statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: g* Találatszám: 268 « | 121-150 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Ghiriş-Sâncraiu >> Câmpia Turzii (or. Câmpia Turzii, CJ) Gyéresszentkirály.
# Név: 1839, 1863, 1890 Gyéres-Szent-Király; 1850 Gyéres Szent Király; 1857 Gyéres Szt. Király; (O.T.) Gyéres-Szt. Király; 1873, 1880 Szent-Király (Gyéres-). # Névvált. 1839 Szent-Kiraly, Gyiris-Szint-Kraj; 1863 Szent-Király. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Aranyosi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Felvinci alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bágyoni j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Mezőségi j.; 1880 Torda-Aranyos vm. Mezőségi j.; 1890-1910 Torda-Aranyos vm. Tordai j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Turda.

Ghirişa (Beltiug, SM) Géres.
# Név: 1873 Gerés; 1920 Girişa mare. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Krasznaközi j.; 1873 Szatmár vm. Krassói első j.; 1880-1910, 1941 Szatmár vm. Erdődi j.; 1920 jud. Sătmar, p. Arded; 1930 jud. Satu-Mare, p. Arded; 1956 R. Baia-Mare, r. Tăşnad; 1966 R. Maramureş, r. Satu Mare, com. Ghirişa.

Ghirişu Român (Mociu, CJ) Mezőgyéres.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Oláh-Gyéres; 1850, 1857 Oláh Gyéres; 1873, 1880 Gyéres (Oláh-); 1900 Oláhgyéres; 1920 Ghirişul român; 1930 Ghiriş; 1941 Ghirişu. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Gyiris. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Alsó ker. Palatkai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Palatkai alkrz.; 1857 Dési ker. Mócsi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Mócsi ker.; 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Mocsi j.; 1880-1910 Kolozs vm. Mocsi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Mociu; 1930 jud. Cluj, p. Mociu; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Mociu; 1956 R. Cluj, r. Sărmaş; 1966 R. Cluj, r. Gherla, com. Mociu.

Ghiroda (Ghiroda, TM, com.) Győröd.
# Név: 1839, 1863-1900 Giroda. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Temes vm. Temesi j.; 1873-1910 Temes vm. Központi j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Centrală; 1941 jud. Timiş, p. Centrală; 1956 R. Timişoara, r. Timişoara, com. urb. Ghiroda; 1966 R. Banat, or. reg. Timişoara, com. Ghiroda.

Ghiroda Nouă >> Timişoara (mun. Timişoara, TM).
# Közigazg. 1941 jud. Timiş, p. Centrală, = Ghiroda.

Ghirolt (Aluniş, CJ) Girolt.
# Névvált. 1839 Girold, Gyirolt; 1863 Girolt, Girold; 1873 Ghiroltu; 1920 Girolt. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Dézsi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Alparéti alkrz.; 1857 Dési ker. Dési j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Deési j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Szamosújvári j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Gherla; 1930 jud. Someş, p. Gherla; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Aluniş.

Ghirolt (Moftin, SM) Érgirolt.
# Név: 1839 Giroth; 1850 Ér Girolt; 1863, 1890 Ér-Girolt; 1873, 1880 Girolt (Ér-). # Névvált. 1839 Girod; 1863 Giród; 1873 Giroltu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Külső ker. Tasnádi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Tasnádi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Tasnádi j.; 1863 Közép-Szolnok vm. Tasnádi j.; 1873 Közép-Szolnok vm. Érmelléki j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Tasnádi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Tăşnad; 1956 R. Baia-Mare, r. Carei; 1966 R. Maramureş, ua. com. Sînmiclăuş.

Ghiulafalău >> Comandău (Comandău, CV) Gyulafalva.
# Közigazg. 1910 Háromszék vm. Orbai j. } Papolcz.

Ghiurche (Ciucsângeorgiu, HR) Gyürke.
# Közigazg. 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Ciuc, = Ciucsîngeorgiu; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ciucsîngeorgiu.

Ghizela (Ghizela, TM, com.) Gizellafalva.
# Közigazg. 1890, 1900 Temes vm. Rékási j.; 1910 Temes vm. Temesrékasi j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Recaş; 1941 jud. Timiş, p. Recaş; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj; 1966 R. Banat, ua. com. Ghizela.

Giacăş (Aţel, SB) Gyákos.
# Név: 1850 Gogeschdorf; 1857 Jacobsdorf; (O.T.) Gyákos (Jakobsdorf); 1920 Giacoş; 1956 Geacăş. # Névvált. 1839 Jacobsdorf, Gogesdorf, Jogissdorf, Jakosch, Gyakes; 1863 Gyákes, Jakobsdorf; 1873 Jakobsdorf, Gyakes. # Nemz. 1839 szász [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Kundi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Medgyesi krz. Darlaci alkrz.; 1857 Szebeni ker. Erzsébetvárosi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Medgyesi ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Dumbrăveni; 1956 R. Stalin, r. Mediaş; 1966 R. Braşov, ua. com. Alma.

Gialacuta (Brănişca, HD) Gyálakuta.
# Név: 1839-1900 Gyalakuta. # Névvált. 1839 Bós-Gyalakuta, Zselekuta; 1863, 1873 Zselekuta. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Illyei j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Branyicskai alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Marosillyei j.; (O.T.) Déva tvh. Ilyei ker.; 1873 Hunyad vm. Ilyei j.; 1880 Hunyad vm. Illye-Guraszádai j.; 1890-1910 Hunyad vm. Marosillyei j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Ilia; 1956 R. Hunedoara, r. Ilia; 1966 ua. com. Furcşoara.

Giarmata (Giarmata, TM, com.) Temesgyarmat.
# Név: 1839, 1873 Gyarmatha; 1863, 1880, 1890 Gyarmata; 1900 Temesgyarmata; 1920 Iarmata. # Névvált. 1920 Iermata. # Nyelv: 1839 német; 1863 magyar [!], német, román; 1873 német, magyar, román. # Közigazg. 1839 Temes vm. Szent-Andrási j. mezőv.; 1863 Temes vm. Temesi j.; 1873-1910 Temes vm. Központi j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Centrală; 1941 jud. Timiş, p. Centrală; 1956 R. Timişoara, r. Timişoara, com. urb. Giarmata; 1966 R. Banat, ua.

Giarmata-Vii (Ghiroda, TM) Kisgyarmatpuszta.
# Közigazg. 1910 Temes vm. Központi j. } Temesgyarmat; 1956 R. Timişoara, r. Timişoara, com. urb. Giarmata, = Giarmata; 1966 R. Banat, or. reg. Timişoara, com. Ghiroda.

Giera (Giera, TM, com.) Gyér.
# Név: 1920-1941 Gier. # Névvált. 1863 Gér. # Nyelv: 1839 oláh, rácz, magyar; 1863 német, magyar, szerb; 1873 szerb [!], német. # Közigazg. 1839, 1863 Torontál vm. Újpécsi j.; 1873-1910 Torontál vm. Módosi j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Modoş; 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Ciacova; 1941 jud. Timiş, p. Ciacova; 1956 R. Timişoara, r. Ciacova; 1966 R. Banat, r. Deta, com. Giera.

Gilău (Gilău, CJ, com.) Gyalu.
# Név: 1839 Gyalú. # Névvált. 1839 Julia, Zsilo, Gysileou; 1863, 1873 Zsileu. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Gyalui j. mezőv.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Gyalui alkrz. mezőv.; 1857 Kolozsvári ker. Gyalui j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker. mezőv.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Gyalui j.; 1880-1910 Kolozs vm. Gyalui j.; 1920 jud. Cojocna, p. Gilău; 1930 jud. Cluj, p. Gilău; 1941 Kolozs vm. Nádasmenti j.; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Gilău.

Ginta (Căpâlna, BH) Gyanta.
# Név: 1873 Gyanta (Magyar-) és Rohány (Román-); 1880 Gyanta és Gyanta-Kohány. # Névvált. 1851, 1863 Zsinta. # Nyelv: 1839 magyar; 1851 magyar (... az oláhok által lakott, s Cséfa patak által elválasztott rész Rohánynak neveztetik ...); 1863 román [!], magyar; 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Szalontai j.; 1873-1910 Bihar vm. Tenkei j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Tinca; 1956 R. Oradea, r. Beiuş; 1966 R. Crişana, r. Salonta, com. Ginta.

Giorocuta (Supur, SM) Girókuta.
# Név: 1839 Gyirókut; 1850, 1857 Girokuta. # Névvált. 1839 Zsorokuta; 1863 Zsorokutu; 1873 Zlorokuta. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Külső ker. Sarmasági j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Érmelléki alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Tasnádi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Hadadi j.; 1880-1910 Szilágy vm. Tasnádi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Tăşnad; 1941 Szilágy vm. Alsószopori j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Tăşnad; 1966 R. Maramureş, r. Carei, com. Supuru de Sus.

Girişu de Criş (Girişu de Criş, BH, com.) Körösgyéres.
# Név: 1839, 1863-1900 Gyires; 1920 Giriş; 1930 Girişul-de-Criş. # Névvált. 1851, 1863 Zsiriz. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 magyar [!], román; 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Szalontai j.; 1873, 1880 Bihar vm. Ugrai j.; 1890-1910 Bihar vm. Központi j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Centrală; 1941 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1956 R. Oradea, r. Oradea; 1966 R. Crişana, ua. com. Girişu de Criş.

Girişu Negru (Tinca, BH) Feketegyörös.
# Név: 1839, 1863 Fekete-Györös; 1880, 1890 Fekete-Győrös; 1900 Feketegyőrös; 1920 Giriş; 1930, 1941 Girişul-Negru. # Névvált. 1851, 1863 Zires. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Szalontai j.; 1873-1910 Bihar vm. Tenkei j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Tinca; 1956 R. Oradea, r. Salonta; 1966 R. Crişana, ua. com. Girişu Negru.

Giroc (Giroc, TM, com.) Gyüreg.
# Név: 1839, 1863-1900 Gyirok. # Névvált. 1863 Gyurok. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 román, szerb. # Közigazg. 1839, 1863 Temes vm. Temesi j.; 1873-1910 Temes vm. Központi j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Centrală; 1941 jud. Timiş, p. Centrală; 1956 R. Timişoara, r. Timişoara, com. urb. Giroc; 1966 R. Banat, or. reg. Timişoara, com. urb. Giroc.

Giula (Borşa, CJ) Kolozsgyula.
# Név: 1839-1890 Gyula. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Sula. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Felső ker. Válaszúti j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Válaszuti alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Válaszuti j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker.; 1873 Doboka vm. Dobokai j.; 1880-1910 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1920 jud. Cojocna, p. Borşa; 1930 jud. Cluj, p. Borşa; 1941 Kolozs vm. Kolozsborsai j.; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Borşa.

Giuleşti (Giuleşti, MM, com.) Máragyulafalva.
# Név: 1839 Gyulafalva; 1863-1890 Gyulafalu. # Névvált. 1863 Giulesty; 1873 Giulesci. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Máramaros vm. Kaszói j.; 1880 Máramaros vm. M.-Szigeti j.; 1890 Máramaros vm. Szigeti j.; 1900, 1910 Máramaros vm. Sugatagi j.; 1920 jud. Maramurăş, p. Şugătag; 1930 jud. Maramureş, p. Sighet; 1941 Máramaros vm. Aknasugatagi j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Sighet; 1966 R. Maramureş, ua. com. Giuleşti.

Giuleşti (Pietroasa, BH) Zsulest.
# Közigazg. 1910 Bihar vm. Vaskohi j. } Kiskoh; 1956 R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului, < = Chişcău>; 1966 R. Crişana, r. Beiuş, com. Chişcău.

Giuluş (Ogra, MS) Gyulas.
# Név: 1857, (O.T.), 1880 Gyulás. # Névvált. 1839 Gulusu; 1863 Gyulusu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Teremii j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Buzásbesenyői alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Radnóthi j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Radnóti j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mică, p. Iernut; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Lăscud.

Giulvăz (Giulvăz, TM, com.) Torontálgyülvész.
# Név: 1839 Gyulvéz; 1863-1900 Gyülvész. # Névvált. 1839 Gyülvész; 1920 Giulvăş. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torontál vm. Újpécsi j.; 1873-1910 Torontál vm. Párdányi j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Modoş; 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Ciacova; 1941 jud. Timiş, p. Giulvăz; 1956 R. Timişoara, r. Ciacova; 1966 R. Banat, r. Timişoara, com. Giulvăz.

Giungi (Beltiug, SM) Gyöngy.
# Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 magyar [!], román. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Krasznaközi j.; 1873 Szatmár vm. Krassói első j.; 1880-1910, 1941 Szatmár vm. Erdődi j.; 1920 jud. Sătmar, p. Arded; 1930 jud. Satu-Mare, p. Arded; 1956 R. Baia-Mare, r. Tăşnad; 1966 R. Maramureş, r. Satu Mare, com. Ghirişa.

Giurcuţa de Jos (Beliş, CJ) Alsógyurkuca.
# Név: 1910 Alsógyurkucza. # Névvált. 1956 Giurgiuţa-de-Jos. # Közigazg. 1910 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j. } Jósikafalva; 1930 jud. Cluj, p. Huedin, = Beliş; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Călata; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Beliş.

Giurcuţa de Sus (Beliş, CJ) Felsőgyurkuca.
# Név: 1910 Felsőgyurkucza. # Névvált. 1956 Giurgiuţa-de-Sus. # Közigazg. 1910 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j. } Jósikafalva; 1930 jud. Cluj, p. Huedin, = Beliş; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Călata; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Beliş.

Giurgeşti (Bulzeştii de Sus, HD).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Brad, = Bulzeştii-de-Sus; 1966 ua. com. Bulzeşti.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék