statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: g* Találatszám: 268 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Gâmbuţ (Bichiş, MS) Gombostelke.
# Név: 1839 Gembutz; 1850, (O.T.), 1863, 1900 Gambucz; 1857, 1880 Gambutz; 1873 Gambuc; 1890 Gambusz. # Névvált. 1839 Gambutz, Gombutz; 1873 Gimbuc. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Alsó-Fehér vm. Szent-Benedeki j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Marosujvári alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Radnóti j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Marosujvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Szent-Benedeki j.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. Marosújvári j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Ocna Murăşului; 1930, 1941 jud. Alba, p. Ocna-Mureşului; 1956 R. Cluj, r. Luduş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Bichiş.

Ganaş (Acâş, SM) Ganás.
# Név: 1944 Gánáspuszta; 1956 Ganeş. # Közigazg. 1944 Szilágy vm. Alsószopori j. } Újnémet; 1956 R. Baia-Mare, r. Tăşnad, < = Unimăt>; 1966 R. Maramureş, r. Carei, com. Acîş.

Găneşti (Bistra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Bistra; 1966 ua. com. Bistra.

Găneşti (Găneşti, MS, com.) Vámosgálfalva.
# Név: 1839-1863 Gálfalva; 1873 Gálfalva (Vámos-, Küküllő-); 1880 Gálfalva (Vámos-); 1890 Vámos-Gálfalva; 1920 Ganfalău. # Névvált. 1839 Küküllő-Gálfalva, Gálfaleou; 1863 Küküllő-Gálfalva. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Gálfalvi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Désfalvai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Dicsőszentmártoni j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mică, p. Diciosânmartin; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Târnăveni; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Găneşti.

Gânţaga (Bretea Romănă, HD) Goncága.
# Név: 1839 Gontzága; 1850, (O.T.), 1863, 1880-1910 Gonczága; 1857 Gonczaga. # Névvált. 1839 Gentzága. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Kitidi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Oláhbrettyei alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Hátszegi j.; (O.T.) Déva tvh. Hátszegi ker.; 1873 Hunyad vm. Kitidi j.; 1880 Hunyad vm. Lozsád-Kitidi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Hátszegi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Haţeg; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Bretea Română.

Gărâna (Brebu Nou, CS) Szörényordas.
# Név: 1873-1900 Wolfsberg; 1920 Volfsberg. # Nyelv: 1873 német. # Közigazg. 1873 Románbánsági végezred, Teregovai j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Teregovai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Teregova; 1930, 1941 jud. Severin, p. Teregova; 1956 R. Timişoara, r. Caransebeş, com. urb. Brebu-Nou; 1966 R. Banat, ua.

Gârbău (Gârbău, CJ, com.) Magyargorbó.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Magyar-Gorbó; 1850 Magyar Gorbó; 1857 M. Gorbó; 1873 Gorbo (Magyar-); 1880 Gorbó (Magyar-). # Névvált. 1839 Girbeou-ungureszk; 1863 Girbeu; 1873 Girben. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Bácsi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bácsi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Kolozsvári j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Nádosi j.; 1880 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1890-1910, 1941 Kolozs vm. Nádasmenti j.; 1920 jud. Cojocna, p. Cluj (Centrală); 1930 jud. Cluj, p. Cluj; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Turea.

Gârbău Dejului (Căşeiu, CJ) Désorbó.
# Név: 1839 Felső-Gorbó; 1850, 1857 Felső Orbó; (O.T.), 1863, 1890 Felső-Orbó; 1873, 1880 Orbó (Felső-); 1900 Felsőorbó; 1920 Gârbău; 1930 Gârboul-Dejului. # Névvált. 1839 Felső-Orbó, Orbó, Girbeou; 1873 Girbou. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Rettegi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Rettegi alkrz.; 1857 Dési ker. Rettegi j.; (O.T.) Déés tvh. Rettegi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Rettegi j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Rugăşeşti.

Gârbou (Gârbou, SJ, com.) Csákigorbó.
# Név: 1839 Gorbó; 1850 Garbó; 1857 Csáki Gorbó; (O.T.), 1880 Gorbó (Csáki-); 1863, 1890 Csáki-Gorbó; 1873 Gorbo (Csák-); 1920 Ciachi-Gârbou. # Névvált. 1839 Girbó. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Doboka vm. Felső ker. Pántzél-Tsehi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Alparéti alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Hidalmási j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Hidalmási ker.; 1863 Kolozs vm. Felső ker. Nagy-Almási j. [(O.T.) Doboka vm. Pánczélcsehi j.]; 1873 Doboka vm. Páncélcsehi j.; 1880-1910 Szolnok-Doboka vm. Csákigorbói j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Ciachi-Gârbou; 1930 jud. Someş, p. Gârbou; 1941 Szilágy vm. Zsibói j.; 1956 R. Cluj, r. Jibou; 1966 R. Cluj, r. Dej, com. Gîrbou.

Gârbova (Gârbova, AB, com.) Szászorbó.
# Név: 1839, 1863, 1890 Szász-Orbó; 1850, 1857 Urwegen; (O.T.) Szász-Orbo (Urwegen); 1873, 1880 Orbó (Szász-). # Névvált. 1839 Girbovia, Urbigen, Urwegen, Girbova; 1863 Urbegen, Girbová; 1873 Urwegen, Girbova. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Szerdahely szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Szerdahelyi krz. Szerdahelyi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szerdahelyi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szászsebesi ker.; 1880-1910 Szeben vm. Szerdahelyi j.; 1920, 1941 jud. Sibiu, p. Mercurea; 1930 jud. Sibiu, p. Mercurea-Sibiului; 1956 R. Hunedoara, r. Sebeş; 1966 ua. com. Gîrbova.

Gârbova de Jos (or. Aiud, AB, sat) Alsóorbó.
# Név: 1839, 1857, 1863 Magyar-Orbó; 1850 Magyar Orbó; (O.T.) Magyar-Orbó (Alsó-Orbó); 1873 Orbó (Magyar- v. Alsó-); 1880 Orbó (Alsó-); 1890 Alsó-Orbó. # Névvált. 1839 Girbova-ungureászka; 1863 Girbová Ungurészk; 1873 Girbova ungureaszka. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Nagyenyedi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Nagyenyedi alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Nagy-Enyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Aiud; 1930, 1941 jud. Alba, p. Aiud; 1956 R. Cluj, r. Aiud; 1966 ua. com. Gîrbova.

Gârbova de Sus (or. Aiud, AB, sat) Felsőorbó.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Felső-Orbó; 1850, 1857 Felső Orbó; 1873, 1880 Orbó (Felső-). # Névvált. 1839, 1863 Girbova-gyin-szusz; 1873 Girbová din szusz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Nagyenyedi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Nagyenyedi alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Nagy-Enyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Aiud; 1930, 1941 jud. Alba, p. Aiud; 1956 R. Cluj, r. Aiud; 1966 ua. com. Gîrbova.

Gârbovăţ (Bănia, CS) Gerbóc.
# Név: 1840 Gerbavecz; 1873 Gerbovec; 1880-1900 Gerbovecz; 1910 Gerbócz. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Bosovicsi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Bozovicsi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Bozovici; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Bozovici; 1956 R. Timişoara, r. Bozovici; 1966 R. Banat, ua. com. Gîrbovăţ.

Gârboviţa (or. Aiud, AB, sat) Középorbó.
# Név: 1839, 1863, 1890 Közép-Orbó; 1850, 1857 Közép Orbó; (O.T.) Közép-Orbó (Kis-Orbó); 1873, 1880 Orbó (Közép-). # Névvált. 1839 Girbozsitza, Girbovitza; 1863 Kis-Orbó, Girbovicza; 1873 Girbovica. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Nagyenyedi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Nagyenyedi alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Nagy-Enyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Aiud; 1930, 1941 jud. Alba, p. Aiud; 1956 R. Cluj, r. Aiud; 1966 ua. com. Gîrbova.

Gârceiu (Crişeni, SJ) Szilágygörcsön.
# Név: 1839, 1850-1900 Görcsön; 1920 Gârceni. # Névvált. 1839 Girtsin; 1863 Gircsin; 1873 Garceiu. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1863 román, magyar; 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Zilahi j. mezőv.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Zilahi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Zilahi j.; 1863 Közép-Szolnok vm. Zilahi j.; 1873 Közép-Szolnok vm. Diósodi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Zilahi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Zălau; 1956 R. Cluj, r. Zalău; 1966 ua. com. Crişeni.

Gârda de Sus (Gârda de Sus, AB, com.) Felsőgirda.
# Közigazg. 1873 Alsó-Fehér vm. Topánfalvi j. } Skerisora; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Câmpeni, = Scărişoara; 1956 R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului; 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, com. Gîrda de Sus.

Gârda Seacă (Gârda de Sus, AB) Alsógirda.
# Névvált. 1954 Gîrda de Jos; Közigazg. 1873 Alsó-Fehér vm. Topánfalvi j. } Skerisora; 1956 R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului, = Gîrda-de-Sus; 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, com. Gîrda de Sus.

Gârda-Bărbuleşti (Roşia Montană, AB).
# Név: 1966 Gîrda Bărbuleşti. # Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Vîrtop; 1966 ua. com. Cărpiniş.

Gârdani (Sălsig, MM) Gardánfalva.
# Név: 1839, 1863 Gordánfalva; 1850 Gárdonfalva; 1880 Gárdánfalva. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Szilágy-Tséhi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Szilágycsehi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágycsehi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Szilágycsehi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágycsehi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Cehul- Silvaniei; 1956 R. Baia-Mare, r. Cehu-Silvaniei; 1966 R. Maramureş, ua. com. Sălsig.

Gârde (Bistra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Dealu-Muntelui; 1966 ua. com. Bistra.

Gârlişte (Goruia, CS) Gerlistye.
# Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Bogsáni j.; 1873 Krassó vm. Krassovai j.; 1880 Krassó-Szörény vm. Krassovai j.; 1890, 1900 Krassó-Szörény vm. Resiczai j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Resiczabányai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Reşiţa; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Reşiţa; 1956 R. Timişoara, r. Reşiţa; 1966 R. Banat, r. Oraviţa, com. Gîrlişte.

Gârnic (Gârnic, CS, com.) Szörénybúzás.
# Név: 1873-1900 Weitzenried. # Nyelv: 1873 cseh, német. # Közigazg. 1873 Románbánsági végezred, Orsovai j.; 1880 Krassó-Szörény vm. Orsovai j.; 1890, 1900 Krassó-Szörény vm. Moldovai j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Újmoldovai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Moldova nouă; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Moldova-Nouă; 1956 R. Timişoara, r. Moldova-Nouă; 1966 R. Banat, ua. com. Gîrnic.

Gătaia (Gătaia, TM, com.) Gátalja.
# Név: 1839 Gattája; 1863 Gattáj; 1873-1890 Gattaja; 1900 Gáttája. # Névvált. 1863 Gattája. # Nyelv: 1839 oláh, magyar; 1863 magyar, német; 1873 román, német, magyar, bolgár. # Közigazg. 1839, 1863 Temes vm. Verseczi j.; 1873-1910 Temes vm. Dettai j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Deta; 1941 jud. Timiş, p. Gătaia; 1956 R. Timişoara, r. Gătaia; 1966 R. Banat, r. Deta, com. Gătaia.

Gâtu Pleşii >> Râu Sadului (Râu Sadului, SB).
# Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Sibiu, < = Rîu-Sadului>.

Gâtu Sadului >> Râu Sadului (Râu Sadului, SB).
# Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Sibiu, < = Rîu Sadului>.

Gaura Sângerului (Zau de Câmpie, MS).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Luduş, = Zau-de-Cîmpie; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Zau de Cîmpie.

Gavojdia (Gavojdia, TM, com.) Gavosdia.
# Név: 1839 Gavesdia; 1851 Gavasdia; 1880 Gavosdia és Fülöpháza; 1920, 1941 Găvojdia. # Névvált. 1930 Găvojdia. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Lugosi j.; 1873-1910 Krassó vm. Temesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Timiş; 1930 jud. Severin, p. Lugoj; 1941 jud. Severin, p. Sacul; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj; 1966 R. Banat, ua. com. Gavojdia.

Geaca (Geaca, CJ, com.) Gyeke.
# Név: 1920 Giaca. # Névvált. 1839 Saka, Zsako; 1863, 1873 Gyeaka; 1920 Geaca. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Alsó ker. Búzai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Palatkai alkrz.; 1857 Dési ker. Mócsi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Mócsi ker.; 1873 Doboka vm. Buzai j.; 1880, 1890 Kolozs vm. Mocsi j.; 1900, 1910 Kolozs vm. Nagysármási j.; 1920 jud. Cojocna, p. Şărmaş; 1930 jud. Cluj, p. Mociu; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Mociu; 1956 R. Cluj, r. Sărmaş; 1966 R. Cluj, r. Gherla, com. Geaca.

Geamăna (Lupşa, AB) Szászavinc.
# Név: 1850 Lupsa Sasza Vincza; 1857 Szásza-Lupsa-Vincza; 1873 Lupsa (Szásza-) 1880, 1890 Sásza-Vincza; 1900 Sászavincza; 1910 Szászavincz; 1920 Sasavinţa. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Topánfalvai alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Abrudbányai j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Topánfalvai ker. >> Lupsa; 1873 Torda vm. Torockói j. = Lupsa; 1880 Torda-Aranyos vm. Toroczkói j. 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Toroczkói j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Trăscău; 1930 jud. Turda, p. Baia-de-Arieş; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Baia-de-Arieş; 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni; 1966 ua. com. Lupşa.

Gelmar (Geoagiu, HD) Gyalmár.
# Név: 1920 Gielmar. # Névvált. 1839 Zselmáru, Dselmár; 1863, 1873 Zselmaru; 1920 Gelmar. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Hunyad vm. Felső ker. Al-Gyógyi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Szászvárosi krz. Zsibóti alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Szászvárosi j.; (O.T.) Déva tvh. Szászvárosi ker.; 1863 Hunyad vm. Felső ker. Gyógyi j.; 1873 Hunyad vm. Gyógyi j.; 1880-1910 Hunyad vm. Szászvárosi j.; 1920 jud. Hunedoara, p. Orăştie; 1930, 1941 jud. Hunedoara, p. Geoagiu; 1956 R. Hunedoara, r. Orăştie; 1966 ua. com. Geoagiu.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék