statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: d* Találatszám: 322 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Dâncu (Aghireşu, CJ) Dank.
# Névvált. 1839, 1863, 1873 Dinku. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Bácsi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bácsi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bánffyhunyadi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Hidalmási ker.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Almási j.; 1880-1900 Kolozs vm. Almási j.; 1910 Kolozs vm. Hidalmási j.; 1920 jud. Cojocna, p. Hida; 1930 jud. Cluj, p. Hida; 1941 Kolozs vm. Nádasmenti j.; 1956, 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. urb. Ticu.

Dâncu Mare (Mărtineşti, HD) Nagydenk.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Nagy-Denk; 1850 Nagy Denk; 1857 N. Denk; 1873, 1880 Denk (Nagy-); 1920 Dâncul mare; 1930, 1941 Dâncul-Mare. # Névvált. 1839 Dinku-máre; 1863 Dinku-máré; 1873 Dinku mare. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Lósádi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Batizi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Szászvárosi j.; (O.T.) Déva tvh. Szászvárosi ker.; 1873 Hunyad vm. Losádi j.; 1880 Hunyad vm. Lozsád-Kitidi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Szászvárosi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Orăştie; 1956 R. Hunedoara, r. Orăştie; 1966 ua. com. Dîncu.

Dâncu Mic (Mărtineşti, HD) Kisdenk.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Kis-Denk; 1850, 1857 Kis Denk; 1873, 1880 Denk (Kis-); 1920 Dâncul mic; 1930, 1941 Dâncul-Mic. # Névvált. 1839, 1863 Dinku-mik; 1873 Dinku mik. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Lósádi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Batizi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Szászvárosi j.; (O.T.) Déva tvh. Szászvárosi ker.; 1873 Hunyad vm. Losádi j.; 1880 Hunyad vm. Lozsád-Kitidi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Szászvárosi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Orăştie; 1956 R. Hunedoara, r. Orăştie; 1966 ua. com. Dîncu.

Dandui >> Tulgheş (Tulgheş, HR).
# Név: (O.T.) Dandai; 1863 Dándui. # Nemz. 1839 oláh (... von den aus der Moldau emigrirten Walachen formirt worden ...). # Közigazg. 1839 Tsík-Szék, Gyergyó-Szék.

Dănduţ (or. Câmpeni, AB, loc.).
# Név: 1956 Dănduţi. # Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Vîrşi; 1966 ua. or. Cîmpeni.

Daneş (Daneş, MS, com.) Dános.
# Név: 1850, 1857 Dunesdorf; (O.T.) Dános (Dunesdorf). # Névvált. 1839 Villa sancti Dionysii, Dania, Dunesdorf, Dánes, Deánes; 1863 Danes, Dunesdorf, Villa scti. Dionysii; 1873 Dunesdorf, Dancs. # Nemz. 1839 szász [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Segesvár szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Segesvári krz. Szászszentlászlói alkrz.; 1857 Szebeni ker. Segesvári j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1880, 1890 Nagy-Küküllő vm. Keresdi j.; 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Segesvári j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mare, p. Sighişoara; 1956 R. Stalin, r. Sighişoara; 1966 R. Braşov, ua. com. Daneş.

Dăneşti (Dăneşti, HR, com.) Csíkdánfalva.
# Név: 1839-1863 Dánfalva; 1873, 1880 Dánfalva (Csik-); 1890 Csik-Dánfalva. # Névvált. 1920 Danfalău; (1956) mn. Dánfalva. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Csikszék, Felső-Csikszék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Csikszeredai krz. Csikszépvizi alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Csikszeredai j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Csik Somlyoi ker.; 1873 Csik szék, Karcfalvi j.; 1880 Csik vm. Csik-Szépvizi j.; 1890-1910 Csík vm. Felcsíki j.; 1920 jud. Ciuc, p. Mercurea-Ciuc; 1930 jud. Ciuc, p. Centrală; 1941 Csík vm. Csíkszeredai j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Ciuc; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Dăneşti.

Dăneşti (Şişeşti, MM) Bajfalu.
# Név: 1863 Bájfalu. # Névvált. 1863 Bontén, Bajnesti. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863-1910, 1941 Szatmár vm. Nagybányai j.; 1920 jud. Sătmar, p. Baia mare; 1930 jud. Satu-Mare, p. Baia-Mare; 1956 R. Baia-Mare, r. Şomcuta-Mare; 1966 R. Maramureş, or. reg. Baia Mare, com. Şişeşti.

Dăneşti Chioarului (Mireşu Mare, MM) Dánfalva.
# Név: 1890, 1900 Dánfalu; 1920, 1966 Dăneştii Chioarului; 1930, 1956 Dăneştii-Chioarului. # Névvált. 1863 Denesti; 1873 Danesci. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kővár vidéke, Nagy-Nyiresi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Nagysomkuti alkrz.; 1857 Dési ker. Nagysomkúti j.; 1880-1910, 1941 Szatmár vm. Nagysomkúti j.; 1920 jud. Sătmar, p. Şomcuta mare; 1930 jud. Satu-Mare, p. Şomcuta-Mare; 1956 R. Baia-Mare, r. Şomcuta-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Pribileşti.

Dângău Mare (Căpuşu Mare, CJ) Bánffydongó.
# Név: 1880 Dongó (Bánffy-); 1890 Bánffy-Dongó; 1930, 1941 Dângăul-Mare. # Közigazg. 1880-1910 Kolozs vm. Gyalui j. = Egerbegy; 1920 jud. Cojocna, p. Gilău; 1930 jud. Cluj, p. Gilău; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Săvădisla; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Dîngău.

Dângău Mic (Căpuşu Mare, CJ) Gyerőfidongó.
# Név: 1839-1863 Dongó; 1873 Dongo; 1880 Dongó (Gyerőfi-); 1890 Gyerőfi-Dongó; 1920 Dângăul Mic; 1930, 1941 Dângăul-Mic. # Névvált. 1839 Dingeou, Dingo, Dlugo; 1863 Dingó; 1873 Dingo; 1920 Gherofi-Dângău. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Kolos vm. Felső ker. Gyalúi j. pr.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Gyalui alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Gyalui j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Bánffy-Hunyadi ker.; 1863, 1873 Kolozs vm. Felső ker. Gyalui j.; 1880-1910 Kolozs vm. Gyalui j.; 1920 jud. Cojocna, p. Gilău; 1930 jud. Cluj, p. Gilău; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Săvădisla; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Dîngău.

Dănileşti >> Dealu Goieşti (Vidra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Goeşti; 1966 ua. com. Vidra.

Dănuleşti (Gurasada, HD) Danulesd.
# Név: 1850 Danulesti. # Névvált. 1839 Denulesgy; 1863 Denulesdgy; 1873 Denulesdig. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Guraszádi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Marosillyei alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Marosillyei j.; (O.T.) Déva tvh. Ilyei ker.; 1873 Hunyad vm. Guraszádi j.; 1880 Hunyad vm. Illye-Guraszádai j.; 1890-1910 Hunyad vm. Marosillyei j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Ilia; 1956 R. Hunedoara, r. Ilia; 1966 ua. com. Cărmăzineşti.

Dara (Dorolţ, SM) Szamosdara.
# Név: 1839 Darah; 1863-1900 Dara. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Szamosközi j.; 1873 Szatmár vm. Fejérgyarmati második j.; 1880-1910, 1941 Szatmár vm. Csengeri j.; 1920 jud. Sătmar, p. Sătmar; 1930 jud. Satu-Mare, p. Satu-Mare; 1956 R. Baia-Mare, r. Satu-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Dorolţ.

Dărăneşti >> Petroşani (mun. Petroşani, HD) Derenyesd.
# Közigazg. 1910 Hunyad vm. Petrozsényi j. } Petrozsény; 1956 R. Hunedoara, r. Petroşeni, or. Petroşeni, = Petroşeni; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Petroşeni.

Dârja (Panticeu, CJ) Magyarderzse.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Magyar-Derse; 1850 Derse; 1857 Derzse; 1873 Derse (Magyar-); 1880 Derzse (Magyar-); 1890 Magyar-Derzse. # Névvált. 1839 Derse, Derzse, Dirse; 1863 Dirse; 1873 Dirseu. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Doboka vm. Felső ker. Iklódi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Válaszuti alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Válaszuti j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1863 Doboka vm. Felső ker. Nagy-Iklódi j.; 1873 Doboka vm. Páncélcsehi j.; 1880-1910 Szolnok-Doboka vm. Szamosújvári j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Gherla; 1930 jud. Cluj, p. Borşa; 1941 Kolozs vm. Kolozsborsai j.; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Gherla, com. Dîrja.

Dârjiu (Dârjiu, HR, com.) Székelyderzs.
# Név: 1839, 1850 Ders; 1857-1900 Derzs. # Névvált. 1839 Dersfalva. # Nemz. 1839 székely, oláh [!]. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Udvarhelyszék, Bögözi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Székelykereszturi alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Székelykereszturi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely Udvarhelyi ker.; 1873 Udvarhely szék, Homoródi j.; 1880-1900 Udvarhely vm. Homoródi j.; 1910 Udvarhely vm. Udvarhelyi j.; 1920, 1930 jud. Odorhei, p. Odorhei; 1941 jud. Târnava-Mare, p. Odorheiu; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Dîrjiu.

Dârleşti (Horea, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Trifeşti; 1966 ua. com. Arada.

Dârlos (Dârlos, SB, com.) Darlac.
# Név: 1839 Darlatz; 1850 Durlasch; 1857 Darlácz; (O.T.) Darlocz; 1863, 1880-1910 Darlacz; 1873 Darloc; 1920 Dârloş. # Névvált. 1839 Durless, Durlosz, Dirlatz, Durlotz, Dirlosz; 1863 Dirlosz, Durlesz; 1873 Durles, Dirlosz. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Kundi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Medgyesi krz. Darlaci alkrz.; 1857 Szebeni ker. Medgyesi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Medgyesi ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930, 1941 jud. Târnava-Mare, p. Mediaş; 1956 R. Stalin, r. Mediaş; 1966 R. Braşov, ua. com. Dîrlos.

Dăroaia (Roşia Montană, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Cărpiniş; 1966 ua. com. Cărpiniş.

Darova (Darova, TM, com.) Daruvár.
# Név: 1920 Daruvar. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 német. # Közigazg. 1839 Temes vm. Temesi j.; 1863 Temes vm. Csákovai j.; 1873, 1880 Temes vm. Buziási j.; 1890-1910 Krassó-Szörény vm. Lugosi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Lugoj; 1930, 1941 jud. Severin, p. Lugoj; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj; 1966 R. Banat, ua. com. Darova.

Darova Nouă >> Darova (Darova, TM).
# Közigazg. 1956 R. Timişoara, r. Lugoj, < = Darova>; 1966 R. Banat, ua. com. Darova.

Daroţ (Unguraş, CJ).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Dej, = Unguraş; 1966 ua. com. Unguraş.

Dătăşeni (Cuci, MS) Marosdátos.
# Név: 1839 Dátos; 1850, 1857 Maros Dátos; (O.T.) Datos; 1863 Dátos, Maros-; 1873, 1880 Dátos (Maros-); 1890 Maros-Dátos; 1920 Dateş. # Névvált. 1839 Datus; 1863 Dátyis; 1873 Datyis. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Maros-Bogáthi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Mezőkapusi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőzáhi j.; (O.T.) Régen tvh. Maros Ludasi ker.; 1873 Torda vm. Maros-Ludasi j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Marosludasi j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Ludoşul de Murăş; 1930 jud. Turda, p. Luduş; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Luduş; 1956 R. Cluj, r. Luduş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Cuci.

Davideşti >> Bădăi (Avram Iancu, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Tîrsa; 1966 ua. com. Avram Iancu.

Deafalva >> Dealu (Dealu, HR).
# Nemz. 1839 székely, oláh. # Közigazg. 1839 Udvarhely-Szék, Fartzádi j.

Deag (or. Iernut, MS, loc.) Marosdég.
# Név: 1839 Déég; 1850, 1880-1900 Dég; 1857-1873 Dégh. # Névvált. 1839 Dégh, Dyag, Gyagu; 1863 Gyagu; 1873 Gyágu; 1920 Murăş-Deg. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Radnóthi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Buzásbesenyői alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Radnóti j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Marosujvári ker.; 1873 Küküllő vm. Radnóthi j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Radnóti j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mică, p. Iernut; 1956 R. Cluj, r. Luduş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Sălcud.

Deaj (Mica, MS) Désfalva.
# Név: 1839, 1857, (O.T.) Déésfalva; 1863 Dézsfalva; 1873 Deésfalva. # Névvált. 1839 Désfalva, Déjas, Déjias; 1863, 1873 Déjás; 1920 Deaş. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román [!], magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Kundi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Désfalvai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Dicsőszentmártoni j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mică, p. Diciosânmartin; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Bachnea; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Deaj.

Deal (Câlnic, AB) Dál??
# Név: 1839 Djál; (O.T.) Dealu.?# Névvált. 1839 Dál, Dállia, Dallendorf, Daal, Djálu, Dajja; 1863 Djalu, Dallendorf; 1873 Dallendorf, Deál. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Szász-Sebes szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Szászsebesi krz. Kelneki alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szászsebesi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szászsebesi ker.; 1880-1910 Szeben vm. Szászsebesi j.; 1920 jud. Sibiu, p. Şebişul săsesc; 1930, 1941 jud. Alba, p. Sebeş; 1956 R. Hunedoara, r. Sebeş; 1966 ua. com. Cîlnic.

Dealu (Dealu, HR, com.) Oroszhegy.
# Név: 1839 Orosz-hegy; 1920, 1930 Dealul. # Névvált. 1839 Oroszhegy. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Udvarhely-Szék, Fartzádi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Szombatfalvai alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Székelyudvarhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely Udvarhelyi ker.; 1863 Udvarhelyszék, Közép v. Havasalyi ker. Farczádi j.; 1873 Udvarhely szék, Udvarhelyi j.; 1880-1910 Udvarhely vm. Udvarhelyi j.; 1920, 1930 jud. Odorhei, p. Odorhei; 1941 Udvarhely vm. Székelyudvarhelyi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Dealu.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék