiud, com. Ocnişoara.

Ocniţa (Teaca, BN) Mezőakna.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Szász-Akna; 1850, 1857 Szász Akna; 1873 Akna (Szász); 1880 Akna (Szász-); 1900 Szászakna; 1920 Ocna. # Névvált. 1839 Okna, Oknyitza; 1863 Okna; 1873 Okná. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Alsó ker. Nagy-Nyúlasi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Mezőnyulasi alkrz.; 1857 Besztercei ker. Tekei j.; (O.T.) Régen tvh. Örményesi ker.; 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Tekei j.; 1880-1910 Kolozs vm. Tekei j.; 1920 jud. Cojocna, p. Teaca; 1930 jud. Mureş, p. Teaca; 1941 Maros-Torda vm. Tekei j.; 1956 R. Cluj, r. Bistriţa; 1966 ua. com. Ocniţa.

Ocoale (Gârda de Sus, AB).
# Név: 1956 Oceale. # Közigazg. 1956 R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului, = Gîrda-de-Sus; 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, com. Gîrda de Sus.

Ocoliş (Groşi, MM) Feketefalu.
# Névvált. 1863 Okolis. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863-1910, 1941 Szatmár vm. Nagybányai j.; 1920 jud. Sătmar, p. Baia mare; 1930 jud. Satu-Mare, p. Baia-Mare; 1956 R. Baia-Mare, r. Şomcuta-Mare; 1966 R. Maramureş, or. reg. Baia Mare, com. Groşi.

Ocoliş (Ocoliş, AB, com.) Alsóaklos.
# Név: 1839, (O.T.), 1890 Nagy-Oklos; 1850, 1857 Nagy Oklos; 1863 Nagy-Oklas; 1873, 1880 Oklos (Nagy-); 1900 Nagyoklos; 1920 Ocolişul mare. # Névvált. 1839 Okolisu; 1863 Okolisu máré; 1873 Okolisu mare. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Lupsai j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Magyarpeterdi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Tordai j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Alsó-Járai j.; 1880, 1890 Torda-Aranyos vm. Alsójárai j.; 1900, 1910 Torda-Aranyos vm. Toroczkói j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Trăscău; 1930 jud. Turda, p. Baia-de-Arieş; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Baia-de-Arieş; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Ocoliş.

Ocolişel (Iara, CJ) Felsőaklos.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Kis-Oklos; 1850, 1857 Kis Oklos; 1873, 1880 Oklos (Kis-); 1900 Kisoklos; 1920 Ocolişul Mic. # Névvált. 1839 Okolisel; 1863, 1873 Okolicsel. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Lupsai j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Magyarpeterdi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Tordai j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Alsó-Járai j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Alsójárai j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Iara de jos; 1930 jud. Turda, p. Iara; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Iara; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Buru.

Ocolişu Mare (Bretea Română, HD) Nagyoklos.
# Név: 1839, 1890 Nagy-Oklos; 1850, 1857, (O.T.) Nagy Oklos; 1863 Nagy-Oklas; 1873, 1880 Oklos (Nagy-); 1920 Ocolişul mare; 1930, 1941 Ocolişul-Mare. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Okolisu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Hosdáti j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Batizi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Vajdahunyadi j.; (O.T.) Déva tvh. Vajda hunyadi ker.; 1873 Hunyad vm. Kitidi j.; 1880-1900 Hunyad vm. Hunyadi j.; 1910 Hunyad vm. Vajdahunyadi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Hunedoara; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Bretea Streiului.

Ocolişu Mic (Orăştioara de Sus, HD) Kisoklos.
# Név: 1839, 1863, 1890 Kis-Oklos; 1850, 1857 Kis Oklos; (O.T.) Kis-Oklós; 1873, 1880 Oklos (Kis-); 1920 Ocolişul mic; 1930, 1941 Ocolişul-Mic. # Névvált. 1839 Okolisel; 1863, 1873 Okolicsel. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Kitidi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Oláhbrettyei alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Szászvárosi j.; (O.T.) Déva tvh. Vajda hunyadi ker.; 1873 Hunyad vm. Kitidi j.; 1880 Hunyad vm. Lozsád-Kitidi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Szászvárosi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Orăştie; 1956 R. Hunedoara, r. Orăştie; 1966 ua. com. Orăştioara de Sus.

Odăi >> Martinovăţ (Sicheviţa, CS).
# Közigazg. 1956 R. Timişoara, r. Moldova-Nouă, = Sicheviţa; 1966 R. Banat, ua. com. Sicheviţa.

Odeşti (Băiţa de sub Codru, MM) Vadafalva.
# Név: 1850, 1857 Vádafalva. # Névvált. 1873 Odesci. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Hadadi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Szilágycsehi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágycsehi j.; 1863 Közép-Szolnok vm. Bükkalyi j.; 1873 Közép-Szolnok vm. Szilágycsehi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágycsehi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Cehul-Silvaniei; 1956 R. Baia-Mare, r. Cehu-Silvaniei; 1966 R. Maramureş, ua. com. Băiţa.

Odoreu (Odoreu, SM, com.) Szatmárudvari.
# Név: 1839, 1863-1900 Udvari; 1920 Odorău. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1851, 1873 magyar; 1863 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Nagy-Bányai j.; 1873 Szatmár vm. Aranyos-Medgyesi j.; 1880-1900 Szatmár vm. Szatmári j.; 1910, 1941 Szatmár vm. Szatmárnémeti j.; 1920 jud. Sătmar, p. Sătmar; 1930 jud. Satu-Mare, p. Satu-Mare; 1956 R. Baia-Mare, r. Satu-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Odoreu.

Odorheiu Secuiesc (Odorheiu Secuiesc, HR, mun.) Székelyudvarhely.
# Név: 1839, 1863, 1880, 1890 Székely-Udvarhely; 1850 Udvarhely; 1857, (O.T.) Székely Udvarhely; 1873 Udvarhely (Székely-); 1920 Odorheiu; 1930, 1956, 1966 Odorhei. # Névvált. 1839 Usidava, Areopolis, Udvarhely, Oberhell, Hofmarkt; 1863 Oberhell, Usidava; 1873 Odorhellen, Odorheju. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Udvarhelyszék, Patakfalvi j. mezőv.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Szombatfalvai alkrz. v.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Székelyudvarhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely Udvarhelyi ker. v.; 1873 Udvarhely szék, kiv. mezőv.; 1880-1910 Udvarhely vm. rtv.; 1920, 1930 jud. Odorhei, oraş; 1941 Udvarhely vm. mv.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei, oraş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua.

Odrihei (Coroisânmărtin, MS) Vámosudvarhely.
# Név: 1839, 1863, 1890 Vámos-Udvarhely; 1850, 1857, (O.T.) Vámos Udvarhely; 1873 Udvarhely (Vámos-Oláh-); 1880 Udvarhely (Vámos-); 1920 Vameşodorheiu; 1930, 1941 Odriheiu. # Névvált. 1839, 1863 Oláh-Udvarhely, Odorhej; 1873 Odorhej. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Zágori j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Vajai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Balavásári j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930 jud. Târnava-Mică, p. Dumbrăveni; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Bachnea; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Coroisînmărtin.

Odverem (Lopadea Nouă, AB) Vadverem.
# Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873, 1880 Alsó-Fehér vm. Csombordi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Küküllővári alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Csombordi j.; 1890-1910 Alsó-Fehér vm. Nagyenyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Aiud; 1930, 1941 jud. Alba, p. Aiud; 1956 R. Cluj, r. Aiud; 1966 ua. com. Beţa.

Odvoş (Conop, AR) Odvas.
# Név: 1863, 1880-1900 Odvos; 1873 Otvos. # Névvált. 1839 Ottvos; 1873 Odvos. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román, német. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Aradi j.; 1873-1900 Arad vm. Radnai j.; 1910 Arad vm. Máriaradnai j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Radna; 1956 R. Timişoara, r. Lipova; 1966 R. Banat, ua. com. Odvoş.

Ofelia >> Checheş (Secaş, TM) Oféliatelep.
# Közigazg. 1910 Temes vm. Lippai j. } Temesszékás; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj, = Checheş; 1966 R. Banat, ua. com. Secaş.

Ofşeniţa (Banloc, TM) Karátsonyifalva.
# Név: 1839 Ofszenicza; 1863, 1880-1900 Offszenicza; 1873 Ofszenica. # Névvált. 1863 Offcenica; 1920 Pescuş. # Nyelv: 1839 német, rácz; 1863, 1873 német, szerb. # Közigazg. 1839, 1863 Torontál vm. Újpécsi j.; 1873 Torontál vm. Zichyfalvai j.; 1880-1910 Torontál vm. Bánlaki j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Modoş; 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Deta; 1941 jud. Timiş, p. Deta; 1956 R. Timişoara, r. Ciacova; 1966 R. Banat, r. Deta, com. Banloc.

Ogaşu Podului (Sicheviţa, CS).
# Közigazg. 1956 R. Timişoara, r. Moldova-Nouă, = Sicheviţa; 1966 R. Banat, ua. com. Sicheviţa.

Ogeşti (Sâmbăta, BH) Csékehodos.
# Név: 1839, 1863-1900 Hogyis. # Névvált. 1851 Ozseszt; 1863 Ozsest. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Belényesi j.; 1873-1910 Bihar vm. Magyarcsékei j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Ceica; 1956 R. Oradea, r. Beiuş; 1966 R. Crişana, ua. com. Sîmbăta.

Ogra (Ogra, MS, com.) Marosugra.
# Név: 1839-1880 Ugra; 1890 Maros-Ugra. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Ogra. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Radnóthi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Buzásbesenyői alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Radnóti j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Radnóthi j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Radnóti j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mică, p. Iernut; 1956 R. Cluj, r. Luduş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ogra.

Ogradena >> Ieşelniţa (Ieşelniţa, MH)
# Név: 1840 Ogradina. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Orsovai j. >> Ogradina (Ó-) + Ogradina (Uj-); 1956 R. Timişoara, r. Orşova, = Ogradena Nouă + Ogradena Veche; 1966 R. Banat, ua. com. Ogradena.

Ogradena Nouă >> Ogradena (Ieşelniţa, MH) Újasszonyrét.
# Név: 1873, 1880 Ogradina (Uj-); 1890 Uj-Ogradena; 1900 Újogradena; 1920 Ogradina nouă. # Névvált. 1873 Frauenwiesen. # Nyelv: 1873 cseh. # Közigazg. 1873 Románbánsági végezred, Orsovai j. = Ogradina; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Orsovai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Orşova; 1930, 1941 jud. Severin, p. Orşova.

Ogradena Veche >> Ogradena (Ieşelniţa, MH) Óasszonyrét.
# Név: 1873, 1880 Ogradina (Ó-); 1890 Ó-Ogradena; 1900 Óogradena; 1920 Ogradina veche. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1873 Románbánsági végezred, Orsovai j. = Ogradina; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Orsovai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Orşova; 1930, 1941 jud. Severin, p. Orşova.

Ohaba (Lăpugiu de Jos, HD) Ohába.
# Név: (O.T.) Ohaba. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Laposnyaki j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Dobrai alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Dévai j.; (O.T.) Déva tvh. Ilyei ker.; 1873 Hunyad vm. Lapusnyaki j.; 1880 Hunyad vm. Déva-Lapusnyaki j.; 1890-1910 Hunyad vm. Marosillyei j.; 1920, 1930 jud. Hunedoara, p. Ilia; 1941 jud. Hunedoara, p. Dobra; 1956 R. Hunedoara, r. Ilia; 1966 ua. Ilia, com. Lăpugiu.

Ohaba (Ohaba, AB, com.) Székásszabadja.
# Név: 1839, 1857-1900 Ohába; 1850 Ohaba. # Névvált. 1839, 1863 Neudorf. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Alsó-Fehér vm. Pókafalvi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Obrazsai alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Balázsfalvi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Vizaknai ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Pókafalvi j.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. Balázsfalvai j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Blaj; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Blaj; 1956 R. Hunedoara, r. Sebeş; 1966 ua. com. Ohaba.

Ohaba (Şinca, BV) Ohába.
# Név: 1857 Ohaba. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Fogarasvidék, Mundrai j.; 1850 I. Román Ezred (Fogarasi) 11. Szakasz: Ohaba; 1857 Brassói ker. Sárkányi j.; (O.T.) Fogaras tvh. Fogarasi ker.; 1873 Fogaras vidék, Venitzei j.; 1880-1910 Fogaras vm. Sárkányi j.; 1920-1941 jud. Făgăraş, p. Şercaia; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş; 1966 R. Braşov, ua. com. Şinca Veche.

Ohaba Bistra >> Oţelu Roşu (or. Oţelu Roşu, CS) Bisztere.
# Név: 1840 Ohababistra; 1873 Ohaba bisztra; 1880, 1900 Ohababisztra; 1890 Ohaba-Bisztra; 1920 Ohaba-Bistra; 1930 Ohababistra. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Karansebesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Karánsebesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Caransebeş; 1930, 1941 jud. Severin, p. Caransebeş; 1956 R. Timişoara, r. Caransebeş, com. urb. Oţelu Roşu.

Ohaba de sub Piatră (Sălaşu de Sus, HD) Kőaljaohába.
# Név: 1839 Kő-Allya-Ohába; 1850 Kőalja Ohába; 1857 Köallya Ohába; (O.T.), 1890 Kőalja-Ohába; 1863 Kő-Alya-Ohába; 1873 Köalja (Ohába-); 1880 Kőalja (Ohába-). # Névvált. 1839 Ohába-gye-Piátra; 1863 Ohába-gye-Piatra; 1873 Ohába de suptpiatra. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Hátszegi ker. Macsesdi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Puji alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Puji j.; (O.T.) Déva tvh. Puji ker.; 1873 Hunyad vm. Macsesdi j.; 1880 Hunyad vm. Borbátviz-Maczesdi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Puji j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Pui; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Sălaş.

Ohaba Lungă (Ohaba Lungă, TM, com.) Hosszúszabadi.
# Név: 1839 Ohaba-Rumunyast; 1851, 1890 Ohaba-Lunga; 1863, 1900 Ohabalunga; 1873 Ohaba lunga; 1880 Ohaba-Lunka; 1920 Ohaba-lungă. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863, 1873 Krassó vm. Bégai j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Bégai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Begheiu; 1930 jud. Severin, p. Lugoj; 1941 jud. Severin, p. Balinţ; 1956 R. Timişoara, r. Făget; 1966 R. Banat, ua. com. Ohaba Lungă.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék