statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: m* Találatszám: 375 « | 61-90 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Mal (Sâg, SJ) Ballaháza.
# Névvált. 1839, 1863 Mál; 1873 Malu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kraszna vm. Krasznai j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Zoványi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágyzoványi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Krasznai j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Crasna; 1956 R. Oradea, r. Şimleu; 1966 R. Crişana, ua. com. Sîg.

Mălădia (Măerişte, SJ) Maladé.
# Név: 1839 Maladéj; 1873 Moladé. # Névvált. 1839 Melegye; 1863 Maladej, Melegye; 1873 Maladia. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Kraszna vm. Kémeri j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Zoványi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágysomlyói j.; 1863 Kraszna vm. Somlyó-Kémeri j.; 1873 Kraszna vm. Somlyói j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágysomlyói j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Şimleul-Silvaniei; 1956 R. Oradea, r. Şimleu; 1966 R. Crişana, ua. com. Uileacu Şimleului.

Mălăeşti (Valea Largă, MS).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Luduş, = Valea-Largă; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Valea Largă.

Mălăieşti (Sălaşu de Sus, HD) Malajesd.
# Név: 1930-1966 Mălăeşti. # Névvált. 1839 Malejesd, Melejestyu; 1863 Melejesty; 1873 Malojest. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Hátszegi ker. Macsesdi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Puji alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Hátszegi j.; (O.T.) Déva tvh. Hátszegi ker.; 1873 Hunyad vm. Macsesdi j.; 1880 Hunyad vm. Borbátviz-Maczesdi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Puji j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Pui; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Sălaş.

Mălâncrav (Laslea, SB) Almakerék.
# Név: 1839 Alma-Kerek; 1850, 1857 Malmkrag; (O.T.) Almakerék (Malmkrog); 1920 Mălăncrav. # Névvált. 1839 Mahlenkrag, Malmkrag, Melenkrog; 1863 Melenkrong, Mahlenkrág, Mahlmkrog; 1873 Malmkrog, Melenkrog. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839 Felső-Fejér vm. Réteni j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Segesvári krz. Szászszentlászlói alkrz.; 1857 Szebeni ker. Segesvári j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1863 Felső-Fejér vm. Külső ker. Keresdi j.; 1873 Felső-Fehér vm. Keresdi j.; 1880, 1890 Nagy-Küküllő vm. Keresdi j.; 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Segesvári j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mare, p. Sighişoara; 1956 R. Stalin, r. Sighişoara; 1966 R. Braşov, ua. com. Mălîncrav.

Maldaoci (Aţintiş, MS).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Luduş, = Cecălaca; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Cecălaca.

Malea (Zau de Câmpie, MS).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Luduş, = Bărboşi; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Zau de Cîmpie.

Maleia >> Petroşani (mun. Petroşani, HD) Malea.
# Név: 1839 Meleja. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Hunyad vm. Hátszegi ker. Silyi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Puji alkrz. + I. Román Ezred (Fogarasi) 3. Szakasz: Felső Szálláspatak >> Petrosény; 1910 Hunyad vm. Petrozsényi j. } Petrozsény; 1956 R. Hunedoara, r. Petroşeni, or. Petroşeni, = Petrila; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Petroşeni.

Măleni (Ileanda, SJ) Kisilonda.
# Név: 1839 Mallyán; 1850 Maleny; 1857, 1873, 1880 Mályán; 1863 Máleán; 1890 Kis-Ilonda. # Névvált. 1873 Mailan, Maleni. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Kővár vidéke, Nagy-Bunyi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Magyarláposi krz. Butyászai alkrz.; 1857 Dési ker. Sósmezői j.; 1873 Kővár vidéke, Kis-Nyiresi j.; 1880, 1890 Szolnok-Doboka vm. Nagyilondai j.; 1900 Szolnok-Doboka vm. Nagyilondai j. >> Ilondapataka; 1956 R. Cluj, r. Dej, = Dolheni; 1966 ua. com. Ileanda.

Malin (Nuşeni, BN) Almásmálom.
# Név: 1839-1863 Malom; 1873-1900 Málom; 1920 Mălin. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Malina. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Bethleni j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Apanagyfalui alkrz.; 1857 Besztercei ker. Bethleni j.; (O.T.) Déés tvh. Rettegi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Bethleni j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Bethleni j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Beclean; 1930 jud. Someş, p. Beclean; 1956 R. Cluj, r. Beclean; 1966 R. Cluj, r. Dej, com. Nuşeni.

Măliniş (Hârseni, BV) Malinis.
# Közigazg. 1913 Fogaras vm. Fogarasi j. } Kopacsel; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş, = Sebeş; 1966 R. Braşov, r. Făgăraş, com. Hîrseni.

Malnaş (Malnaş, CV) Málnás.
# Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Háromszék, Sepsi-Szék, Oltmelyéki j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Uzoni alkrz.; 1857 Brassói ker. Sepsiszentgyörgyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Sepsi-Szent-Györgyi ker.; 1863 Háromszék, Sepsi fiókszék, Olt j.; 1873 Három szék, Sepsi alsó j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Sepsi j.; 1920, 1930 jud. Trei-Scaune, p. Sfântul-Gheorghe; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe, com. urb. Malnaş; 1966 R. Braşov, ua.

Malnaş-Băi (Malnaş, CV) Málnásfürdő.
# Közigazg. 1910 Háromszék vm. Sepsi j. } Málnás; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe, com. urb. Malnaş, = Malnaş; 1966 R. Braşov, ua.

Măluţ (Braniştea, BN) Omlásalja.
# Név: 1839, 1863 Omlás-Allya; 1850, 1857 Omlás Allya; (O.T.) Omlásallya. # Névvált. 1839 Omlás-Ajja, Malutz, Melutz; 1863 Melucz; 1873 Malutz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Bálványos-Váralyai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Apanagyfalui alkrz.; 1857 Besztercei ker. Bethleni j.; (O.T.) Déés tvh. Rettegi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Bálványos-Váraljai j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Bethleni j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Beclean; 1930 jud. Someş, p. Beclean; 1956 R. Cluj, r. Beclean; 1966 R. Cluj, r. Dej, com. Braniştea.

Mămăligani (Mogoş, AB) Mamaligány.
# Név: 1839 Mameligány; (O.T.) Mamaligani; 1907 Mamaligány községrész; 1941 Mogoş-Mămăligani. # Nemz. 1839 oláh (... von Walachen im Gebirge nomadisch bewohnt ...). # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Felső-Igeni j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Topánfalvai alkrz. >> Mogos; 1941 jud. Alba, p. Abrud, = Mogoş; 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni; 1966 ua. com. Mogoş.

Mănărade (or. Blaj, AB, sat) Monora.
# Név: 1850 Donnersmark; 1857 Donnersmarkt; (O.T.) Monora (Donnersmarkt); 1941 Mânărade; 1956 Mînărade. # Névvált. 1839 Donnersmarkt, Moneragye, Muneradie; 1863 Donnersmarckt, Meneradea; 1873 Donnersmarkt, Meneradea. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Balázsfalvai j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagyszebeni krz. Szászcsanádi alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Balázsfalvi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Balázsfalvi ker. mezőv.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Balázsfalvi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Blaj; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Blaj; 1956 R. Stalin, r. Mediaş; 1966 R. Braşov, ua. com. Mănărade.

Mânăstire (Gătaia, TM) Monostorszentgyörgy.
# Név: 1839 Szent-György-Klastrom; 1863 Kolostor-Szentgyörgy; 1873 Szent-György (Klastrom-); 1880 Szent-György (Zárda-); 1890 Zárda-Szent-György; 1900 Zárdaszentgyörgy; 1920 Mănăstire; 1930 Mânăstirea. # Névvált. 1920 Sângeorgiu. # Nyelv: 1839 rácz, oláh; 1863 román; 1873 szerb, román. # Közigazg. 1839, 1863 Temes vm. Verseczi j.; 1873-1910 Temes vm. Dettai j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Deta; 1941 jud. Timiş, p. Deta; 1956 R. Timişoara, r. Gătaia; 1966 R. Banat, r. Deta, com. Birda.

Mănăstire (Lupşa, AB) Monostor.
# Név: 1873 Monastera; 1956 Mînăstirea. # Közigazg. 1873 Torda vm. Torockói j. } Lupsa; 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Lupşa; 1966 ua. com. Lupşa.

Mănăstirea (Giuleşti, MM) Gyulamonostor.
# Név: 1956, 1966 Mînăstirea. # Közigazg. 1910 Máramaros vm. Sugatagi j. } Máragyulafalva; 1956 R. Baia-Mare, r. Sighet, < = Giuleşti>; 1966 R. Maramureş, ua. com. Giuleşti.

Mănăstirea (Mica, CJ) Szentbenedek.
# Név: 1839, 1863-1890 Szent-Benedek; 1850, 1857 Szent Benedek; (O.T.) Szt. Benedek; 1920 Benediug. # Névvált. 1839 Sanctus Benedictus, Benyegyugu-Gyesuluj, Beneduk; 1863 Beneduk; 1873 Benedik. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Bálványos-Váralyai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Szamosujvárnémeti alkrz.; 1857 Dési ker. Dési j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Bálványos-Váraljai j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Mica.

Mănăstireni (Mănăstireni, CJ, com.) Magyargyerőmonostor.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Magyar-Gyerő-Monostor; 1850 Magyar Gyerő Monostor; 1857 M. Monostor; 1873 Monostor (Magyar-Gyerő-); 1880 Gyerő-Monostor (Magyar-); 1920 Mănăşturul ung. # Névvált. 1839 Munestur, Menestur-ungureszk, Monestur-ungureszk; 1863 Monestur ungur.; 1873 Monestur ungureszk. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Felső ker. Bánffyhunyadi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bánffyhunyadi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bánffyhunyadi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Bánffy-Hunyadi ker.; 1880-1910 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Huedin; 1930 jud. Cluj, p. Huedin; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Călata; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Mănăstireni.

Mânău (Ulmeni, MM) Monó.
# Név: 1839 Monó, cum Szakló; 1863 Monó és Szakló; 1920 Mănău. # Névvált. 1873 Moneu. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1863 román, magyar; 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Szilágy-Tséhi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Szilágycsehi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágycsehi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Szilágycsehi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágycsehi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Cehul-Silvaniei; 1956 R. Baia-Mare, r. Cehu-Silvaniei; 1966 R. Maramureş, ua. com. Ulmeni.

Mănăştiur (Mănăştiur, TM, com.) Bégamonostor.
# Név: 1839, 1863-1900 Monostor; 1920 Mănăştur. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863, 1873 Krassó vm. Bégai j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Bégai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Begheiu; 1930 jud. Severin, p. Lugoj; 1941 jud. Severin, p. Făget; 1956 R. Timişoara, r. Făget; 1966 R. Banat, ua. com. Mănăştiur.

Mănăştur (Vinga, AR) Monostor.
# Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, német; 1873 román, német, magyar. # Közigazg. 1839 Temes vm. Szent-Andrási j.; 1863 Temes vm. Uj-Aradi j.; 1873-1910 Temes vm. Vingai j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Vinga; 1941 jud. Timiş, p. Vinga; 1956 R. Timişoara, r. Arad; 1966 R. Banat, ua. com. Mănăştur.

Mănăştur >> Cluj-Napoca (mun. Cluj-Napoca, CJ) Kolozsmonostor.
# Név: 1839, (O.T.) Kolos-Monostor; 1850 Kolos Monostor; 1857 Kolosmonostor; 1863, 1880, 1890 Kolozs-Monostor; 1873 Monostor (Kolos-). # Névvált. 1839 Monostra, Monasterium B. V. M. de Clos, Monestur, Munestur; 1863, 1873 Monestur. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Felső ker. Gyalui j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Gyalui alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Kolozsvári j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker.; 1880 Kolozs vm. Gyalui j.; 1890 Kolozs vm. Nádasmenti j.

Mănăşturel (Cuzdrioara, CJ) Kismonostorszeg.
# Név: 1839, 1873 Monostor-Szeg; 1850-1863, 1880-1900 Monostorszeg; 1920 Mănăştur. # Névvált. 1839 Monostur, Munustur; 1863 Munustur; 1873 Manesturu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Rettegi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Rettegi alkrz.; 1857 Dési ker. Rettegi j.; (O.T.) Déés tvh. Rettegi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Rettegi j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Cuzdrioara.

Mănăşturu Românesc (Mănăstireni, CJ) Felsőgyerőmonostor.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Oláh-Gyerő-Monostor; 1850 Oláh Gyerő Monostor; 1857 O. Monostor; 1873 Monostor (Oláh-Gyerő-); 1880 Gyerő-Monostor (Oláh-); 1900 Oláhgyerőmonostor; 1920 Mănăşturul rom.; 1930, 1941 Mănăşturul-Românesc. # Névvált. 1839 Menestur-rumunyeszk; 1863 Menestur-rum.; 1873 Monestur rumuneszk. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Felső ker. Bánffyhunyadi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bánffyhunyadi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bánffyhunyadi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Bánffy-Hunyadi ker.; 1880-1910 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Huedin; 1930 jud. Cluj, p. Huedin; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Călata; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Mănăstireni.

Mănceşti (Horea, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Arada; 1966 ua. com. Arada.

Mândra (Loamneş, SB) Széptelep.
# Név: 1839-1857, 1880-1900 Mundra. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1850 1839 Alsó-Fejér vm. Pókafalvi j. pr.; Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Obrazsai alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szebeni j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Vizaknai ker. puszta, >> Vizakna mezőv.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. Kisenyedi j. = Vizakna rtv.; 1920 jud. Alba de jos, p. Ocna Sibiului; 1930, 1941 jud. Sibiu, p. Ocna-Sibiului; 1956 R. Stalin, r. Sibiu; 1966 R. Braşov, ua. com. Loamneş.

Mândra (Mândra, BV, com.) Mundra.
# Név: 1839 Mondra. # Névvált. 1839 Mundra; 1863, 1873 Mendra. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Fogarasvidék, Mundrai j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Fogarasi krz. Fogarasi alkrz.; 1857 Brassói ker. Fogarasi j.; (O.T.) Fogaras tvh. Fogarasi ker.; 1873 Fogaras vidék, Venitzei j.; 1880-1910 Fogaras vm. Sárkányi j.; 1920-1941 jud. Făgăraş, p. Şercaia; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş; 1966 R. Braşov, ua. com. Mîndra.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék