statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: l* Találatszám: 262 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Lăscud (Ogra, MS) Lackod.
# Név: 1839 Latzkad; 1850, 1857 Laszkod; (O.T.), 1863, 1890 Laczkód; 1880, 1900, 1910 Laczkod. # Névvált. 1839 Latzkod, Latzkudu, Leszkud; 1863, 1873 Leszkud. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Teremii j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Buzásbesenyői alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Radnóthi j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Radnóti j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mică, p. Iernut; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Bachnea; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Lăscud.

Laslău Mare (Suplac, MS) Oláhszentlászló.
# Név: 1839, 1863, 1890 Oláh-Szent-László; 1850 Oláh Szent László; 1857 Oláh Laszlen; (O.T.) Oláh Szt. László; 1873, 1880 Szent-László (Oláh-); 1920 Laslăul român; 1930 Laslăul-Mare; 1941 Laslăul-Român. # Névvált. 1839 Szent-László, Walachisch-Lasslen, Lászleou-rumunyeszk; 1863 Szent-László, Wal.-Lasseln, Laszleu-rum.; 1873 Walachisch-Lasseln, Laszleu romaneszk. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 német [tévesen Kisszentlászló adatai vétettek alapul!]. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Zágori j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Désfalvai alkrz.; 1857 Szebeni ker. Erzsébetvárosi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Balavásári j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930 jud. Târnava-Mică, p. Dumbrăveni; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Bachnea; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Suplac.

Laslău Mic (Suplac, MS) Kisszentlászló.
# Név: 1839 Szász-Szent-László; 1850 Klein Lasslen; 1857 Klein Laszlen; (O.T.) Szász-Szt. László; 1863 Szász-szt.-László; 1873, 1880 Szent-László (Szász-); 1890 Kis-Szent-László; 1920 Laslăul mic; 1930, 1941 Laslăul-Mic. # Névvált. 1839 Lásslen, Sächsisch-Lásslen, Klein-Lásslen, Lászleou-Szászeszk; 1863 Klein-Lasslen, Lászle; 1873 Klein Lasseln, Laszlev szászeszk. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 román [tévesen Oláhszentlászló adatai vétettek alapul!]. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Zágori j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Segesvári krz. Zágori alkrz.; 1857 Szebeni ker. Erzsébetvárosi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1873 Küküllő vm. Balavásári j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930 jud. Târnava-Mică, p. Dumbrăveni; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Bachnea; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Suplac.

Laslea (Laslea, SB, com.) Szászszentlászló.
# Név: 1839, 1890 Szász-Szent-László; 1850 Lasseln; 1857 Grosz Laszlen; (O.T.) Szász-Szt.-Lászlo (Grosslaslen); 1863 Szász-szt.-László; 1873, 1880 Szent-László (Szász-); 1920 Laslea mare. # Névvált. 1839 Villa sancti Ládislai, Lásslen, Gross-Lásslen, Lászle, Lászlie-máre; 1863, 1873 Gross-Lasslen, Lászle. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Segesvár szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Segesvári krz. Szászszentlászlói alkrz.; 1857 Szebeni ker. Erzsébetvárosi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1880, 1890 Nagy-Küküllő vm. Keresdi j.; 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Segesvári j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mare, p. Sighişoara; 1956 R. Stalin, r. Sighişoara; 1966 R. Braşov, ua. com. Laslea.

Lăureni (Miercurea Nirajului, MS) Kisszentlőrinc.
# Név: 1839 Szent-Lőrintz; 1850 Szent Lőrincz; 1857, (O.T.) Szt. Lőrincz; 1863, 1880, 1890 Szent-Lőrincz; 1873 Szent-Lőrinc; 1900 Szentlőrincz; 1910 Kisszentlőrincz. # Névvált. 1920 Sânliorinţ; (1956) mn. Szentlőrincz. # Nemz. 1839 székely [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Kaáli j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Káli alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Kááli j.; 1880 Maros-Torda vm. Bekecsaljai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Sereda (Mercurea Niraj); 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Şardu Nirajului.

Laz (Dezna, AR) Déznaláz.
# Név: 1839, 1873, 1890, 1900 Láz; 1863, 1880 Laáz. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Borosjenői j.; 1873-1910 Arad vm. Borossebesi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Şebiş; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Dezna.

Laz (Săsciori, AB) Sebesláz.
# Név: 1839 Lááz; 1850, 1857, 1863, 1880-1900 Láz; (O.T.) Láál; 1873 Laáz. # Névvált. 1839 Láász, Láz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Alsó-Fehér vm. Alvinci j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Szászsebesi krz. Szászcsóri alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szászsebesi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szászsebesi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Alvinczi j.; 1880-1910 Szeben vm. Szászsebesi j.; 1920 jud. Sibiu, p. Şebişul săsesc; 1930, 1941 jud. Alba, p. Sebeş; 1956 R. Hunedoara, r. Sebeş; 1966 ua. com. Săsciori.

Laz (Vinţu de Jos, AB).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Alba, = Inuri; 1966 ua. com. Inuri.

Laz-Firtănuş (Avrămeşti, HR) Firtosiláz.
# Név: 1944 Láztelep; 1956, 1966 Laz. # Névvált. (1956) mn. Láz. # Közigazg. 1944 Udvarhely vm. Székelykeresztúri j. } Firtosmartonos; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Cristuru-Secuiesc, < = Firtănuş>; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Odorhei, com. Firtănuş.

Laz-Şoimuş (Avrămeşti, HR) Solymosiláz.
# Név: 1956, 1966 Laz. # Névvált. (1956) mn. Láz. # Közigazg. 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Cristuru-Secuiesc, < = Şoimoşul-Mic>; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Odorhei, com. Şoimuşu.

Lăzarea (Lăzarea, HR, com.) Szárhegy.
# Név: 1857 Gyergyó Szárhegy; 1880 Szárhegy (Gyergyó-); 1890 Gyergyó-Szárhegy; 1900 Gyergyószárhegy; 1920 Lăzărea. # Névvált. 1920 Giurgiu-Sárhegy. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 román [!], magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Csikszék, Gyergyó fiókszék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Csikszeredai krz. Gyergyószentmiklósi alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Gyergyószentmiklósi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Gyergyó Szent Miklosi ker.; 1873 Csik szék, Ditrói j.; 1880-1910, 1941 Csík vm. Gyergyószentmiklósi j.; 1920, 1930 jud. Ciuc, p. Gheorgheni; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Gheorgheni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Lăzarea.

Lăzăreni (Lăzăreni, BH, com.) Miklóirtás.
# Név: 1839 Mikló-Lazúr; 1863 Miklo-Lázur; 1873 Lazur (Mikló-); 1880 Lázur (Miklós-); 1890 Mikló-Lázur; 1900 Miklólázur; 1920 Miclo-Lazuri. # Névvált. 1920 Lazuri. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Belényesi j.; 1873-1910 Bihar vm. Magyarcsékei j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Ceica; 1956 R. Oradea, r. Oradea; 1966 R. Crişana, ua. com. Lăzăreni.

Lazaret (or. Tălmaciu, SB, loc.) Verestorony.
# Név: 1839 Verestorony-Passus. # Névvált. 1839 Porta Trajana, Rubra turris, Rothenthurmer Pass, Turnu-Rossu. # Közigazg. 1839 Nagy-Szeben-Szék, Nagy-Talmáts-Szék, passus; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagyszebeni krz. Nagydisznódi alkrz. >> Boicza; 1956 R. Stalin, r. Sibiu, < = Boiţa>; 1966 R. Braşov, ua. com. urb. Tălmaciu.

Lăzăreşti (Sânmartin, HR) Lázárfalva.
# Név: 1873, 1880 Lázárfalva (Csik-); 1890 Csik-Lázárfalva; 1900 Csíklázárfalva. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Csikszék, Alsó-Csikszék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Csikszeredai krz. Csikbánkfalvai alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Csikkozmási j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Csik Szeredai ker.; 1873 Csik szék, Csik-Szent-Mártoni j.; 1880, 1941 Csík vm. Csíkszentmártoni j.; 1890-1910 Csík vm. Kászonalcsíki j.; 1920, 1930 jud. Ciuc, p. Sânmartin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Ciuc; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Cozmeni.

Lăzeşti (Scărişoara, AB) Lezest.
# Név: 1873 Lezest puszta; (1900) Lezes. # Közigazg. 1873 Alsó-Fehér vm. Topánfalvi j. } Skerisora; 1956 R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului, = Scărişoara; 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, com. Scărişoara.

Lăzeşti (Vadu Moţilor, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Lăzeşti (R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului); 1966 R. ua. com. Vadu Moţilor;

Lazu Baciului (mun. Sighetu Marmaţiei, MM, loc.) Bácsiláz.
# Közigazg. 1913 Máramaros vm. } Máramarossziget rtv.; 1956 R. Baia-Mare, r. Sighet, or. Sighetu-Marmaţiei, = Sighetu-Marmaţiei; 1966 R. Maramureş, or. reg. Sighetul Marmaţiei.

Lazuri (Lazuri, SM, com.) Lázári.
# Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Szamosközi j.; 1873 Szatmár vm. Fejérgyarmati második j.; 1880-1900 Szatmár vm. Szatmári j.; 1910, 1941 Szatmár vm. Szatmárnémeti j.; 1920 jud. Sătmar, p. Sătmar; 1930 jud. Satu-Mare, p. Satu-Mare; 1956 R. Baia-Mare, r. Satu-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Lazuri.

Lazuri (Lupşa, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Muşca; 1966 ua. com. Lupşa.

Lazuri (Roşia, BH) Lázurihegy.
# Közigazg. 1956 R. Oradea, r. Beiuş, = Sohodol-Lazuri; 1966 R. Crişana, ua. com. Roşia.

Lazuri (Sohodol, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Sohodol; 1966 ua. com. Sohodol.

Lazuri (Valcău de Jos, SJ) Újvágás.
# Név: 1839-1857, 1873-1890 Ujvágás. # Névvált. 1839, 1863 Láz, Lazurj; 1873 Lazuri. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 magyar [!], román. # Közigazg. 1839 Kraszna vm. Somlyói j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Zoványi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágyzoványi j.; 1863 Kraszna vm. Somlyó-Kémeri j.; 1873 Kraszna vm. Krasznai j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Krasznai j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Crasna; 1956 R. Oradea, r. Şimleu; 1966 R. Crişana, ua. com. Valcău.

Lazuri (Vârfurile, AR) Irtásfalu.
# Név: 1839, 1857, 1863, 1880 Lazur; 1850 Lazuri; 1873, 1890, 1900 Lázur; Névvált. 1873 Irtásfalva. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Nagyhalmágyi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Nagyhalmágyi j.; 1863 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi alsó j.; 1873 Zaránd vm. Halmágyi j.; 1880-1910 Arad vm. Nagyhalmágyi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Hălmagiu; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Vîrfurile.

Lazuri de Beiuş (Lazuri de Beiuş, BH, com.) Belényesirtás.
# Név: 1839 Belényes-Lazúr; 1863, 1890 Belényes-Lázur; 1873 Lazur (Belényes-); 1880 Lázur (Belényes-); 1900 Belényeslázur. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863-1880 Bihar vm. Belényesi j.; 1890-1910 Bihar vm. Vaskohi j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Vaşcău; 1956 R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului; 1966 R. Crişana, r. Beiuş, com. Lazuri de Beiuş.

Lăţunaş (Jamu Mare, TM) Lacunás.
# Név: 1839, 1863, 1880-1910 Laczunás. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863-1910 Temes vm. Verseczi j.; 1920 (hiányzik a Dicţionarul-ból); 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Deta; 1941 jud. Timiş, p. Gătaia; 1956 R. Timişoara, r. Gătaia; 1966 R. Banat, r. Oraviţa, com. Lăţunaş.

Leasa (Hălmagiu, AR) Sövényes.
# Név: 1839, 1850 Lyásza; 1857 Lyásza (Soványfalva); 1863 Leasa; 1873 Leasza; 1880-1900 Leásza. # Névvált. 1873 Lyásza, Soványfalva. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Nagyhalmágyi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Nagyhalmágyi j.; 1863 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi alsó j.; 1873 Zaránd vm. Halmágyi j.; 1880-1910 Arad vm. Nagyhalmágyi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Hălmagiu; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Hălmagiu.

Leauţ (Tomeşti, HD) Lyauc.
# Név: 1839 Lyancz; 1850 Lyánc; 1857 Lyántz; 1863 Liatiu; 1873 Leanc; 1880 Lyantz; 1890-1910 Lyaucz. # Névvált. 1873 Liatiu, Lyanc; 1920 Liauţ. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Zaránd vm. Kőrösbányai j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Kőrösbányai alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Nagyhalmágyi j.; 1863 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi felső j.; 1880-1910 Hunyad vm. Körösbányai j.; 1920 jud. Hunedoara, p. Baia de Criş; 1930, 1941 jud. Hunedoara, p. Avram-Iancu; 1956 R. Hunedoara, r. Brad; 1966 ua. com. Tomeşti.

Lechincioara (Şincai, MS) Kislekence.
# Név: 1839 Lekentze; 1850, 1863 Lekencze; 1857 Kis Lekencze; (O.T.), 1880 Lekencze (Kis-); 1873 Lekence (Kis-); 1890 Kis-Lekencze; 1900, 1910 Kislekencze. # Névvált. 1839 Nagy-Lekentze, Kis-Lekentze. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Maros-Szék, Sámsondi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Mezőkövesdi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőmadarasi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Sámsondi j.; 1873 Maros szék, Mező-Sámsondi j.; 1880 Maros-Torda vm. Mezőségi j.; 1890-1941 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Bandul de câmpie; 1930 jud. Mureş, p. Râciu; 1941 Maros-Torda vm. Mezőbándi j.; 1956 R. Cluj, r. Sărmaş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Luduş, com. Şincai.

Lechinţa (Călineşti-Oaş, SM) Avaslekence.
# Név: 1839, 1863, 1880-1900 Lekencze; 1873 Lekence; 1910 Avaslekencze. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Nagy-Bányai j.; 1873 Szatmár vm. Aranyos-Medgyesi j.; 1880-1900 Szatmár vm. Szinyérváraljai j.; 1910 Szatmár vm. Avasi j.; 1920 jud. Sătmar, p. Oaşiu; 1930 jud. Satu-Mare, p. Oaşiu; 1941 Szatmár vm. Avasújvárosi j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Oaş; 1966 R. Maramureş, ua. com. Călineşti.

Lechinţa (Lechinţa, BN, com.) Szászlekence.
# Név: 1839 Lekentze; 1850, 1857 Lechnitz; (O.T.) Lekentze (Lechnitz); 1863, 1880-1900 Lekencze; 1873 Lekence; 1910 Szászlekencze. # Névvált. 1839 Lechnitium, Lechnitz, Lekintze, Letyintza, Letyintze; 1863 Letyincza, Lechnitz; 1873 Lechnitz, Letyinca. # Nemz. 1839 szász. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Beszterce vidék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Besztercei krz. Szászlekencei alkrz.; 1857 Besztercei ker. Lekenczei j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Beszterczei ker. mezőv.; 1880-1910 Besztercze-Naszód vm. Besenyői j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Beşineu; 1930 jud. Năsăud, p. Şieu; 1941 Beszterce-Naszód vm. Besztercei alsó j.; 1956 R. Cluj, r. Beclean; 1966 R. Cluj, r. Bistriţa, com. Lechinţa.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék