statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: b* Találatszám: 685 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Bădeşti (Vultureni, CJ) Bádok.
# Név: 1890 Bádog; 1920 Badoc. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Felső ker. Válaszúti j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Válaszuti alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Válaszuti j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker.; 1873 Doboka vm. Dobokai j.; 1880-1910 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1920 jud. Cojocna, p. Borşa; 1930 jud. Cluj, p. Borşa; 1941 Kolozs vm. Kolozsborsai j.; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Vultureni.

Badon (Hereclean, SJ) Bádon.
# Név: 1850 Badon. # Névvált. 1873 Badonu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Kraszna vm. Peretseni j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Szilágysomlyói alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágysomlyói j.; 1863, 1873 Kraszna vm. Krasznai j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Zilahi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Zălau; 1956 R. Cluj, r. Zalău; 1966 ua. com. Hereclean.

Băgaciu (Băgaciu, MS, com.) Szászbogács.
# Név: 1839 Bogáts; 1850 Bogesdorf; 1857 Bogeschdorf; (O.T.) Bogáts (Bogeschdorf); 1863-1900 Bogács. # Névvált. 1839 Bogeschdorf, Bogesdorf, Bogathia, Bogátsa; 1863 Bogeschdorf, Bogáthia; 1873 Bogischdorf, Bogatia. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Medgyes szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Medgyesi krz. Felsőbajomi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Medgyesi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Medgyesi ker.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Dicsőszentmártoni j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mică, p. Diciosânmartin; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Târnăveni; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Delenii.

Băgaciu (Pălatca, CJ) Kisbogács.
# Név: 1839 Bogáts; 1850, 1857, 1863-1900 Bogács; (O.T.) Bogácz. # Névvált. 1839 Begáts; 1863, 1873 Begias. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Alsó ker. Széki j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Palatkai alkrz.; 1857 Dési ker. Szamosújvári j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1873 Doboka vm. Buzai j.; 1880-1910 Kolozs vm. Mocsi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Mociu; 1930 jud. Cluj, p. Mociu; 1941 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Sava.

Băgara (Aghireşu, CJ) Bogártelke.
# Név: 1920 Bagara. # Névvált. 1839 Bogára, Bagára; 1863, 1873 Bogára. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Bácsi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bácsi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Kolozsvári j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Nádosi j.; 1880 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1890-1910, 1941 Kolozs vm. Nádasmenti j.; 1920 jud. Cojocna, p. Cluj (Centrală); 1930 jud. Cluj, p. Cluj; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Macău.

Băgău (Lopadea Nouă, AB) Magyarbagó.
# Név: 1839, 1890 Magyar-Bagó; 1850-1863 Magyar Bagó; 1873, 1880 Bagó (Magyar-). # Névvált. 1839 Oláh-Bagó, Bagó, Bageou; 1863, 1873 Begeu. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873, 1880 Alsó-Fehér vm. Csombordi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Marosujvári alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Csombordi j.; 1890-1910 Alsó-Fehér vm. Nagyenyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Aiud; 1930, 1941 jud. Alba, p. Aiud; 1956 R. Cluj, r. Aiud; 1966 ua. com. Lopadea Nouă.

Bahnea (Bahnea, MS, com.) Bonyha.
# Név: 1890 Szász-Bonyha; 1900 Szászbonyha; 1920-1941 Bachnea. # Névvált. 1839 Bachnen, Bakna, Banyhe; 1863, 1873 Bakna, Bachnen. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Kundi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Désfalvai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Dicsőszentmártoni j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mică, p. Diciosânmartin; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Bachnea; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Bahnea.

Băi (Vidra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Poeni; 1966 ua. com. Vidra.

Baia (Vărădia de Mureş, AR) Kisbaja.
# Név: 1839 Bája; 1873-1900 Baja. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Aradi j.; 1873 Arad vm. Soborsini j.; 1880-1900 Arad vm. Radnai j.; 1910 Arad vm. Máriaradnai j.; 1920, 1930 jud. Arad, p. Radna; 1941 jud. Arad, p. Săvârşin; 1956 R. Timişoara, r. Lipova; 1966 R. Banat, ua. com. Lupeşti.

Baia Craiului >> Cinciş-Cerna (Teliucu Inferior, HD) Királybánya.
# Közigazg. 1873 Hunyad vm. Hunyadi j. } Toplica; 1956 R. Hunedoara, r. Hunedoara, < = Topliţa>.

Baia de Arieş (Baia de Arieş, AB, com.) Aranyosbánya.
# Név: 1839-1900 Offenbánya; 1920 Ofenbaia. # Névvált. 1839 Offen-Bánya, Aranyos-Bánya, Kupetz-Bánya, Offenburg, Schwendburg, Offenbája; 1863 Ofenbájá, Offenburg; 1873 Ofenbája, Offenburg. # Nemz. 1839 oláh (... von Walachen und Bergleuten bewohnt ...). # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Felső-Igeni j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Topánfalvai alkrz. mezőv.; 1857 Gyulafehérvári ker. Abrudbányai j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Topánfalvai ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Felső-Igeni j. mezőv.; 1873 Alsó-Fehér vm. Verespataki j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Toroczkói j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Trăscău; 1930 jud. Turda, p. Baia-de-Arieş; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Baia-de-Arieş; 1956, 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, com. urb. Baia de Arieş.

Baia de Criş (Baia de Criş, HD, com.) Körösbánya.
# Név: 1850, 1863-1900 Kőrösbánya. # Névvált. 1839 Altenburg, Crisio-Bánya, Baja-Krisaluj; 1863 Baia-de-crisiu. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1863 magyar, román; 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Zaránd vm. Körösbányai j. mezőv.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Kőrösbányai alkrz. v.; 1857 Szászvárosi ker. Körösbányai j.; 1873 Zaránd vm. Kőrösbányai j.; 1880-1910 Hunyad vm. Körösbányai j.; 1920 jud. Hunedoara, p. Baia de Criş; 1930, 1940 jud. Hunedoara, p. Avram-Iancu; 1956, 1966 R. Hunedoara, r. Brad, com. urb. Baia de Criş.

Baia Mare (Baia Mare, MM, mun.) Nagybánya.
# Név: 1839, 1880, 1890 Nagy-Bánya. # Névvált. 1839 Asszony Pataka, Rivulus Dominarum; 1851 Asszonypataka. # Nyelv: 1839 magyar, német, oláh; 1851 ... többnyire magyarok ...; 1863 magyar, német, román, tót; 1873 magyar, német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Szatmár vm. szkv.; 1880-1910 Szatmár vm. rtv.; 1920 jud. Sătmar, oraş; 1930 jud. Satu-Mare, oraş; 1941 Szatmár vm. mv.; 1956 R. Baia-Mare, or. reg.; 1966 R. Maramureş, ua.

Baia Nouă (Dubova, MH) Tiszafai Újbánya.
# Közigazg. 1910 Krassó-Szörény vm. Orsovai j. } Tiszafa; 1930, 1941 jud. Severin, p. Orşova, = Eibenthal; 1956 R. Timişoara, r. Orşova; 1966 R. Banat, ua. com. Eibenthal.

Baia Sprie (Baia Sprie, MM, oraş) Felsőbánya.
# Név: 1839, 1863, 1880, 1890 Felső-Bánya. # Névvált. 1839 Medius Mons. # Nyelv: 1839 magyar, német, oláh, tót; 1851 ... többnyire magyarok ...; 1863 magyar, román, német, tót; 1873 magyar, német, román. # Közigazg. 1839 Szathmár vm. szk. priv. bányav.; 1863, 1873 Szatmár vm. szkv.; 1880-1910 Szatmár vm. rtv.; 1920 jud. Sătmar, oraş; 1930 jud. Satu-Mare, oraş; 1941 Szatmár vm. mv.; 1956 R. Baia-Mare, r. Şomcuta-Mare, oraş; 1966 R. Maramureş, or. reg. Baia Mare, oraş.

Baica (Hida, SJ) Bányika.
# Név: 1880 Bányik. # Névvált. 1839 Bányka, Bányitza, Bajka; 1863, 1873 Bajka. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Felső ker. Pánczélcsehi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Magyaregregyi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Hidalmási j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Hidalmási ker.; 1873 Doboka vm. Egregy-Almási j.; 1880-1900 Kolozs vm. Almási j.; 1910 Kolozs vm. Hidalmási j.; 1920 jud. Cojocna, p. Hida; 1930 jud. Cluj, p. Hida >> Hida; 1956 R. Cluj, r. Jibou, = Hida; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Hida.

Băieşti (Pui, HD) Bajesd.
# Név: 1920-1966 Băeşti. # Névvált. 1839, 1863 Bejestyu; 1873 Bajest. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Hátszegi ker. Macsesdi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Puji alkrz. + I. Román Ezred (Fogarasi) 3. Szakasz: Felső Szálláspatak; 1857 Szászvárosi ker. Puji j.; (O.T.) Déva tvh. Puji ker.; 1873 Hunyad vm. Borbátvizi j.; 1880 Hunyad vm. Borbátviz-Maczesdi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Puji j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Pui; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Rîu Alb.

Băile Borşa (or. Borşa, MM, loc.) Borsabánya.
# Név: 1839 Borsa-Bánya. # Nyelv: 1839 német; 1863 német, román, magyar, ruthén; 1873 román [!]. # Közigazg. 1839, 1863 Máramaros vm. Felső j.; 1873 Máramaros vm. Felső-Vissói j.; 1880 Máramaros vm. Felső-Vissói j. >> Borsa-Borsabánya; 1956 R. Baia-Mare, r. Vişeu, com. urb. Băile-Borşa, = com. urb. Borşa; 1966 R. Maramureş, ua.

Băile Chirui (Lueta, HR) Királyfürdő.
# Névvált. (1956) mn. Kiruj fürdő. # Közigazg. 1913 Udvarhely vm. Homoródi j. } Lövéte; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei, = Lueta; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Lueta.

Băile Codlea >> Codlea (or. Codlea, BV).
# Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Codlea, or. Codlea, = Codlea; 1966 R. Braşov, or. reg. Braşov, or. Codlea.

Băile Herculane (Băile Herculane, CS, oraş) Herkulesfürdő.
# Közigazg. 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Orsovai j. = Mehádia; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Orşova; 1930, 1941 jud. Severin, p. Orşova; 1956 R. Timişoara, r. Orşova, oraş; 1966 R. Banat, ua.

Băile Homorod (or. Vlăhiţa, HR, loc.) Homoródfürdő.
# Közigazg. 1944 Udvarhely vm. Székelyudvarhelyi j. } Kápolnásfalu; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei, com. urb. Căpâlniţa, = Căpîlniţa; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua.

Băile Homorod >> Homorod (Homorod, BV).
# Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Rupea, < = Homorod>; 1966 R. Braşov, ua. com. Homorod.

Băile Rodbav >> Rodbav (Şoarş, BV).
# Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Făgăraş, < = Rodbav>; 1966 R. Braşov, ua. com. Şoarş.

Băile Tuşnad (Băile Tuşnad, HR, oraş) Tusnádfürdő.
# Név: 1956, 1966 Tuşnad-Băi. # Közigazg. 1941 Csík vm. Csíkszentmártoni j. = Tusnád; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Ciuc, com. urb. Tuşnad-Băi; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua.

Băileşti >> Brădet (or. Întorsura Buzăului, CV).
# Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Codlea, < = Întorsura-Buzăului>; 1966 R. Braşov, r. Tîrgu Secuiesc, com. urb. Întorsura Buzăului.

Băiuţ (Băiuţ, MM, com.) Erzsébetbánya.
# Név: 1839, 1863 Oláh-Lápos-Bánya; 1850 Oláh Láposbánya; 1857, 1900 Oláhláposbánya; (O.T.), 1890 Oláh-Láposbánya; 1873 Láposbánya (Oláh-); 1880 Lápos-Bánya (Oláh-). # Névvált. 1839 Lápos-Bánya, Bajutza; 1863 Bajucza; 1873 Bajutiu. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Láposi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Magyarláposi krz. Magyarláposi alkrz.; 1857 Dési ker. Magyarláposi j.; (O.T.) Déés tvh. Magyarláposi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Magyar-Láposi j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Magyarláposi j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Lăpuşul unguresc; 1930 jud. Someş, p. Lăpuş; 1956 R. Baia-Mare, r. Lăpuş, com. urb. Băiuţ; 1966 R. Maramureş, ua.

Băişoara (Băişoara, CJ, com.) Járabánya.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Kis-Bánya; 1850 Kis Bánya; 1857, 1873-1900 Kisbánya. # Névvált. 1839 Bayisora; 1863, 1873 Bajisora; 1920 Baia Ierii. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Lupsai j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Magyarpeterdi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Tordai j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Alsó-Járai j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Alsójárai j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Iara de jos; 1930 jud. Turda, p. Iara; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Iara; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Băişoara.

Băiţa (Băiţa, HD, com.) Boica.
# Név: 1839 Bajicza; 1850, 1880-1910 Boicza; 1857 Boitza; 1863 Boicza és Kalamanesd; 1920 Boiţa. # Névvált. 1839 Boicza. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Zaránd vm. Brádi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Brádi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Marossolymosi j.; 1863 Zaránd vm. Boiczai j. mezőv.; 1880-1910 Hunyad vm. Brádi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Brad; 1956, 1966 R. Hunedoara, r. Brad, com. urb. Băiţa.

Băiţa (Lunca, MS) Mezőbanyica.
# Név: 1839 Szász-Bányitza; 1850 Szász Bányicza; 1857 Szász Banicza; 1873 Bányica (Szász-); 1880 Bányicza (Szász-); 1890 Szász-Banyicza; 1900 Szászbanyicza; 1910 Mezőbanyicza; 1920 Băiţia. # Névvált. 1839 Bájitze, Baitza; 1873 Bajice. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Nagy-Nyulasi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Körtvélykapui alkrz.; 1857 Besztercei ker. Tekei j.; (O.T.) Régen tvh. Örményesi ker.; 1880-1910 Kolozs vm. Tekei j.; 1920 jud. Cojocna, p. Teaca; 1930 jud. Mureş, p. Teaca; 1941 Maros-Torda vm. Tekei j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Frunzeni.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék